foto-t-warczak-0033

 

Bibliografia Józefa Augustyna SJ

1979-2017

I. KSIĄŻKI, ARTYKUŁY, WYWIADY

II. STAŁE RUBRYKI W PRASIE

III. TŁUMACZENIA

IV. PUBLIKACJE FONOGRAFICZNE

 


Józef Augustyn SJ

BIBLIOGRAFIA

1979-2017

 

KSIĄŻKI, ARTYKUŁY, WYWIADY

 

1979

 • Problematyka modlitwy w „Catéchèse” w latach 1960-1977, „Collectanea Theolgica”, 4/1979, s. 133-140.

1983

 • Aby byli jedno, „Posłaniec Serca Jezusowego”, 2/1983, s. 17.

1985

 • Celnik i faryzeusz, „Posłaniec Serca Jezusowego”, 8/1985, s. 150.

 • Dwaj bracia w jednym domu, „Posłaniec Serca Jezusowego”, 6/1985, s. 110.

 • Dwóch dłużników, „Posłaniec Serca Jezusowego”, 10-11/1985, s. 210.

 • Głupi bogacz, „Posłaniec Serca Jezusowego”, 9/1985, s. 188.

 • Miłosierny ojciec, „Posłaniec Serca Jezusowego”, 3/1985, s. 64.

 • Zaginiona owca i zagubiona drachma, „Posłaniec Serca Jezusowego”, 7/1985, s. 137.

1986

 • Boży wybór, „Posłaniec Serca Jezusowego”, 2/1986, s. 58.

 • Chwast, „Posłaniec Serca Jezusowego”, 3/1986, s. 77.

 • Niegodny sługa, „Posłaniec Serca Jezusowego”, 9/1986, s. 157.

 • Przypowieść o robotnikach w winnicy, „Posłaniec Serca Jezusowego”, 1/1986, s. 9.

 • Wizja człowieka nieodkupionego w nauczaniu Jezusa, [w:] Wokół Fundamentu Ćwiczeń. Duchowość Ignacjańska, Czechowice-Dziedzice 1986, s. 48-61.

1987

 • Dynamika pierwszego tygodnia w praktyce „Ćwiczeń duchownych” udzielanych indywidualnie, [w:] Drogą wyzwolenia. Duchowość Ignacjańska, Czechowice-Dziedzice 1987, s. 10-23.

 • Homilia, [w:] Wokół Adnotacji „Ćwiczeń duchownych”. Duchowość Ignacjańska, Czechowice-Dziedzice 1987, s. 101-104.

 • Ogólna wizja annotacji, [w:] Wokół Adnotacji „Ćwiczeń duchownych”. Duchowość Ignacjańska, Czechowice-Dziedzice 1987, s. 7-19.

 • Rekolekcje ignacjańskie dzisiaj. Świadectwa i informacje dotyczące odprawiania Ćwiczeń duchownych św. Ignacego Loyoli [broszura rekolekcyjna], Czechowice-Dziedzice 1987, ss. 26.

 • Znaleziony skarb i drogocenna perła, „Posłaniec Serca Jezusowego”, 4/1987, s. 60.

 • Józef Augustyn, Krzysztof Osuch, Rekolekcje ignacjańskie dzisiaj, Czechowice-Dziedzice 1987, ss. 26.

1988

 • Integracja seksualna [broszura rekolekcyjna], Czechowice-Dziedzice 1988, ss. 18.

 • Metoda medytacji w „Ćwiczeniach duchownych” św. Ignacego Loyoli [broszura rekolekcyjna], Czechowice-Dziedzice 1988, ss. 16.

 • Metoda rozeznawania duchowego [broszura rekolekcyjna], Czechowice-Dziedzice 1988, ss. 20.

 • Miłość w życiu ludzkim [broszura rekolekcyjna], Czechowice-Dziedzice 1988, ss. 20.

 • Rozeznawanie duchów [broszura rekolekcyjna], Czechowice-Dziedzice 1988, ss. 20.

 • Rozważania o ludzkich lękach [broszura rekolekcyjna], Czechowice-Dziedzice 1988, ss. 18.

 • Sakrament pojednania [broszura rekolekcyjna], Czechowice-Dziedzice 1988, ss. 16. Wydanie II, Wydawnictwo M, Kraków 1996, ss. 126. Wydanie III poszerzone, Wydawnictwo M, Kraków 2000, ss. 160. Wydanie IV, Wydawnictwo M, Kraków 2001, ss. 160. Wydanie V poszerzone, Wydawnictwo M, Kraków 2015, ss. 340.

 • Józef Augustyn, Krzysztof Osuch, Metoda medytacji ignacjańskiej, [w:] Co zabrać ze sobą? Duchowość Ignacjańska, Czechowice-Dziedzice 1988, s. 27-31.

 • Józef Augustyn, Krzysztof Osuch, Rekolekcje ignacjańskie, „Posłaniec Serca Jezusowego”, 7/1988, s. 101.

1989

 • Bogacz i Łazarz, „Kalendarz Posłańca Serca Jezusowego”, Kraków 1989, s. 163.

 • Integracja seksualna, „Homo Dei”, 2/1989, s. 116.

 • Medytacja w rekolekcjach św. Ignacego Loyoli, „Przegląd Powszechny”, 3/1989, s. 380.

 • Żal Judasza czy Piotra, „Powściągliwość i Praca”, cz. I, 9/1989, s. 14; cz. II, 10/1989, s. 14.

1990

 • Kierownictwo duchowe, „Ateneum Kapłańskie”, 1/1990, s. 58.

 • Rozeznawanie duchowe, „Homo Dei”, 3-4/1990, s. 190.

 • Rozeznawanie duchów, [w:] „Kalendarz Posłańca Serca Jezusowego”, Kraków 1990, s. 112.

1991

 • Adamie, gdzie jesteś? Duchowość Ignacjańska [broszura rekolekcyjna], Czechowice-Dziedzice 1991, ss. 48.

 • Badanie sumienia, [w:] Drogą „Ćwiczeń”. Duchowość Ignacjańska, Czechowice-Dziedzice 1991, s. 48-55.

 • Dlaczego mamy się modlić, „Niedziela. Tygodnik”, 8 XII 1991.

 • Metoda kontemplacji ewangelicznej, [w:] Wybór Jezusa. Duchowość Ignacjańska, Czechowice-Dziedzice 1991, s. 33.

 • Kierownictwo duchowe. Duchowość Ignacjańska [broszura rekolekcyjna], Czechowice-Dziedzice 1991, ss. 16.

 • Przygotowanie do medytacji, medytacja, refleksja, [w:] Modlitwa w „Ćwiczeniach duchownych”. Duchowość Ignacjańska, Czechowice-Dziedzice 1991, s. 43.

 • Przygotowanie do sakramentu pojednania, „List. Miesięcznik Katolicki”, 6/1991, s. 21; 7-8/1991, s. 14; 9/1991, s. 22.

 • Rabbi, gdzie mieszkasz? Duchowość Ignacjańska [broszura rekolekcyjna], Czechowice-Dziedzice 1991, ss. 54.

 • Rekolekcje Ignacjańskie z prowadzeniem indywidualnym [broszura rekolekcyjna], Czechowice-Dziedzice 1991, ss. 8.

 • Rozeznawanie duchowe, [w:] Rozeznawanie duchów. Duchowość Ignacjańska, Czechowice-Dziedzice 1991, s. 45.

 • Świat ludzkich uczuć, [w:] Drogą Ćwiczeń. Duchowość Ignacjańska, Czechowice- Dziedzice 1991, s. 19-32.

 • W Jego ranach. Duchowość Ignacjańska [broszura rekolekcyjna], Czechowice-Dziedzice 1991, ss. 48.

 • Zasada odpowiedzialności osobistej w Biblii. Próba lektury duchowej, „Horyzonty Wiary. Zeszyty Instytutu Kultury Religijnej przy Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego”, 10/1991, s. 17.

 • Zmartwychwstał. Duchowość Ignacjańska [broszura rekolekcyjna], Czechowice-Dziedzice 1991, ss. 54.

 • Józef Augustyn, Krzysztof Osuch, Kontemplacja ewangeliczna. Metoda i teologia [broszura rekolekcyjna], Czechowice-Dziedzice 1991, ss. 20.

 • Józef Augustyn, Krzysztof Osuch, Wstęp; Informacja o „Ćwiczeniach duchownych” św. Ignacego, [w:] Drogą Ćwiczeń. Duchowość Ignacjańska, Czechowice-Dziedzice 1991, s. 3-4; 75-83.

1992

 • Dialog, który umacnia. Wywiad o modlitwie, „Ziarna”, 9/1992, s. 30; 10/1992, s. 34; 11/1992, s. 30; 12/1992, s. 26; 1-2/1993, s. 42.

 • Doświadczyć zbawienia, Droga do przebycia, „Ateneum Kapłańskie”, 3/1992, s. 460.

 • Droga Jezusa. Ewangeliczne ubóstwo, „Horyzonty Wiary. Zeszyty Instytutu Kultury Religijnej przy Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego”, 14/1992, s. 41.

 • Eucharystia i radość z życia, „Posłaniec Serca Jezusowego”, Chicago, 11-12/1992, s. 21.

 • Eucharystia w życiu małżeńskim, „Horyzonty Wiary. Zeszyty Instytutu Kultury Religijnej przy Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego”, 13/1992, s. 5.

 • Ewangeliczne ubóstwo, Wydawnictwo WAM, Kraków 1992, ss. 34.

 • Kierownictwo duchowe, Wydawnictwo WAM, Kraków, 1992, ss. 52.

 • Kwadrans szczerości, Wydawnictwo M, Kraków 1992, ss. 106. Wydanie II, Wydawnictwo M, Kraków 1998, ss. 110. Wydanie III, Wydawnictwo M, Kraków 2003, ss. 128. Wydanie IV, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, ss. 108. Wydanie V, Wydawnictwo WAM, Kraków 2017, ss. 118.

 • Miłość w życiu ludzkim, Wydawnictwo WAM, Kraków 1992, ss. 56.

 • Modlitwa słuchaniem Boga, „Niedziela. Tygodnik”, 2 II 1992.

 • Modlitwa słuchaniem Boga, „Posłaniec Serca Jezusowego”, Chicago, 5/1992, s. 4.

 • Nic, co ludzkie. Integracja seksualna, „Bogaci Młodością”, 3/1992, 4/1992, 5/1992, 6-7-8/1992, 9/1992, 10/1992, 11/1992, 12/1992.

 • Obym poznał Ciebie, obym poznał siebie, „Niedziela. Tygodnik”, 22-29 XII 1991; „Posłaniec Serca Jezusowego”, Chicago, 3-4/1992, s. 2.

 • Odkryć samego siebie, „Powściągliwość i Praca. Miesięcznik”, 5/1992, s. 13.

 • Ojciec wzruszył się głęboko, Wydawnictwo WAM, Kraków 1992, ss. 214. Wydanie II, Wydawnictwo WAM, Kraków 1994, ss. 214. Wydanie III, Wydawnictwo WAM, Kraków 1999, ss. 214. Wydanie IV, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002, ss. 214.

 • Posłuszeństwo ewangeliczne, Wydawnictwo WAM, Kraków 1992, ss. 36.

 • Przewodnictwo duchowe, „Powściągliwość i Praca. Miesięcznik”, 7-8/1992, s. 30.

 • Rola rachunku sumienia w rozwoju życia duchowego, „Dobry Pasterz. Czasopismo Komisji Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa”, XII/1992, s. 190-209.

 • Rozeznanie w kierownictwie duchowym, „Ateneum Kapłańskie”, 1/1992, s. 94.

 • Rozeznawanie duchowe, Wydawnictwo WAM, Kraków 1992, ss. 60.

 • Uczucia i modlitwa, „Niedziela. Tygodnik”, 16 II 1992.

 • Uzdrowienie warunkiem przebaczenia, „Ku Wspólnocie. Biuletyn Informacyjny Odnowy w Duchu Świętym Rejonu Warszawskiego i Polski Północnej”, 3/1992, s. 5.

 • Uzdrowienie wewnętrzne, „List. Miesięcznik. Numer specjalny”, 1992, s. 6.

