Wywiady

Walczymy z pokusami, by lepiej poznawać, miłować i naśladować Jezusa

O ĆWICZENIACH DUCHOWNYCH NA BIAŁORUSI Z Józefem Augustynem SJ rozmawia ks. Jerzy Martinowicz W dniach 24 – 30 czerwca br. w domu Sióstr Nazaretanek w Nowogródku, już po raz trzeci, […]

W naszej słabości będziemy zbawieni

 Z Józefem Augustynem SJ o filmie „Milczenie” Martina Scorsesego rozmawia Lidia Molak Jak się Ojcu podobał film? Bardzo. Jest on – w moim odczuciu – przemyślany, spójny i dojrzały. Autor, […]

Piękno błota polnej drogi

Stanisław Jerzy Bryndal w rozmowie z ojcem Józefem Augustynem SJ   W ołpińskim kościele są rzeźby wykonane przez Pana ojca – Ludwika Bryndala. Ojciec wyrzeźbił figury do bocznego ołtarza Ducha Świętego i […]

Heroizm i cierpliwość. Z Jerzym Zakrzewskim SJ rozmawia Józef Augustyn SJ

Choroba, jak konsekwentnie powtarzasz, jest złem i nie można pokazywać jej jako dobra, dzięki któremu człowiek staje się lepszy. Dlaczego choroba jest złem?

O miłości do Kościoła

W dzisiejszym świecie obserwujemy wyraźną tendencję antyinstytucjonalną: Chrystus – tak, Kościół – nie. Jak, w obliczu tego oporu wobec instytucji, mówić dzisiaj o miłości do Kościoła? I kogo my tak […]