Nagrania

Rozmowa w Radiu Maryja na Ukrainie. Lwów 2014

Rozmowa w Radiu Maryja na Ukrainie nagrana we wrześniu 2014 roku we Lwowie w czasie spotkania osób konsekrowanych obrządku grekokatolickiego i rzymskokatolickiego  

Listy Matki

„Listy Matki” Anny Augustyn to niezwykła lektura. Czytając je, zapoznajemy się z jednej strony z dziejami zwyczajnej, typowej dla drugiej polowy XX wieku podkarpackiej rodziny, z drugiej strony zaś wchodzimy w wewnętrzny świat Autorki.