 • Wprowadzenie do sakramentu pojednania, Wydawnictwo M, Kraków 1992, ss. 48.

 • Wstęp, [w:] William A. Barry, William J. Connolly, Kierownictwo duchowe w praktyce, Wydawnictwo M, Kraków 1992, s. 5-11.

 • Wywołać wilka z lasu. Wywiad. „Aspekty. Gorzowskie Pismo Katolickie”, Gorzów Wielkopolski, 11/1992, s. 29; 12/1992, s. 28; 1/1993, s. 21.

 • Józef Augustyn, Krzysztof Osuch, Doświadczyć zbawienia, Wydawnictwo WAM, Kraków 1992, ss. 40.

 • Jean Vanier, Józef Augustyn, Depresja, uczucia, lęk, Wydawnictwo M, Kraków 1992, ss. 104. Wydanie II poszerzone, Wydawnictwo M, Kraków 1998, ss. 136.

1993

 • Ćwiczenia duchowne” w praktyce, Częstochowa 1993, ss. 60.

 • Dar woli Bożej, „Przegląd Powszechny”, 7-8/1993, s. 50.

 • Dlaczego umierają męczennicy, „Powściągliwość i Praca. Miesięcznik”, 4/1993, s. 7.

 • Eucharystia miejscem pojednania, „Gość Niedzielny”, 23 V 1993.

 • Europejskość czy tożsamość?, „Gość Niedzielny”, 18 VII 1993.

 • Jak nie należy się modlić, „Niedziela. Tygodnik”, 3 X 1993.

 • Jak szukać i znajdować wolę Bożą, „Aspekty”, Gorzów Wielkopolski, 7-8/1993, 10/1993.

 • Jak szukać i znajdować wolę Bożą, Wydawnictwo M, Kraków 1993, ss. 198. Wydanie II, Wydawnictwo M, Kraków 1996, ss. 198. Wydanie III, Wydawnictwo M, Kraków 1998, ss. 285. Wydanie IV, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, ss. 170. Wydanie V, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015, ss. 170.

 • Jak zgadzać się na swoje życie, „Aspekty”, Gorzów Wielkopolski, 3/1993, 4/1993, 5/1993, 6/1993.

 • Kościół i posłuszeństwo. Dylematy, „Gość Niedzielny”, 22 VIII 1993.

 • Modlitwa w chwili pokus, „Niedziela. Tygodnik”, 18 IV 1993.

 • Modlitwa w cierpieniu, „Gość Niedzielny”, 17 X 1993.

 • Modlitwa w historii zbawienia, „Niedziela. Tygodnik”, 24/1993.

 • Owoce kierownictwa duchowego, „Gość Niedzielny”, 27 VI 1993.

 • Praktyka kierownictwa duchowego, „Homo Dei”, 2/1993, s. 13.

 • Praktyka kierownictwa duchowego, Wydawnictwo M, Kraków 1993, ss. 110. Wydanie II, Wydawnictwo M, Kraków 1996, ss. 110. Wydanie III [pod zmienionym tytułem], Prowadzeni przez Boga. Praktyka kierownictwa duchowego, Wydawnictwo WAM, Kraków 1999, ss. 240. Wydanie IV, Praktyka kierownictwa duchowego, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006, ss. 240. Wydanie V, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015, ss. 240.

 • Rabbi, gdzie mieszkasz? Propozycja medytacji i kontemplacji ewangelicznych opartych na „Ćwiczeniach duchownych” św. Ignacego Loyoli, Wydawnictwo M, Kraków 1993, ss. 234.

 • Radość i Eucharystia, „Gość Niedzielny”, 2 V 1993.

 • Rekolekcje ignacjańskie z prowadzeniem indywidualnym, „Posłaniec Serca Jezusowego”, 7-8/1993, s. 36.

 • Rozmowa z ojcem rekolekcjonistą. Z Józefem Augustynem rozmawia P. Balewicz i M. Choroszy, „Vox Nostra. Pismo Alumnów Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu”, marzec 1993, s. 2-5.

 • Słuchaj Izraelu, „Horyzonty Wiary. Zeszyty Instytutu Kultury Religijnej przy Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie”, 15/1993, s. 31.

 • Trudności rozeznawania duchowego, „Gość Niedzielny”, 12 IX 1993.

 • Uzdrowienie ludzkich uczuć, „Ateneum Kapłańskie”, 1/1993, s. 28.

 • W chwili bezsilności, „Powściągliwość i Praca. Miesięcznik”, 1/1993, s. 10.

 • Wychowanie seksualne, „Ateneum Kapłańskie”, 2-3/1993.

 • Wywołać wilka z lasu. Dialog, który uzdrawia. Rozmowy z Józefem Augustynem, Wydawnictwo Juvenia, Gorzów Wielkopolski 1993, ss. 56.

 • Życie i Eucharystia, Wydawnictwo M, Kraków 1993, ss. 96. Wydanie II poszerzone, Wydawnictwo M, Kraków 1997, ss. 102. Wydanie III, Wydawnictwo M, Kraków 1997, ss. 102. Wydanie IV, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2011, ss. 94.

 • Józef Augustyn, Krzysztof Osuch, Kontemplacja ewangeliczna, Wydawnictwo WAM, Kraków 1993, ss. 36.

1994

 • Bóg jest niewinny, „Gość Niedzielny”, 6 XI 1994.

 • Co rano przyjąć nowy dzień, „Gość Niedzielny”, 11 IX 1994.

 • Czy Kościół boi się psychologii? Z Janem Grosfeldem rozmawia Józef Augustyn, „Tygodnik Powszechny”, 16 I 1994.

 • Ćwiczenia duchowne” szkołą życia wewnętrznego; Metoda kontemplacji ewangelicznej; Uwagi dawane po pierwszym i drugim tygodniu „Ćwiczeń duchownych”, [w:] Józef Augustyn (red.), Co zabrać ze sobą. Wydanie II, Wydawnictwo WAM, Kraków 1994, s. 8-16; 69-80; 153-159.

 • Doświadczyć zbawienia – droga do przebycia, [w:] Józef Augustyn (red.), W kręgu kierownictwa duchowego, Wydawnictwo M, Kraków 1994, t. I, s. 169-182.

 • Duch wspomaga słabość naszą. Krótkie wprowadzenie do modlitwy, Wydawnictwo M, Kraków 1994, ss. 230. Wydanie II, Wydawnictwo M, Kraków 1998, ss. 230.

 • Homoseksualizm, „Przegląd Powszechny”, 12/1994, s. 268.

 • Integracja seksualna. Przewodnik w poznawaniu i kształtowaniu własnej seksualności, Wydawnictwo M, Kraków 1994, ss. 248. Wydanie II poprawione, Wydawnictwo M, Kraków 1996, ss. 240. Wydanie III, Wydawnictwo WAM, Kraków 1998, ss. 280. Wydanie IV, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004, ss. 280. Wydanie V, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009, ss. 280.

 • Metoda medytacji chrześcijańskiej w ujęciu św. Ignacego Loyoli, „Ateneum Kapłańskie”, 2/510/1994, s. 294-311.

 • O sposobie prowadzenia dialogu w kierownictwie duchowym, „Dobry Pasterz. Czasopismo Komisji Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa”, XIV/1994, s. 80.

 • Problematyka seksualna w kierownictwie duchowym, [w:] Józef Augustyn (red.), W kręgu kierownictwa duchowego, Wydawnictwo M, Kraków 1994, t. II, s. 63-74.

 • Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Miłość mierzy się darem – medytacja o Eucharystii; Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, „Dobry Pasterz. Czasopismo Komisji Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa”, XIV/1994, s. 175-187.

 • Pasterz według Serca Jezusa; Wychowanie do celibatu, „Biuletyn Wychowania Seminaryjnego”, XXVII/37/1994.

 • Sfera naznaczona lękiem, „Wzrastanie. Miesięcznik dla Młodzieży”, maj – czerwiec 1994, s. 10-11.

 • Terapia a duszpasterstwo. Dyskutują ksiądz, psychiatra i psycholog: Józef Augustyn, Krzysztof Jedliński, Jacek Santorski, „Więź”, 10/1994, s. 27-51.

 • W chwili bezradności, Wydawnictwo M, Kraków 1994, ss. 88.

 • W najcięższych doświadczeniach, „Posłaniec Serca Jezusowego”, 11/1994.

 • Warunki modlitwy, „Posłaniec Serca Jezusowego”, 3/1994; 4/1994.

 • Wierność w modlitwie, „Niedziela. Tygodnik”, 20 II 1994.

 • Wstęp; Formacja seminaryjna i kierownictwo duchowe, [w:] Józef Augustyn (red.), W kręgu kierownictwa duchowego. Wydanie II skrócone, Wydawnictwo M, Kraków 1997, s. 5-6; 171-182.

 • Zranienia emocjonalno-seksualne oraz ich uzdrowienie, „Homo Dei”, 3/1994, s. 21-35.

 • Źródło szczęścia, „Posłaniec Serca Jezusowego”, 2/1994.

 • Józef Augustyn (red.), W kręgu kierownictwa duchowego, Wydawnictwo M, Kraków 1994, t. I, ss. 184; t. II, ss. 186. Wydanie II skrócone, Wydawnictwo M, Kraków 1997, ss. 184.

 • Józef Augustyn, Lucyna Słup, Czy można zgodzić się na życie?, „Życie Duchowe”, 1/1994, s. 72-77.

1995

 • Badanie sumienia, „Gość Niedzielny”, 9 IV 1995.

 • Bóg naszej przeszłości i naszej przyszłości, „Posłaniec Serca Jezusowego”, 1/1995.

 • Być człowiekiem sumienia. Ankieta, „Więź” 7/1995, s. 20-22.

 • Być kroplą w oceanie ludzkiego cierpienia, „W drodze”, 267/1995, s. 7-10.

 • Czym jest sakrament pojednania; Propozycja rachunku sumienia?, [w:] Komisja Episkopatu Polski Duszpasterstwa Ogólnego, Program Duszpasterski na rok 1995-1996. Sakramenty uzdrowienia. Pomoce duszpasterskie w VI roku nowenny, Katowice 1995, s. 7-16; 16-22.

 • Ignacjańska modlitwa ofiarowania, „Życie Duchowe”, 2/1995, s. 149-162.

 • Jak dokonywać wyborów? Na podstawie „Ćwiczeń duchownych” św. Ignacego Loyoli, Wydawnictwo M, Kraków 1995, ss. 94.

 • Kapłan a kierownictwo duchowe, „Homo Dei”, 3/1995, s. 3.

 • Kto jest moim bliźnim? Pytania i odpowiedzi, Wydawnictwo WAM, Kraków 1995, ss. 216. Przedruk w odcinkach: „Gazeta Niedzielna”, Londyn: Czuję się nikomu niepotrzebny?, 13 VII 1997; Jestem niewolnikiem cudzych opinii, 20 VII 1997; Liczyć się? z własną skłonnością do urazów, 10 VIII 1997; Pojednanie ze zmarłą osobą, 2 XI 1997; Kompleksy niższości, 26 X 1997; Czy mam zawsze tolerować egoizm i arogancję innych?, 10 I 1999.

 • Ku wolności wewnętrznej. O kierownictwie duchowym. Z Józefem Augustynem rozmawia Cezary Sękalski, „Życie Duchowe”, 3/1995, s. 69-87.

 • Łagodzenie ludzkiego cierpienia, „Posłaniec Serca Jezusowego”, 3/1995.

 • Medytacja chrześcijańska – szanse i zagrożenia. Referat, XX Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie, Referaty, Jasna Góra 1995.

 • Nie bój się Maryjo. Medytacja nad zwiastowaniem, „List. Miesięcznik Katolicki”, 3/1995, s. 22.

 • Pragnienie obecności niewidzialnego, „Posłaniec Serca Jezusowego”, 7-8/1995.

 • Przebaczająca miłość Ojca, „Gość Niedzielny”, 25 VI 1995.

 • Psychologia i duchowość. Z Elżbietą Sujak rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 6/1996, s. 25-35.

