Walczymy z pokusami, by lepiej poznawać, miłować i naśladować Jezusa

O ĆWICZENIACH DUCHOWNYCH NA BIAŁORUSI Z Józefem Augustynem SJ rozmawia ks. Jerzy Martinowicz W dniach 24 – 30 czerwca br. w domu Sióstr Nazaretanek w Nowogródku, już po raz trzeci, […]