św. Stanisław Kazimierczyk, prezbiter

W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi o swoim ciele jako Chlebie życia. Na początku tej modlitwy poproś Boga o łaskę wiary w Jezusa, który, w Chlebie Eucharystii dzieli się z tobą […]