 • Rola rachunku sumienia w rozwoju życia duchowego; Kapłan a kierownictwo duchowe, [w:] Komisja Episkopatu Polski Duszpasterstwa Ogólnego, Ewangelizacja i nawrócenie. Program Duszpasterski na rok 1995-1996, Katowice 1995, s. 319-330; 354-364.

 • Stając u progu modlitwy. Rozmowa z Józefem Augustynem, „Oaza. Pismo Ruchu Światło-Życie”, luty – marzec 1995, s. 18.

 • Uzdrowienie wewnętrzne, „Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym”, 4/1995, s. 20.

 • Wstęp, [w:] Michel Rondet, Celibat ewangeliczny we współczesnym świecie, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1995, s. 5-9.

 • Wychowanie do integracji seksualnej. Próba ujęcia całościowej wizji wychowania seksualnego, Wydawnictwo M, Kraków 1995, ss. 318.

 • Życie duchowe a pieniądze. Z Hanną Gronkiewicz-Waltz rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 3/1995, s. 65-77. Przedruk fragmentu: „Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym”, 7/1995, s. 93-96.

 • Józef Augustyn, Krzysztof Jedliński, Jacek Santorski, Terapia a duszpasterstwo, Wydawnictwo WAM, Kraków 1995, ss. 68.

 • Lucyna Słup, Józef Augustyn, Jak zgadzać się na swoje życie?, Wydawnictwo M, Kraków 1995, ss. 100. Wydanie II, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2011, ss. 118.

1996

 • Adamie, gdzie jesteś? Rozważania rekolekcyjne oparte na „Ćwiczeniach duchownych” św. Ignacego Loyoli. Pierwszy tydzień, Wydawnictwo M, Kraków 1996, ss. 366. Wydanie II, Wydawnictwo M, Kraków 2001, ss. 330. Wydanie III, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, ss. 338.

 • Często upieramy się jak Piotr, „Przegląd Katolicki. Tygodnik Archidiecezji Warszawskiej”. Dodatek do „Gościa Niedzielnego”, 13/1996.

 • Ćwiczenia duchowne” dzisiaj. Informator o jezuickich domach rekolekcyjnych w Polsce, Wydawnictwo WAM, Kraków 1996, ss. 48.

 • Daj Mi pić. Rozważania rekolekcyjne oparte na „Ćwiczeniach duchownych” św. Ignacego Loyoli. Drugi tydzień, Wydawnictwo M, Kraków 1996, ss. 310. Wydanie II, Wydawnictwo M, Kraków 2001, ss. 308. Wydanie III, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, ss. 312.

 • Dojrzewanie do ojcostwa, „Więź”, 6/1996, s. 65-75.

 • Duszpasterstwo osób homoseksualnych. Z Józefem Augustynem rozmawia Paweł Wołowski, „Biuletyn Katolickiej Agencji Informacyjnej [dalej: KAI]”, 26 XI 1996, s. 51-57.

 • Etapy w rozeznawaniu i rozwoju powołania, „Zeszyty Formacji Duchowej”, Bagno, 1/1996, s. 49-61.

 • Formacja do kapłaństwa we wspólnocie seminaryjnej, „Zeszyty Formacji Duchowej”, Bagno, 2/1996, s. 43-54.

 • Homoseksualizm w przeszłości i dzisiaj; Istota wychowania seksualnego w rodzinie, [w:] Józef Augustyn (red.), Ku dojrzałej ludzkiej miłości, Wydawnictwo WAM, Kraków 1996, s. 5-24; 95-109.

 • Integralna wizja człowieka, „Z Niepokalaną. Pismo Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich w Polsce”, 3/7/1996, s. 12-13.

 • Kapłani jutra, „Przegląd Powszechny”, 10/1996, s. 11-21.

 • Kościół wobec AIDS, „Tygodnik Powszechny”, 21 IV 1996, s. 4.

 • Kto pyta, nie błądzi. O ludzkiej seksualności. Z Józefem Augustynem rozmawia Anna Skibińska, „Życie o(d) środka”, Warszawa, Parafia św. Andrzeja Boboli, XII 1995.

 • Medytacja chrześcijańska. Szanse i zagrożenia, „Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym”, 10/1996, s. 74-81.

 • Odzyskać miejsce Boga w świecie. Z Józefem Augustynem rozmawia Anna Foltańska, „Przegląd Katolicki. Tygodnik Archidiecezji Warszawskiej”. Dodatek do „Gościa Niedzielnego”, 5 V 1996.

 • Papież żywą zachętą do szukania prawdy, „Biuletyn KAI”, 12 XI 1996, s. 8-9.

 • Pomoc homoseksualiście, „List. Miesięcznik Katolicki”, 4/1994, s. 17-18.

 • Pozbawieni parasola, „Życie Duchowe”, 5/1995, s. 99-112. Przedruk fragmentów: „Gazeta Wyborcza”, 2-3 III 1996.

 • Problematyka seksualna w kierownictwie duchowym, „Ateneum Kapłańskie” 2/1996, s. 203-212.

 • Pustka egzystencjalna a leczenie zranionego sumienia, „Życie Duchowe”, 7/1996, s. 31-43.

 • Same nuty nie wystarczą. Rozmowa z Józefem Augustynem, „List. Miesięcznik Katolicki”, 1/1996, s. 12-14.

 • Saper myli się raz. Z Józefem Augustynem rozmawia Lucyna Słup, „Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym”, 14/1996, s. 32-41.

 • Seksualność miejscem spotkania i dawania życia, [w:] Jerzy Rzepka (red.), Zagadnienia prorodzinnej edukacji seksuologicznej i profilaktyki HIV-AIDS. Materiały dla nauczycieli realizujących proces dydaktyczny, Studio Wydawnicze Agat, Katowice 1996, s. 10-24.

 • Seminarium szkołą kierownictwa duchowego; Medytacja, „Biuletyn Wychowania Seminaryjnego”, XXVIII/38/1995, s. 9-32; 33-38.

 • Świat, Bóg i my, Wydawnictwo M, Kraków 1996, ss. 182. Wydanie II, Wydawnictwo WAM, Kraków 1999, ss. 127.

 • W Jego ranach. Rozważania rekolekcyjne oparte na „Ćwiczeniach duchownych” św. Ignacego Loyoli. Trzeci tydzień, Wydawnictwo M, Kraków 1996, ss. 294. Wydanie II, Wydawnictwo M, Kraków 2001, ss. 270. Wydanie III, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, ss. 310.

 • Widzieliśmy Pana. Rozważania rekolekcyjne oparte na „Ćwiczeniach duchownych” św. Ignacego Loyoli. Czwarty tydzień, Wydawnictwo M, Kraków 1996, ss. 284. Wydanie II, Wydawnictwo M, Kraków 2001, ss. 280. Wydanie III, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013, ss. 272.

 • Wybrane zagadnienia wychowania do czystości w formacji kapłańskiej i zakonnej a kierownictwo duchowe, „Quaestiones Selectae. Zeszyty Naukowe”, III/4/1996/ s. 85-110.

 • Zjawisko homoseksualizmu a wychowanie do życia kapłańskiego i zakonnego, [w:] Tadeusz Huk (red.), Kościół wobec homoseksualizmu, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 1996, s. 33-75.

 • Józef Augustyn, Krzysztof Dyrek, Pasterz według Serca Jezusa, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1996, ss. 160.

1997

 • Asceza, „Gość Niedzielny”, 30 XI 1997, s. 9.

 • Być synem, aby stać się ojcem. Potrzeba uzdrowienia wewnętrznego relacji do rodziców a kierownictwo duchowe, „Zeszyty Formacji Duchowej”, 5/1997, s. 51-62.

 • Być synem, aby stać się ojcem. Potrzeba uzdrowienia wewnętrznego relacji do rodziców a kierownictwo duchowe, [w:] Anna Foltańska, Tadeusz Huk (red.), Krzywda i przebaczenie, Wydawnictwo M, Kraków 1997, s. 58-71.

 • Chrześcijanin wobec cywilizacyjnych przemian, [w:] Na styku tysiącleci. Materiały z sympozjum popularnonaukowego, Jezuicki Ośrodek Formacji i Kultury „Xaverianum”, Opole, 14-16 IV 1997, s. 63-69.

 • Ćwiczenia duchowne” szkołą życia duchowego, [w:] Józef Augustyn (red.), Chrześcijańskie życie duchowe, Wydawnictwo WAM, Kraków 1997, s. 59-69.

 • Duch Święty a życie wewnętrzne człowieka, [w:] Komisja Duszpasterska Episkopatu Polski, Duch Święty i Jego obecność w Kościele. Program duszpasterski na rok 1997-1998, Katowice 1997, s. 328-339.

 • Edukacja seksualna – tak, tylko jaka?, „Tygodnik Powszechny”, 24 VIII 1997, s. 12.

 • Formacja do kapłaństwa dzisiaj. Na marginesie adhortacji apostolskiej „Pastores dabo vobis” Jana Pawła II, „Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL – Lublin i Fundacji Jana Pawła II – Rzym”, 38-39/1997, s. 126-136.

 • Formacja seminaryjna wymaga prorockiego myślenia. Z Józefem Augustynem rozmawia Paweł Bieliński, „Biuletyn KAI”, 2 XII 1997. Przedruk: „Gazeta Niedzielna”, Londyn, 5 IV 1998, s. 6.

 • Homoseksualizm, „Gazeta Niedzielna”, Londyn, 3 VIII 1997.

 • Homoseksualizm a miłość, Wydawnictwo WAM, Kraków 1997, ss. 158.

 • Homoseksualizm a wolność. Z Józefem Augustynem rozmawia Jan Grosfeld, „Tygodnik Powszechny”, 6 IV 1997, s. 1, 10.

 • Imiona samotności. Ankieta, „Więź”, 10/1997, s. 12-15.

 • Jak nie należy kochać dziecka?, „Życie Duchowe”, 12/1997, s. 71-86.

 • Jak zatrzymać tę pielgrzymkę w nas? „Biuletyn KAI”, 17 VI 1997. Przedruk: „Gazeta Niedzielna”, Londyn, 13 VII 1997, s. 3.

 • Krótkie wprowadzenie w chrześcijańskie życie duchowe, „Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym”, cz. I, 21/1997, s. 5-16; cz. II, 22/1997, s. 78-86.

 • Leczenie psychoterapii, „Znak”, 10/1997, s. 38-45. Przedruk: „Trzeźwość. Ogólnopolskie Czasopismo Środowisk Trzeźwościowych”, 10/1999, s. 10-14.

 • Miłość i ciało, „Tygodnik Powszechny. Kontrapunkt”, 6 VII 1997, s. II.

 • Miłość mistyczna, „Charaktery. Magazyn psychologiczny dla każdego”, 5/1997, s. 40-41.

 • Podnosząc wzrok znad ziemi. Artykuły i wywiady, „Więź”, 8/1997, s. 89-95.

 • Powołanie do miłości; Kształtowanie sumienia; Szukanie i udzielanie pomocy; Tożsamość mężczyzny, [w:] Komisja Episkopatu Polski ds. Wychowania Katolickiego, Przygotowanie do życia w małżeństwie i rodzinie. Wychowanie seksualne, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 1997, s. 59-90, 101-112.

 • Pustka egzystencjalna a leczenie zranionego sumienia, [w:] Józef Augustyn (red.), Jak odkrywać sens ludzkiego życia, Wydawnictwo WAM, Kraków 1997, s. 39-50.

 • Radość pełnienia woli Bożej, „Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym”, 20/1997, s. 5-11.

 • Radykalizm życia zakonnego dzisiaj, „Życie Konsekrowane”, 15/1997, s. 19-24.

 • Seksualność – nie tylko sfera fizyczna. Z Józefem Augustynem rozmawia Cezary Sękalski, „Post Scriptum. Listowy Kwartalnik”, 2/1997, s. 6-13.

 • Twarze kapłaństwa. Ankieta, „Znak”, 11/1997, s. 69-73.

 • W sposób pozytywny. Vademecum dla spowiedników, „Tygodnik Powszechny”, 30 III 1997.

 • Wychowanie seksualne: czy kompromis jest możliwy?, „Więź”, 6/1997, s. 129-136.

