Heroizm i cierpliwość. Z Jerzym Zakrzewskim SJ rozmawia Józef Augustyn SJ

Choroba, jak konsekwentnie powtarzasz, jest złem i nie można pokazywać jej jako dobra, dzięki któremu człowiek staje się lepszy. Dlaczego choroba jest złem?

Konferencja osób konsekrowanych we Lwowie w 2015 roku

W dniach 14-18 września 2015 roku we Lwowie na Ukrainie odbyło się historyczne spotkanie osób konsekrowanych obrządku łacińskiego i bizantyjsko-ukraińskiego, w którym wzięło udział ponad 600 uczestników z ogólnej liczby […]

O miłości do Kościoła

W dzisiejszym świecie obserwujemy wyraźną tendencję antyinstytucjonalną: Chrystus – tak, Kościół – nie. Jak, w obliczu tego oporu wobec instytucji, mówić dzisiaj o miłości do Kościoła? I kogo my tak […]

Oto człowieku masz czas próby

Jak to się stało, że znalazłeś się na wózku? W wieku 15 lat skoczyłem na głowę do zbyt płytkiej wody. Znalazłem się pod wodą i nagle uświadomiłem sobie, że nie […]

Ignacjańska metoda medytacji

Ignacjańska metoda medytacji Wyciszenie wewnętrzne oraz milczenie zewnętrzne jest koniecznym warunkiem modlitwy i życia duchowego w ogóle. Modlitwa jest bowiem rozmową, w której najpierw jesteśmy zaproszeni do słuchania tego, co […]