 • Wychowanie seksualne w rodzinie i w szkole. Cele, zasady, metody, Wydawnictwo M, Kraków 1997, ss. 128. Wydanie II, Wydawnictwo WAM, Kraków 1999, ss. 136. Wydanie III, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, ss. 180. Wydanie IV, Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, ss. 128. Przedruk w odcinkach: „Rodzina. Miesięcznik Katolickiego Studia Młodych”, Kanada, Toronto, 15 III 1998, s. 7; 17 V 1998, s. 20-22; 18 VI 1998, s. 20-22; 19 VII 1998, s. 24-25; 21 IX 1998, s. 20-21; 22 X 1998, s. 20-21.

 • Józef Augustyn, Tadeusz Huk, Rekolekcje seminaryjne w formacji do kapłaństwa, [w:] Anna Foltańska, Tadeusz Huk (red.), Krzywda i przebaczenie, Wydawnictwo M, Kraków 1997, s. 185-194.

1998

 • Ból krzywdy, radość przebaczenia, Wydawnictwo M, Kraków 1998, ss. 180. Wydanie II, Wydawnictwo M, Kraków 2000, ss. 216. Wydanie III, Wydawnictwo M, Kraków 2017. Do wydania III dodano płytę MP3: Odkrywanie uzdrawiającej miłości Boga.

 • Co matka i ojciec dają dziecku?, „Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym”, 25/1998, s. 9-19.

 • Dojrzewanie wiary, „Przegląd Powszechny”, 2/1998, s. 139-149.

 • Duch ludzkich pragnień. Z Józefem Augustynem rozmawia Anna Karoń-Ostrowska, „Więź”, 8/1998, s. 14-24.

 • Integralne rozeznanie powołania kapłańskiego, „Zeszyty Formacji Duchowej”, Wydawnictwo Salwatoriańskie, 6/1998, s. 39-47.

 • Józef Augustyn broni podręcznika do wychowania seksualnego. Recenzja książki: Zanim wybierzesz, „Biuletyn KAI”, 3 III 1998, s. 6. Przedruk: Mądra i kompetentna. Recenzja książki: „Zanim wybierzesz”, „Gość Niedzielny, 15 III 1998, s. 32.

 • Krzywda w życiu człowieka. Lekarstwo miłosierdzia Bożego, „Gość Niedzielny”, 22 III 1998, s. 9.

 • Krzywda w życiu ludzkim nie musi być przekleństwem, „Gość Niedzielny”, 1 II 1998, s. 9.

 • Miłość wymaga kultury języka, „Tygodnik Powszechny. Kontrapunkt”, 18 X 1998, s. VIII.

 • Modlitwa alumna i księdza, „Pastores”, 1/1998, s. 109-117.

 • Moja spowiedź. Ankieta, „Znak”, 9/1998, s. 26-28.

 • Od księży zależy bardzo wiele. Z Józefem Augustynem rozmawia Józef Naumowicz, „Gość Niedzielny”, 3 V 1998, s. 10.

 • Od Redakcji, „Pastores”, 1/1998, s. 9-12.

 • Ojcostwo dzisiaj, [w:] Józef Augustyn (red.), Ojcostwo, Wydawnictwo WAM, Kraków 1998, s. 7-19. Przedruk [pod zmienionym tytułem]: Cywilizacja bez ojca, „Głos dla Życia. Magazyn Służby Życiu i Rodzinie”, 6/2003, s. 10-12.

 • Podnosząc wzrok znad ziemi. Artykuły i wywiady, Wydawnictwo M, Kraków 1998, ss. 230.

 • Pomoc Kościoła w integracji seksualnej dzieci i młodzieży, „Studia nad Rodziną”, ATK, 1/1998, s. 65-77.

 • Przypowieść o robotnikach w winnicy. Medytacja, „Życie Duchowe”, 14/1998, s. 71-78.

 • Słudzy przebaczenia, „Znak”, 9/1998, s. 71-79.

 • Wstęp, [w:] Norbert Kotyła, Wyzwolić ducha. Człowiek współczesny a „Ćwiczenia duchowne” św. Ignacego Loyoli, Wydawnictwo WAM, Kraków 1998, s. 5-9.

 • Wstęp, [w:] Wacław Królikowski, Dynamika „Ćwiczeń duchownych” św. Ignacego Loyoli, Wydawnictwo WAM, Kraków 1998, s. 7-9. Wydanie II, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005, s. 7-9.

 • Wstęp; Doświadczyć zbawienia. Droga do przebycia, [w:] Józef Augustyn (red.), Droga wyzwolenia. Dynamika pierwszego tygodnia „Ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli, WAM, Kraków 1998, s. 7-9; 17-32.

 • Wychowanie seksualne w rodzinie i w szkole, „Paedagogia Christiana”, 2/1998, s. 129-140.

 • Józef Augustyn (red.), Droga wyzwolenia. Dynamika pierwszego tygodnia „Ćwiczeń duchowych” św. Ignacego Loyoli, Wydawnictwo WAM, Kraków 1998, ss. 80.

 • Józef Augustyn (red.), Ojcostwo, Wydawnictwo WAM, Kraków 1998, ss. 184.

1999

 • 10 przykazań dojrzałego ojcostwa, „Jezus Żyje”, 12/1999, s. 5-7. Przedruk: „Głos dla Życia. Magazyn Służby Życiu i Rodzinie”, 6/2003, s. 16-17; Józef Augustyn (red.), Duchowość mężczyzny, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, s. 194-201.

 • Aby postęp nie stał się nieludzki. Z Peterem-Hansem Kolvenbachem rozmawia Józef Augustyn i Mirosław Cholewa, „Pastores”, 3/1999, s. 87-92.

 • Celibat. Aspekty pedagogiczne i duchowe, Wydawnictwo M, Kraków 1999, ss. 280. Wydanie II, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002, ss. 266.

 • Chcę mieć ojca. O dojrzewaniu do ojcostwa. Z Józefem Augustynem rozmawia Krzysztof Oczkowski, „Rodzina. Miesięcznik Katolickiego Studia Młodych”, Kanada, Toronto, IX/1999, s. 22-23. Przedruk: „Msza Święta”, cz. I, 9/1999, s. 272-273, cz. II, 10/1999, s. 302-303.

 • Co znaczyć żyć normalnie? Rozmowa z Józefem Augustynem, „Gość Niedzielny”, 16 V 1999, s. 16.

 • Kierownictwo duchowe a odnowa duszpasterstwa, „Pastores”, 4/1999, s. 51-61.

 • Męskość to nie tylko płeć. Z Józefem Augustynem rozmawia Krzysztof Jedliński, „Charaktery”, XI/1999, s. 30-31.

 • Nadzieje na odbudowanie ojcostwa, „Przegląd Powszechny”, 5/1999, s. 197-207.

 • Niewiasto, czemu płaczesz? Homilia wygłoszona na Kongregacji Prowincjalnej 1999, „Nasze Sprawy”, 4/1999, s. 44-46.

 • Od Redakcji, „Pastores”, 2/1999, s. 7-10; 3/1999, s. 5-8; 4/1999, s. 5-8; 5/1999, s. 7-10.

 • Ojcostwo. Aspekty pedagogiczne i duchowe, Wydawnictwo WAM, Kraków 1999, 2002, 2003, 2006, 2009, 2011, ss. 424.

 • Poznaj siebie. O uczuciach, modlitwie i życiu duchowym. Pytania i odpowiedzi, t. I, Wydawnictwo „List”, Kraków 1999, ss. 268.

 • Prawda nas wyzwala. Rozmowa alumnów seminarium tarnowskiego z Józefem Augustynem, „Poślij Mnie. Pismo Alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie”, Zima 4/1999-2000, s. 21-24.

 • Seksualność miejscem spotkania i dawania życia; Wychowanie seksualne i wolność; Homoseksualizm dzisiaj, [w:] Jerzy Rzepka (red.), Zagadnienia prorodzinnej edukacji seksuologicznej i profilaktyki HIV-AIDS. Materiały dla nauczycieli realizujących proces dydaktyczny. Wydanie II, Katowice 1998, t. 1, s. 37-45; t. 1, s. 113-118; t. 2, s. 407-419.

 • Uwolnić się od cienia. Z Józefem Augustynem rozmawia Krzysztof Oczkowski, „Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym”. Numer Specjalny – Rok Boga Ojca, Wydawnictwo M, Kraków 1999, s. 27-32.

 • W poczuciu krzywdy. Przebaczenie i pojednanie, „Gość Niedzielny”, 7 II 1999, s. 8.

 • Większa miłość, „Pastores”, 5/1999, s. 28-35.

 • Wprowadzenie; „Ćwiczenia duchowne” w praktyce, [w:] Józef Augustyn, Władysław Gryzło, Adam Żak, Szukanie Jezusa. „Ćwiczenia duchowne”, Wydawnictwo WAM, Kraków 1999, s. 5-10; 19-67.

 • Wrażliwość może stać się szansą. Kierownictwo duchowe a pomoc terapeutyczna w formacji seminaryjnej, „Homo Dei”, 1/1999, s. 62-70.

 • Wstęp, [w:] Mieczysław Bednarz, Miłość roztropna, Wydawnictwo WAM, Kraków 1999, s. 5-8.

 • Wstęp; Rozeznanie duchowe, [w:] Józef Augustyn (red.), Smak życia z Bogiem. Modlitwa i rozeznanie w „Ćwiczeniach duchowych”, Wydawnictwo WAM, Kraków 1999, s. 5-7; 130-149.

 • Wychować, aby mogło odejść. Z Józefem Augustynem rozmawia Ewa Poliszot, „Centrum. Miesięcznik Informacyjny Polskiego Centrum Kultury im. Jana Pawła II”, Mississauga, część pierwsza: XII 1998 – I 1999, s. 1, 5-6; część druga: II 1999, s. 2, 5.

 • Wychowanie do czystości i celibatu kapłańskiego, Wydawnictwo M – Apostolicum, Kraków – Ząbki 2000, ss. 394.

 • Wychowanie do czystości konsekrowanej, „Życie Konsekrowane”, 22/1999, s. 41-46.

 • Wychowanie do ojcostwa, „Pastores”, 2/1999, s. 22-30.

 • Wychowanie do ojcostwa. Wybrane zagadnienia psychologiczne, pedagogiczne i duchowe, „Via Consecrata”, 7-8/1999, s. 86-95.

 • Za słowem idzie wiara, a za wiarą łaska. Z Józefem Augustynem rozmawia Norbert Frejek, „Jezuici. Nasze Wiadomości”, XI/1999, s. 21-26.

 • Józef Augustyn (red.), Smak życia z Bogiem. Modlitwa i rozeznanie w „Ćwiczeniach duchowych”, Wydawnictwo WAM, Kraków 1999, ss. 216.

 • Józef Augustyn, Władysław Gryzło, Adam Żak, Szukanie Jezusa. „Ćwiczenia duchowne”, Wydawnictwo WAM, Kraków 1999, ss. 116.

2000

 • Cuda łaski. Z Raniero Cantalamessą rozmawiają Józef Augustyn i Wojciech Nowacki, „Pastores”, 9/2000, s. 75-84.

 • Czas wzrastania, „Przegląd Powszechny”, 9/2000, s. 265-276. Przedruk: Józef Augustyn (red.), Rozeznanie duchowe na trzecie tysiąclecie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2001, s. 97-111.

 • Ćwiczenia duchowne” a duszpasterstwo, [w:] Tadeusz Hajduk (red.), Skarb Kościoła. „Ćwiczenia duchowne” w praktyce, Wydawnictwo WAM, Kraków 2000, s. 19-27.

 • Dlaczego zło jest złem?, „Kroki”, lipiec – sierpień 2000, s. 13.

 • Kiedy serce nas oskarża. Przygotowanie do sakramentu pojednania, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2000, ss. 32.

 • Kontemplacja Osoby Jezusa, „Pastores”, 7/2000, s. 62-71.

 • Kościół w trzecim tysiącleciu. Kościół wobec zagadnień obyczajowych. Ankieta. „Życie. Dziennik”, 27 III 2000, s. 15.

 • Moi mistrzowie duchowi. Ankieta, „Więź”, 9/2000, s. 20-24.

 • Od przebaczenia do pojednania, „Biuletyn. Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców. Oddział w Tarnowie”, 2/2000, s. 4-7. Przedruk: Danuta Ciszek, Magdalena Urbańska (red.), W poszukiwaniu sensu wychowania, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów 2006, s. 159-163.

 • Od Redakcji, „Pastores”, 6/2000, s. 5-8; 7/2000, s. 5-8; 8/2000, s. 5-8; 9/2000, s. 5-8.

 • Ojcem może być tylko ten, kto umie być synem. Z Józefem Augustynem rozmawia Anna Foltańska, „List. Miesięcznik Katolicki”, 3/2000, s. 4-8.

 • Ojciec wobec uczuć dziecka, „Rocznik Sekcji Pedagogiki Religijnej WSFP „Ignatianum”, Kraków 2000, s. 147-157. Przedruk: Dzieci też są ludźmi. O tym, jak ojcowie winni traktować uczucia swoich dzieci, [w:] Dorota Kornas-Biela (red.), Ojcostwo wobec wyzwań współczesności, Fundacja Cyryla i Metodego, Lublin 2011, s. 123-132.

 • Pan Bóg ćwiczy mnie w pokorze. Z bp. Antonim Długoszem rozmawiają Józef Augustyn i Mirosław Cholewa, „Pastores”, 8/2000, s. 67-75. Przedruk: „Trzeźwymi bądźcie. Dwumiesięcznik Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości”, 5/2000/73, s. 5-10.

 • Postrzegać rzeczy jasno, by dokonywać właściwych wyborów. Z Józefem Augustynem rozmawia Mariola Orzepowska, „Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym”, 40/2000, s. 3-13.

 • Poznaj siebie i bliźniego. O wychowaniu dzieci, więziach rodzinnych i małżeńskich oraz uzdrowieniu z poczucia krzywdy. Pytania i odpowiedzi, t. II, Wydawnictwo „List”, Kraków 2000, ss. 272.

 • Rosja potrzebuje prawdziwych kapłanów. Ze Stanisławem Pomykałą rozmawia Józef Augustyn, „Posłaniec Serca Jezusowego”, III/2000, s. 24-25.

 • Rozmowy o ludzkich sprawach, Wydawnictwo M, Kraków 2000, ss. 304.

 • Specjalnie dla „Przeglądu Katolickiego”, „Przegląd Katolicki. Tygodnik Społeczno-Religijny”, 9 IV 2000, s. 11.

 • Świat ludzkich uczuć. Mały przewodnik w poznawaniu i kształtowaniu ludzkich uczuć, Wydawnictwo M, Kraków 2000, ss. 122. Wydanie II poszerzone, Wydawnictwo M, Kraków 2001, ss. 168. Wydanie III, Wydawnictwo M, Kraków 2014, ss. 158.

 • Świeccy w formacji. Z Elżbietą Sujak rozmawia Józef Augustyn, „Pastores”, 9/2000, s. 85-90.

 • Wprowadzenie, [w:] Błogosławiony Stefan Wincenty Frelichowski, Pamiętnik. Zapiski kleryka, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2000, s. 9-16.

 • Wprowadzenie; Zjawisko homoseksualizmu w wychowaniu do życia kapłańskiego i zakonnego; Duszpasterstwo osób homoseksualnych. Z Józefem Augustynem rozmawia Paweł Wołowski, [w:] Tadeusz Huk (red.), Homoseksualizm. Dokumenty Kościoła, opracowania, rozmowy, świadectwa, Verbinum, Wydawnictwo Księży Werbistów, Warszawa 2000, s. 5-7; 132-162; 215-228.

 • Wstęp; Doświadczenie Chrystusa w „Ćwiczeniach duchownych” św. Ignacego Loyoli, [w:] Józef Augustyn (red.), Żyć Jezusem dzisiaj. Jubileusz 2000, Wydawnictwo WAM, Kraków 2000, s. 7-8; 103-121.

 • Wstęp; Każde dobre drzewo wydaje dobre owoce; Nie każdy, który mi mówi: Panie, Panie, [w:] Józef Augustyn (red.), Rozeznanie duchowe na trzecie tysiąclecie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2001, s. 9-10; 127-140; 141-150.

 • Wstęp; Wprowadzenie dziecka w życie duchowe, [w:] Józef Augustyn (red.), Dojrzewanie do życia w miłości. Materiały pomocnicze do wychowania prorodzinnego, Wydawnictwo M, Kraków 2000, s. 7-14; 159-172.

 • Zanim podejmę ostateczną decyzję, „Homo Dei”, 3/2000, s. 24-33. Przedruk: „Komunikaty. Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka Towarzystwa Jezusowego”, 7-8/2000, s. 25-31; Józef Augustyn (red.), Rozeznanie duchowe na trzecie tysiąclecie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2001, s. 123-126.

 • Józef Augustyn (red.), Dojrzewanie do życia w miłości. Materiały pomocnicze do wychowania prorodzinnego, Wydawnictwo M, Kraków 2000, ss. 224.

 • Józef Augustyn (red.), Rozeznanie duchowe na trzecie tysiąclecie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2001, ss. 156.

 • Józef Augustyn (red.), Żyć Jezusem dzisiaj. Jubileusz 2000, Wydawnictwo WAM, Kraków 2000, ss. 256.

2001

 • Będę ci błogosławił, „Posłaniec Serca Jezusowego”, 1/2001/130, s. 10-12; 2/2001/130, s. 5-6; 3/2001/130, s. 2-4; 4/2001/130, s. 10. 11; 5/2001/130, s. 8-9.

 • Celibat. Samotność, nie osamotnienie. Rozmowa z Józefem Augustynem, „Gość Niedzielny”, 23-30 XII 2001, s. 6.

 • Co znaczy być chrześcijaninem w wieku 16 lat?, „Apostoł Miłosierdzia Bożego”, 2/2001/30, s. 21-22.

 • Drogi dojrzewania. Z Arturem Matuszkiem, Antonim Forbelskym rozmawia Józef Augustyn, „Pastores”, 13/2001, s. 71-89.

 • Eksperyment, za który przyjdzie zapłacić wielką cenę, „Wiadomości KAI”, 5-12 IV 2001, s. 7.

 • Homilia w czasie Mszy świętej odprawionej z okazji poświęcenia sztandaru Gimnazjum w Starej Wsi imieniem ojca Stefana Weidla, „Nasze Sprawy. Pismo Prowincji Polski Południowej”, 11-12/2000, s. 26-28.

 • Ignacego Loyoli sposób na trzeźwość, „Charaktery”, 12/2001, s. 18-19.

 • Intymny moment umierania. Z Jackiem Pleskaczyńskim rozmawia Józef Augustyn, cz. I, „Zeszyty Formacji Duchowej”, 15/2001, s. 84-94.

 • Jesteście mocni i nauka Boża w was trwa, „eSPe. Pismo Młodych Poświęcone Życiu Wewnętrznemu”, numer specjalny, 2001, s. 51-52.

 • Jeżeli się nie staniecie jak dzieci, „Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym”, 49/2001, s. 47-52.

 • Kazanie na Górze. Rozważania rekolekcyjne oparte na „Ćwiczeniach duchownych” św. Ignacego Loyoli. Synteza, Wydawnictwo M, Kraków 2001, ss. 300. Wydanie II, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013, ss. 290.

 • Ksiądz a pieniądze. Rozmowa panelowa, „Pastores” 10/2001, s. 49-63.

 • Małe myślątka i duże myśli, „Pastores”, 12/2001, s. 141-148.

 • Modlitwy idą i wracają, „Pastores”, 13/2001, s. 143-147.

 • Nad jedną ulicą wisi całe niebo. Z Józefem Augustynem rozmawiają Mariusz Godek i Piotr Gnat, „Znaki Łaski. Pismo Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie”, 1/27/2001, s. 11. 14.

 • Nie gromadźcie skarbów na ziemi, „Pastores” 10/2001, s. 85-92.

 • Nie martwcie się o swoje życie, „Pastores”, 12/2001, s. 85-93.

 • Nie sądźcie, „Pastores”, 13/2001, s. 95-103.

 • Nie stawiajcie oporu złemu, „Pastores”, 11/2001, s. 97-105.

 • Niezwykły dar celibatu, „Charaktery”, 7/2001, s. 22-23. Przedruk: Józef Augustyn (red.), Duchowość mężczyzny, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, s. 136-142.

 • O naszym życiu decydują wybory moralne i duchowe. Z Józefem Augustynem rozmawia Anna Zygadlewicz, „Szum z Nieba. Dwumiesięcznik Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej”, 2/2001/44, s. 22-25. Przedruk: „Gazeta Niedzielna”, Londyn, 9 IX 2001, s. 5.

 • Od Redakcji, „Pastores” 10/2001, s. 5-8.

 • Oddychając używamy Jego sił. Z Józefem Augustynem rozmawia Tomasz Maniura, „Mozaika Obrzańska. Kwartalnik Wydawany przez Kleryków WSD Misjonarzy Oblatów”, 4/2001, s. 19-25.

 • Ojcze nasz. Rozważania rekolekcyjne oparte na fundamencie „Ćwiczeń duchownych” św. Ignacego Loyoli, Wydawnictwo M, Kraków 2001, ss. 308.

 • Przypowieści; Ojcze nasz; Ewangeliczna czystość, [w:] Przyjdźcie do Mnie. „Ćwiczenia duchowne” w życiu codziennym, Wydawnictwo WAM, Kraków 2001, s. 111-174; 281-291.

 • Sakrament małżeństwa. Mały poradnik dla narzeczonych i młodych małżonków, Wydawnictwo M, Kraków 2001, ss. 116. Wydanie II, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2015, ss. 116.

 • Spostrzec krzywe uczesanie duszy. Z alumnami Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie rozmawia Józef Augustyn, „Pastores” 11/2001, s. 78-88.

 • Szpital to nie taśma produkcyjna. Z Jackiem Pleskaczyńskim rozmawia Józef Augustyn, „Pastores” 11/2001, s. 67-77.

 • Trzeba stać się człowiekiem wolnym, „Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym”, 47/2001, s. 48-52.

 • Wolność Jezusa i nasza, „Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym”, 48/2001, s. 47-54.

 • Wprowadzenie; Miłość usuwa lęk; Dojrzewanie do miłości, [w:] Władysław Gryzło (red.), Umiłowałem cię. „Ćwiczenia duchowne” w życiu codziennym, Wydawnictwo WAM, Kraków 2001, s. 9-16; 203-216; 227-241.

 • Wspólnota entuzjastów Boga. Z alumnami Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie rozmawia Józef Augustyn, „Pastores” 10/2001, s. 64-73.

 • Wywiad z Józefem Augustynem, „Carissimus”, Stara Wieś, 41/2001, s. 47-49.

 • Zaproszenie do większej miłości, „Szum z Nieba. Dwumiesięcznik Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej”, 1/2001/43, s. 18-19.

2002

 • Bez podzielonego serca. Z bp. Stanisławem Kędziorą rozmawiają Józef Augustyn i Tadeusz Huk, „Pastores”, 17/2002, s. 84-98.

 • Biblia i życie. Z Anną Świderkówną rozmawiają Józef Augustyn i Zbigniew Iwański, „Życie Duchowe”, 33/2002, s. 103-110.

 • Brak odwagi, „Tygodnik Powszechny”, 30 VI 2002, s. 5.

 • Chcę oddać życie za jedność. Z Laurentem Fabre rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 30/2002, s. 111-118.

 • Cnota odwagi, „Życie Duchowe”, 29/2002, s. 131-135.

 • Czesi i Polacy w Unii Europejskiej. Z kard. Miloslavem Vlkiem rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 31/2002, s. 119-127.

 • Człowiek – istota kontemplacyjna. Z Józefem Augustynem rozmawia Jadwiga Knie-Górna, „Przewodnik Katolicki”, 15 XII 2002, s. 18-19.

 • Czy wystarczy przepraszam. Z Józefem Augustynem rozmawia Aleksander Frydrychowicz, „Trybuna”, 7 VI 2002, s. 2.

 • Czynić Kościół domem Bożym, „Życie Duchowe”, 32/2002, s. 52-61. Przedruk: Andrzej Czaja, Violetta Kmiecik (red.), Wspólnota Kościoła a jedność Europy, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, s. 59-68; Wacław Królikowski (red.), Miłość Kościoła dzisiaj. Wokół Reguł o trzymaniu z Kościołem św. Ignacego Loyoli, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009, s. 180-192.

 • Ćwiczenia ignacjańskie są dla wszystkich. Z Józefem Augustynem rozmawia Mariola Komorowska, „List. Miesięcznik Katolicki”, 7-8/2002, s. 38-39.

 • Dobrze ukształtowane sumienie, [w:] Sumienie. Głos Boga w duszy. Wybór tekstów, oprc. Marek Czekański, Wydawnictwo M, Kraków 2002, s. 157-159.

 • Dobrzy ludzie nie przemijają, „Życie Duchowe”, 33/2002, s. 11-20.

 • Drodzy Czytelnicy, „Życie Duchowe”, 29/2002, s. 4-6.

 • Głęboko wstrząśnięci, „Pastores”, 16/2002, s. 141-148.

 • Głęboko wstrząśnięci. Samooczyszczenie Kościoła, Wydawnictwo M, Kraków 2002, ss. 190.

 • Grupy wsparcia i pustynia, „Tygodnik Powszechny”, 14 VII 2002, s. 18.

 • Homary i morskie węże, „Wychowawca. Miesięcznik Nauczycieli i Wychowawców Katolickich”, 12/2002, s. 16-17.

 • Homo amicus, „Życie Duchowe”, 32/2002, s. 145-149.

 • Homoseksualizm nie rodzi się w Kościele. Rozmowa z Józefem Augustynem, „Rzeczpospolita”, 27 II 2002, s. 4A.

 • Jak kochać dzieci? 12 zasad rodzicielskiej miłości, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2002, ss. 64.

 • Jak kontynuować „Ćwiczenia duchowne” w codziennym życiu; „Ćwiczenia duchowne” szkołą życia wewnętrznego; Doświadczenie Chrystusa w „Ćwiczeniach duchownych”, Józef Augustyn (red.), Co zabrać ze sobą? Wydanie III, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002, s. 7-12; 13-20; 57-64.

 • Jesteście mocni i nauka Boża w was trwa, [w:] Małgorzata Wszołek (red.), Tamtej nocy, tamtego dnia powiedziałem Bogu „tak”. Świadectwa kapłanów, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2002, s. 8-12.

 • Józef Augustyn. Opinie, „Życie. Dziennik”, 19 VIII 2002, s. 7.

 • Każdy przypadek jest inny. Z Józefem Augustynem rozmawia Witold Kawecki, „Homo Dei”, 4/2002, s. 127-137.

 • Kierownictwo duchowe, [w:] Tadeusz Gadacz, Bogusław Milerski (red.), Religia. Encyklopedia PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, t. 5, s. 447-448.

 • Komentarz do przemówienia Jana Pawła II do młodzieży w Toronto – 25 VII 2002, „Biuletyn KAI”, 26 VII 2002.

 • Kościół musi się ciągle samooczyszczać, Serwis KAI, 23 III 2002.

 • Kościół nie rodzi homoseksualistów. Z Józefem Augustynem rozmawia Marek Bartosik, „Gazeta Krakowska”, 1 III 2002, s. 7.

 • Kościół nie rodzi homoseksualistów. Z Józefem Augustynem rozmawia Krzysztof Ogiolda, „Nowa Trybuna Opolska”, 1 III 2002, s. 9.

 • Kościół stale dokonuje samooczyszczenia. Rozmowa z Józefem Augustynem, „Wiadomości KAI”, 10 III 2002, s. 8-9.

 • Ksiądz i kobieta. Rozmowa panelowa z udziałem Teresy Król, Agaty Rusak, Józefa Augustyna…, „Pastores”, 14/2002, s. 67-84.

 • Ksiądz na każdą pogodę. Z Janem Pavlikiem rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 33/2002, s. 111-119.

 • Kto stworzył mózg, „Charaktery”, 3/2002, s. 9.

 • Miłosierdzie – najlepszy z darów, „Msza Święta”, 4/2002, s. 8-9.

 • Młodzieżą nie należy się gorszyć. Z Józefem Augustynem rozmawia Izabela Matjasik, „Biuletyn KAI”, 24 VII 2002. Przedruk fragmentu: „Wiadomości KAI”, 2002, s. 22-23.

 • My nikogo nie zmuszamy. Z bp. Antonim Długoszem rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 29/2002, s. 118-129.

 • Nie jesteś sam, „Życie Duchowe”, 32/2002, s. 141-144.

 • O cierpieniu, buncie i pięknie. Z Jerzym Zakrzewskim rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 32/2002, s. 117-127.

 • Od Redakcji, „Pastores”, 14/2002, s. 5-8.

 • Oni nas stworzyli. Z Józefem Augustynem rozmawiają Jan Paulas i Cezary Sękalski, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002, ss. 304.

 • Osiem błogosławieństw, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2002, ss. 48. Wydanie II, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2016, ss. 70.

 • Ostatnia koszula człowieczeństwa, „Życie Duchowe”, 31/2002, s. 4-6.

 • Oto człowieku masz czas próby. Z Markiem Piaseckim rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 32/2002, s. 128-140.

 • Po pierwsze: pomóż, „Charaktery”, 4/2002, s. 8-9.

 • Posługa na miarę ubóstwa, „Pastores”, 16/2002, s. 249-152.

 • Posługa przejrzystości. Z abp. Terrence’em Prendergastem rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 32/2002, s. 110-116.

 • Potrzeba integracji seksualnej; Homoseksualizm, [w:] Teresa Król (red.), Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, Wydawnictwo Rubikon, Kraków 2002, s. 82-89; 90-96.

 • Powrót spowiedzi. Editoriale, „Wiadomości KAI”, 12 V 2002, s. 3.

 • Prawda nas wyzwoli, „Gazeta Wyborcza”, 26 II 2002, s. 1. 4.

 • Przewodnik po przyjaźni, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002, ss. 80. Wydanie II uzupełnione: Przewodnik po przyjaźni. 40 medytacji dla przyjaciół, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007, ss. 88. Wydanie III z nowym tytułem: Przyjaźń. Medytacje, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015, ss. 170.

 • Rady ewangeliczne. Nie tylko dla osób zakonnych. Ubóstwo, czystość, posłuszeństwo, Wydawnictwo M, Kraków 2002, ss. 100. Wydanie II, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2015, ss. 104.

 • Recenzja książki: E. Hillesum, Myślące serce. Listy, Kraków 2002, „Homo Dei”, 3/2002, s. 172-174.

 • Recenzja książki: M. Smith, Między ojcem a synem, Kraków 2002, „Życie Duchowe”, 31/2002, s. 172-174.

 • Rocznica zamachu. Z kard. Miloslavem Vlkiem rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 32/2002, s. 103-109.

 • Rozmowa w redakcji. O życiu duchowym rozmawiają Józef Augustyn, Jacek Bolewski, Krzysztof Grzywocz, Jakub Kołacz, Krzysztof Mądel i Cezary Sękalski, „Życie Duchowe”, 29/2002, s. 107-117.

 • Sedno nadziei. Z Józefem Augustynem rozmawia Beata Ciastoń, „Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym”, 55/2002, s. 4-11.

 • Skłonności homoseksualne a zdatność do kapłaństwa, „Życie Duchowe”, 31/2002, s. 67-76.

 • Słowo Papieża przełomowe w sprawie nadużyć seksualnych, „Wiadomości KAI”, 5 V 2002, s. 22.

 • Spotkaliśmy szczęśliwego człowieka, „Gość Niedzielny”, 1 IX 2002, s. 11.

 • Stowarzyszenie nie jest parafią. Z Józefem Augustynem rozmawia Tadeusz Janusz, „Nasz Głos. Pismo Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana”, 1/2002, s. 10-12.

 • Szansa dobrego łotra. Z Józefem Augustynem rozmawiają Jan Paulas i Cezary Sękalski, „Życie Duchowe”, 30/2002, s. 119-131.

 • Szkoła większej samodzielności. Z Józefem Augustynem rozmawia Jan Paulas i Cezary Sękalski, [w:] Józef Augustyn (red.), Szafarze Boga. O związkach życia duchowego i duchowego kierownictwa, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002, s. 21-26.

 • Święty i nieświęty gniew, „Życie Duchowe”, 30/2002, s. 133-138.

 • Tęsknić, wołać, modlić się, „Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym”, 60/2002, s. 3-14.

 • Tęsknota za własną płcią. O homoseksualizmie dyskutują: Magdalena Środa, Józef Augustyn, Wojciech Eichelberger oraz Katarzyna Jabłońska i Cezary Gawryś, „Więź”, 7/2002, s. 4-21. Przedruk: Katarzyna Jabłońska, Cezary Gawryś (red.), Męska rozmowa. Chrześcijanie a homoseksualizm, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2003, s. 48-73.

 • Trudne pytania. Rozmawiają: Józef Augustyn, Paweł Kozacki, Stefan Moszoro-Dąbrowski, Zbigniew Nosowski, Karol Tarnowski, „Znak”, 11/2002, s. 41-62.

 • Trzeba uczyć żyć mądrze. Z Józefem Augustynem rozmawia Monika Chodacka i Teresa Karkowska, „Gość Niedzielny. Nasza Diecezja. Kraków”, 18 VIII 2002, s. 30.

 • Twarzą zwróceni ku niebu, „Życie Duchowe”, 31/2002, s. 135-138.

 • Tych, których kocham, karcę, „Pastores”, 15/2002, s. 153-155.

 • Ubodzy wyrzutem sumienia. Z Krzysztofem Andryszakiem rozmawia Józef Augustyn, „Pastores”, 15/2002, s. 82-88.

 • Uczyń mnie darem, „Życie Duchowe”, 29/2002, s. 97-103.

 • Wchodźcie przez ciasną bramę, „Pastores”, 14/2002, s. 101-107.

 • Weź i czytaj. Z abp. Stanisławem Nowakiem rozmawiają Józef Augustyn i Mirosław Cholewa, „Pastores”, 15/2002, s. 89-96.

 • Wprowadzenie do deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim, [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2002, s. 305-313.

 • Wychowanie do ojcostwa, [w:] Dorota Kornas-Biela (red.), Oblicza ojcostwa, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2001, s. 239-254.

 • Wydobywanie głębi, „Więź”, 10/2002, s. 36-39.

 • Wyjść na spotkanie. Z Ewą Kosińską rozmawia Józef Augustyn, „Pastores”, 16/2002, s. 78-86.

 • Wyobraźnia miłosierdzia. Z Józefem Augustynem rozmawia Mira Kuś, „Dziennik Polski”, 21 IX 2002, s. 31.

 • Zainwestować w zaufanie i miłość. Z Markiem Piaseckim rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 33/2002, s. 128-134.

 • Zamienione pytanie, „Życie Duchowe”, 30/2002, s. 4-6.

 • Zmysł humoru, „Życie Duchowe”, 33/2002, s. 135-138.

 • Życie jest jednym tchnieniem. Ze Stefanem Stuligroszem rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 30/2002, s. 99-108. Przedruk fragmentu: Życie jest jednym tchnieniem. Ze Stefanem Stuligroszem rozmawia Józef Augustyn, „Posłaniec Serca Jezusowego”, 3/2002, s. 26-27.

 • Życie jest próbą miłości. Z Ludwikiem Piechnikiem rozmawiają Józef Augustyn i Jakub Kołacz, „Życie Duchowe”, 33/2002, s. 121-127.

 • Józef Augustyn (red.), Szafarze Boga. O związkach życia duchowego i duchowego kierownictwa, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002, ss. 104.

2003

 • Asceza dzisiaj, „Studia Bobolanum”, 3/2003, s. 19-32.

 • Bądźcie świętymi, „Homo Dei”, 4/2003, s. 52-58.

 • Bóg chce mieć ludzi dobrych, „Życie Duchowe”, 34/2003, s. 147-150.

 • Bronimy małżeństwa i rodziny. Z Józefem Augustynem rozmawia Marcin Dzierżanowski, „Życie Warszawy”, 31 VII 2003, s. 4.

 • Ciało, psychika, duch. Integralna wizja człowieka, „Zeszyty Karmelitańskie”, 4/25/2003, s. 29-34.

 • Codzienny obrachunek z życia, „Charaktery”, 11/2003, s. 21.

 • Czym jest teologia, którą uprawiam? Ankieta, „Znak”, 6/2003, s. 34-37.

 • Dać młodym nadzieję, „Wiadomości Diecezjalne Koszalińsko-Kołobrzeskie”, 7-9/2003, s. 48-59.

 • Dokument nt. legalizacji związków homoseksualnych to pomoc dla polityków, Serwis KAI, 31 VII 2003, s. 1-2.

 • Duchowy fundament Europy. Z Hanną Suchocką rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 35/2003, s. 111-120.

 • Gdzie skarb twój, tam serce twoje, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2003, ss. 86.

 • Jak głosić rekolekcje dla młodzieży, „Życie Duchowe”, 34/2003, s. 65-76.

 • Jak przekazywać wiarę. Z Janem Charytańskim rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 35/2003, s. 111-120.

 • Jak ptaki zimą, „Życie Duchowe”, 36/2003, s. 4-6.

 • Małżeństwa homoseksualne. Dla Gazety, „Gazeta Wyborcza”, 1 VIII 2003, s. 2.

 • Małżeństwo jest jedno. Z Józefem Augustynem rozmawia Małgorzata Kroczyńska, „Trybuna Opolska”, 2-3 VIII 2003, s. 2.

 • Mój ci jest mój miły, a ja jestem jego, „Charaktery”, 6/2003, s. 13.

 • Nadużycia seksualne ze strony księży. Z abp. Janem Graubnerem rozmawia Józef Augustyn, „Pastores”, 21/2003, s. 95-108.

 • Niebo pełne ubogich, „Charaktery”, 12/2003, s. 23.

 • O narzeczeństwie, rodzinie, emigracji i Unii Europejskiej. Z Józefem Augustynem rozmawia Jerzy Zając, „Kurier Codzienny”, Chicago, 25-27 VII 2003, s. 4-5.

 • Oczyszczenie królewskiej drogi, „Znak”, 1/2003, s. 5-11.

 • Odczytać Boży zamiar. Z Mirosławem Paciuszkiewiczem rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 36/2003, s. 147-150.

 • Pokonać podejrzliwość, „Nasz Głos”, 1/2003, s. 18.

 • Polacy w Ameryce. Ze Stanisławem Flisem rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 36/2003, s. 119-127.

 • Polacy w Unii. Z Hanną Gronkiewicz-Waltz rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 34/2003, s. 105-110.

 • Pomoc dla polityków. Editoriale, „Wiadomości KAI”, 10 VIII 2003, s. 3.

 • Powiedzieli „Rzeczpospolitej”, „Rzeczpospolita”, 1 VIII 2003, s. A5.

 • Powołani do szczęścia, „Jezus Żyje”, 25/2003, s. 4-5.

 • Pracować na miłość. Z Józefem Augustynem rozmawiają Anna Lasoń-Zygadlewicz i Anna Woźnicka, „Szum z Nieba”, 12/2003, s. 6-8.

 • Przewodnik po ojcostwie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2003, ss. 94. Wydanie II uzupełnione: Przewodnik po ojcostwie. 40 medytacji dla ojców, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007, ss. 88. Wydanie III, Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, ss. 88.

 • Przypomnienie służące całej ludzkości. Z Józefem Augustynem rozmawia Izabela Bobbé, „Nasz Głos”, 8-9/2003, s. 19-21.

 • Przywileje bez ofiar. Z Józefem Augustynem rozmawia Marek Bartosik, „Gazeta Krakowska”, 8 VIII 2003, s. 15.

 • Siłą łaski i miłości, „Charaktery”, 1/2003, s. 20.

 • Spragnieni życia duchowego, „Niedziela. Tygodnik”, Chicago, 7 IX 2003, s. I; III.

 • Wejść w krąg myślenia Bożego, „Życie Duchowe”, 34/2003, s. 77-85.

 • Wychowanie do przejrzystej miłości w celibacie kapłańskim; Będziesz miłował ze wszystkich sił, [w:] Andrzej Baran (red.), Powołani, wybrani, wierni, Wyższe Seminarium Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Warszawskiej, Lublin 2003, s. 75-92; 93-107.

 • Wyobraźnia miłosierdzia jako wyzwanie dla osób konsekrowanych, „Życie Konsekrowane”, 39/2003, s. 11-16. Przedruk: „Życie Duchowe”, 72/2012, s. 107-112.

 • Zwichnięte biodro. Rozmowa z Ojcem Józefem Augustynem, „Nowe Państwo”, 9/2003, s. 18.

 • Żyjemy na cywilizacyjnym zakręcie, „Nasz Głos”, 12/2002, s. 24.

2004

 • A jednak Dekalog. Wypowiedź, „Dzień Dobry”, Wrocław, 7 V 2004, s. 5.

 • Albertynki w Boliwii. Z Katarzyną Krztystoń rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 39/2004, s. 145-150.

 • Argentyno, powstań! Z Kazimierzem Prończukiem rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 38/2004, s. 130-138.

 • Artyści duszy, „Charaktery”, 11/2004, s. 37-38. Przedruk: „Życie Duchowe”, 44/2005, s. 61-66.

 • Betlejem XXI wieku, „Gazeta Krakowska”, 7 IX 2004, s. 2.

 • Bez Boga Ojca człowiek nie rozumie siebie, „Gazeta Niedzielna”, Londyn, 20 VI 2004, s. 1.

 • Błogosławione więzienie, „Życie Duchowe”, 37/2004, s. 143-147.

 • Bohaterowie ludzkości. Z Edwardem Nowakiem rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 38/2004, s. 119-129.

 • Ciało i duch, „Życie Duchowe”, 37/2004, s. 69-74.

 • Dzieciom w Biesłanie, „Życie Duchowe”, 41/2004, s. 95-101.

 • Eksperymentalna sesja dla żołnierzy wracających z Iraku, „Nasze Sprawy”, 12/2004, s. 22.

 • Grzeszyć zawsze było łatwo. Z Józefem Augustynem rozmawia Karolina Monkiewicz-Święcicka, „Przegląd. Tygodnik”, 11 IV 2004, s. 26-28.

 • Integracja seksualna, [w:] Krystyna Ostrowska (red.), Wychowanie do życia w rodzinie. Słownik pojęć, Rubikon, Kraków 2004, s. 147-148.

 • Jeśli masz być kiepskim księdzem… Z Józefem Augustynem rozmawiają Joanna Kwinta i Katarzyna Wiśniewska, „Tygodnik Powszechny”, 1 VIII 2004, s. 19. Przedruk fragmentu: Opinie, „Polityka”, 14 VIII 2004, s. 96.

 • Komentarz, „Przewodnik Katolicki”, 1 VIII 2004, s. 31.

 • Kościół w Boliwii. Z bp. Stanisławem Dowlaszewiczem rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 37/2004, s. 112-121.

 • Małżeństwa wykluczone. Z Józefem Augustynem rozmawia Marcin Szymaniak, „Życie Warszawy”, 4 III 2004, s. 10.

 • Moje ojcostwo. Z Janem Górą rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 37/2004, s. 135-142.

 • Myśli na cały rok, Wydawnictwo M, Kraków 2004, ss. 404.

 • Niech żyje przyjaźń, „Życie Duchowe”, 40/2004, s. 15-23.

 • O krzywdzie, przebaczeniu i spowiedzi. Poradnik. Pytania i odpowiedzi, Wydawnictwo M, Kraków 2004, ss. 206. Wydanie II, Wydawnictwo M, Kraków 2013, ss. 206. Do książki dołączono płytę MP3: Sakrament pojednania. Rachunek sumienia.

 • O miłości do Kościoła. Z Tomaszem Węcławskim rozmawiają Józef Augustyn i Jacek Prusak, „Życie Duchowe”, 37/2004, s. 122-134.

 • O miłości i akceptacji, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004, ss. 228.

 • O miłości, małżeństwie i rodzinie. Poradnik. Pytania i odpowiedzi, Wydawnictwo M, Kraków 2004, ss. 200.

 • O uczuciach i innych trudnych ludzkich sprawach. Poradnik. Pytania i odpowiedzi, Wydawnictwo M, Kraków 2004, ss. 214. Wydanie II, Wydawnictwo M, Kraków 2013, ss. 214. Do książki dołączono płytę MP3: Uzdrowienie ludzkich uczuć.

 • O wychowaniu katolickim. Z kard. Zenonem Grocholewskim rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 37/2004, s. 103-111.

 • O życiu duchowym i o modlitwie. Poradnik. Pytania i odpowiedzi, Wydawnictwo M, Kraków 2004, ss. 208.

 • Oczy diabła, „Życie Duchowe”, 38/2004, s. 51-54.

 • Ofiarować siebie w wolności, „Życie Konsekrowane”, 46/2004, s. 31-36.

 • Polska w Unii Europejskiej. Z Leszkiem Gęsiakiem rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 40/2004, s. 121-130. Przedruk fragmentu: Czy Unia zagraża naszej polskości i wierze. Z Leszkiem Gęsiakiem rozmawia Józef Augustyn, „Posłaniec Serca Jezusowego”, XI/2004, s. 15-16.

 • Przewodnik po rozterkach młodości, „Życie Duchowe”, 41/2004, s. 145-148.

 • Przewodnik po rozterkach młodości, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005, ss. 104. Wydanie II, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, ss. 108. Wydanie III, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015, ss. 128.

 • Recenzja książki: T. Halík, Co nie jest chwiejne, jest nietrwałe, Kraków 2004, „Życie Duchowe”, 41/2004, s. 171-173.

 • Rosjanka w Nowym Jorku. Z Svetlaną Grenier rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 39/2004, s. 139-144.

 • Rozmowy o trudnych sprawach, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004, ss. 312.

 • Sentire cum Ecclesia. Teologowie w służbie duszpasterzom, „Homo Dei”, 1/2004, s. 99-101.

 • Spóźnione miłosierdzie, „Tygodnik Powszechny”, 16 V 2004, s. 15.

 • Tajemnica twórczości, „Życie Duchowe”, 40/2004, s. 149-153.

 • Warcaby czy szachy. Porozmawiajmy o byłych księżach, „Tygodnik Powszechny”, 4 VII 2004, s. 11.

 • Wigilie lat dzieciństwa, „Gazeta Krakowska”, 24-26 XII 2004, s. 2.

 • Wikt i towarzystwo. Z Jerzym Pomianowskim rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 40/2004, s. 113-120.

 • Wyobraźnia miłosierdzia programem Kościoła, „Obecni. W religii, społeczeństwie, kulturze”, 2/2004, s. 65-71.

 • Z lękiem trzeba żyć jak z przyjacielem. Z Józefem Augustynem rozmawia Szymon Filapek, „Świat i Słowo. Filologia – Nauki Społeczne – Filozofia – Teologia”, 1/2/2004, s. 17-31.

 • Z poszanowaniem praw dzieci i rodziców, „Wychowawca”, 9/2004, s. 16-20.

 • Z refektarza do kaplicy trzy kroki. Z Józefem Kudasiewiczem rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 40/2004, s. 131-138.

 • Żyć z pasją. Z Ludwikiem Grzebieniem rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 39/2004, s. 134-138.

 • Żyć zwyczajnie. O problemach homoseksualizmu rozmowy ciąg dalszy. Z Józefem Augustynem rozmawia Witold Kawecki, „Homo Dei”, 3/2004, s. 82-91.

2005

 • Braterskie napomnienie, „Pastores”, 26/2005, s. 145-150.

 • Celibat odróżnia człowieka od zwierząt, „Życie Warszawy”, 6 X 2005, s. 16.

 • Chcesz ofiarować zwiędłe kwiaty. Z Józefem Augustynem rozmawia Marcin Jakimowicz, „Gość Niedzielny”, 13 II 2005, s. 16-17.

 • Czas łamanego słowa, „Tygodnik Powszechny”, 23 X 2005, s. 19.

 • Człowiek bez miłości wariuje?, „Nowe Życie. Dolnośląskie Pismo Katolickie”, 3/2005, s. 8-9. Przedruk: „Życie Duchowe”, 46/2006, s. 139-142.

 • Dzieci w Boliwii. Z Maksymilią Misiak i Ritą Kurdziel rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 41/2005, s. 117-126.

 • Eucharystia i wolność, „Życie Duchowe”, 43/2005, s. 109-112.

 • Franciszkanin o redukcjach jezuickich. Z Piotrem Polanką rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 43/2005, s. 138-147.

 • Instrukcja nt. homoseksualistów przypomina zdrową naukę, Serwis KAI, 29 XI 2005.

 • Jak spowiadać osoby, u których „nie widać” grzechu, „Homo Dei”, 4/2005, s. 120-124.

 • Jak uczcimy jego pamięć, „Życie Duchowe”, 43/2005, s. 4-6.

 • Jeżeli chrześcijaństwo nie chce się samo zabić, „Znak”, 2/2005, s. 41-52.

 • Kościół w Czechach. Z abp. Janem Graubnerem rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 44/2005, s. 145-152.

 • Ludzka niewiadoma, „Gazeta Krakowska”, 1 IV 2005, s. 2.

 • Ludzkie sprawy. Wypowiedź, „Wojska Lądowe”, 1-15 I 2005, s. 27.

 • Łaska Boga i hojne serce człowieka. Z Józefem Augustynem rozmawiają Jadwiga Krzaklewska i Iwona Kęder, „Brat. Miesięcznik Parafii św. Brata Alberta w Krakowie”, 3/2005, s. 3-5.

 • Miłość to ciężka praca. Z Józefem Augustynem rozmawia Marta Paluch, „Gazeta Krakowska”, 31 X – 1 XI 2005, s. 9.

 • Misjonarz w kraju muzułmańskim. Z Ryszardem Wtorkiem rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 44/2005, s. 125-135.

 • Misyjność Kościoła. Z Tomaszem Węcławskim rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 44/2005, s. 136-144.

 • Na tym samym wózku. Czy dzisiaj są potrzebne rekolekcje. Z Józefem Augustynem rozmawiają Andrzej Klimara i Robert Nęcek, „Głos Podbeskidzia”, 2/2005, s. 12-13.

 • Najpiękniejszy z synów ludzkich. Droga Krzyżowa, „Życie Duchowe”, 42/2005, s. 104-112.

 • Nie nam, Panie, nie nam, „Jezuici. Nasze Wiadomości”, IV/2005, s. 3-5.

 • Otworzyć drzwi Panu Bogu. Z Barbarą Sową-Athanassiadis rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 43/2005, s. 122-129.

 • Ostatnie ojcowskie napomnienie, „Nasz Głos”, 5/2005, s. 16.

 • Po nocy nadchodzi dzień. Rozmowa poświęcona depresji. Z Anną Potoczek, Ryszardem Stachem, Bogdanem Białkiem i Józefem Augustynem rozmawia Zbigniew Łuczyński, „Życie Duchowe”, 42/2005, s. 113-119.

 • Pochwała przyjaźni, „Wychowawca”, 6/2005, s. 16-17.

 • Pokochać lęk. Rozmowa z Józefem Augustynem SJ i Bogdanem Białkiem, redaktorem naczelnym „Charakterów”, „Życie Duchowe”, 43/2005, s. 117-121.

 • Posłuszeństwo w Kościele. Z Tomaszem Węcławskim rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 43/2005, s. 130-137.

 • Przewodnik po Drodze Krzyżowej, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005, ss. 84. Wydanie II [pod zmienionym tytułem]: Śladami Jezusa. Rozważania Drogi Krzyżowej, Wydawnictwo M, Kraków 2014, ss. 96. Publikacja w wydaniu zbiorowym: Najpiękniejszy z ludzkich synów, [w:] Droga Krzyżowa. Antologia rozważań, Hlondianum, Poznań 2005, s. 241-251.

 • Recenzja książki: E. Kennedy, S.C. Charles, Jak pomagać dobrą radą, Kraków 2004, „Życie Duchowe”, 42/2005, s. 177-178.

 • Religia nie boi się psychologii, „Nowiny”, Rzeszów, 4-6 XI 2005, s. 23.

 • Salezjanie na Słowacji. Z Vladimirem Fekete rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 42/2005, s. 129-137.

 • Seks w szkole. Nie koncentrować się na perwersjach. Z Józefem Augustynem rozmawia Aleksandra Krzyżaniak-Gumowska, „Gazeta Wyborcza”, 1 IV 2005, s. 2.

 • Słowo na Wielkanoc, „Kurier Ateński”, Ateny Grecja, 30 IV 2005.

 • Spragnieni miłości, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005, ss. 146.

 • Sprawdzanie tożsamości, „Katecheta”, 7-8/2005, s. 117-120.

 • Tantum quantum w zabawie, „Zeszyty Karmelitańskie”, 4/33/2005, s. 77-78.

 • Według skinienia Bożego, „Życie Duchowe”, 42/2005, s. 149-155.

 • Wielki symbol zmagania, „Kurier Ateński”, Ateny, Grecja, 14 IV – 20 IV 2005, s. 10-11.

 • Wprowadzenie; Najtrudniejsza i najpiękniejsza posługa; Psychoterapia a spowiedź, [w:] Józef Augustyn, Stanisław Cyran (red.), Sztuka spowiadania. Poradnik dla księży, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005, s. 13-18; 137-148; 417-428.

 • Wstęp, [w:] Anna Stretowicz-Garbolińska, Łańcuch wiary, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005, s. 7-16.

 • Wychowywać przez muzykę. Ze Stefanem Stuligroszem rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 42/2005, s. 120-128.

 • Żaden rys go nie zmyli, „Msza Święta”, 11/2005, s. 8.

 • Życie zostało mi darowane. Z bp. Ignacym Jeżem rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 41/2005, s. 127-131.

 • Józef Augustyn, Stanisław Cyran (red.), Sztuka spowiadania. Poradnik dla księży, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005, ss. 456. Wydanie II poszerzone, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006, ss. 492.

2006

 • Biskup czasów nieprzychylnych Bogu. Z abp. Ignacym Tokarczukiem rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 47/2006, s. 121-129.

 • Cząstka prawdy, Wydawnictwo M, Kraków 2006, ss. 252.

 • Czcij ojca twego i matkę twoją, „Przegląd Powszechny”, 7-8/2006, s. 17-27.

 • Czy Afryka umiera na AIDS? Z Henrykiem Prillem rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 48/2006, s. 119-124.

 • Dwie święte: kanonizowana i nieochrzczona, „Życie Duchowe”, 45/2006, s. 47-52. Przedruk: Józef Augustyn (red.), Duchowość kobiety, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, s. 90-97.

 • Dzieci są już ludźmi. O tym, jak ojcowie winni traktować uczucia swoich dzieci, [w:] Dorota Kornas-Biela (red.), Ojcostwo wobec wyzwań współczesności, Fundacja Cyryla i Metodego, Lublin 2006, s. 119-128.

 • Homoseksualistów duszpasterstwo; Seksualne wychowanie; Superwizja, [w:] Ryszard Kamiński, Wiesław Przygoda, Marek Fiałkowski (red.), Leksykon teologii pastoralnej, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2006, s. 291-294; 778-781; 818-819.

 • Jana Pawła II zdrowie duszy i ciała, „Zeszyty Karmelitańskie”, 3/2006, s. 113.

 • Kościół jest misyjny. Z Adamem Wolaninem rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 48/2006, s. 125-131.

 • Kościół nie zamyka oczu. Z bp. Václavem Malým rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 45/2006, s. 131-137.

 • Ksiądz o psychoterapii. Z Alessandro Manentim rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 46/2006, s. 117-123.

 • Ludzie nie dojrzewają jak owoce na drzewach. Z Józefem Augustynem rozmawia Wojciech Ryczkowski, „Niedziela. Tygodnik. Dodatek Diecezji Podlaskiej”, 22 X 2006, s. VI -VII.

 • Łaska czwartego tygodnia „Ćwiczeń duchownych”, [w:] Krzysztof Osuch (red.), W radości z Chrystusem. Wokół treści czwartego tygodnia „Ćwiczeń duchownych” św. Ignacego Loyoli, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006, s. 45-58.

 • Miesiąc z Ewangelią, „Posłaniec”, 10/2006, s. 38.

 • Między świętymi a zdrajcami, „Tygodnik Powszechny”, 14 VI 2006, s. 10.

 • Miłość wymaga wyrzeczenia. Z Józefem Augustynem rozmawia Aleksandra Żuczkowska, „Dziennik”. Dodatek: „Cuda Jana Pawła II”, 9 XII 2006, nr 12, s. 8-9.

 • Najpiękniejszy z synów ludzkich. Droga Krzyżowa, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2006, ss. 48.

 • Nie utożsamiać się z bezgrzesznymi, „Życie Duchowe”, 48/2006, s. 82-88.

 • Nigdy w Polsce o nic nie prosiłem. Z Rafałem Brukarczykiem rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 46/2006, s. 124-131.

 • O młodzieży, rodzinie i dobrych książkach. Z Józefem Augustynem rozmawia Stefan Podolinsky. Wywiad przeprowadzony dla portalu księży salezjanów. Słowacja, 2006.

 • O „Notatniku” Stanisława Musiała, [w:] Stanisław Musiał, Bój o wszystko, „Życie Duchowe”, 46/2006, s. 69-72.

 • O rozeznawaniu duchowym. Z Manuelem Ruizem Jurado rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 47/2006, s. 130-134.

 • Odkrywając Dostojewskiego. Z Dariuszem Jastrzębiem rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 46/2006, s. 132-138.

 • Oni i my. Dlaczego lustracja jest tak bolesna, „Tygodnik Powszechny”, 12 XI 2006, s. 17.

 • Opanujmy chaos, „Gość Niedzielny”, 25 VI 2006, s. 32-33.

 • Płatki, które miłość oberwie z kwiatów, „Znak”, 11/2006, s. 93-103.

 • Pod ścisłą kontrolą służby bezpieczeństwa. Z Karolem Pilikiem rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, cz. I, 47/2006, s. 135-144; cz. II, 48/2006, s. 139-146.

 • Pomóc rodzinie. Rozmowa z Dorotą Dobroczyńską, Januszem Poniewierskim i Józefem Augustynem, „Życie Duchowe”, 45/2006, s. 143-148.

 • Prosta uczciwość, „Wiadomości KAI”, 9 VII 2006, s. 14-15.

 • Pustynia współczucia, „Życie Duchowe”, 46/2006, s. 4-6.

 • Recenzja: „Posłaniec. Miesięcznik Katolicki”, „Życie Duchowe”, 48/2006, s. 183-184.

 • Spotkania, Wydawnictwo M, Kraków 2006, ss. 240.

 • Trzeba zabliźnić tę ranę. Z Józefem Augustynem rozmawia Małgorzata Iskra, „Gazeta Krakowska”, 24 VI 2006, s. 2.

 • Umiłował wolę Boga Ojca. Z Kazimierzem Przydatkiem rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 48/2006, s. 132-138.

 • Unikać aroganckiej pozy sędziów, „Gazeta Krakowska”, 1 VI 2006, s. 24.

 • Wybrałem sobie tego człowieka, „Gazeta Krakowska”, 2 IV 2006.

 • Wypalenie w relacjach międzyludzkich. Refleksje egzystencjalno-duchowe, „Homo Dei”, 4/2006, s. 37-47.

 • Zranieni w konfesjonale, „Życie Duchowe”, 45/2006, s. 149-151.

 • Żołnierska codzienność. Z Markiem Strzeleckim rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 45/2006, s. 138-142.

 • Józef Augustyn, Stanisław Grygiel, Jacek Prusak, Wojciech Zagrodzki, O lustracji księży, Wydawnictwo M, Kraków 2006, s. 140.

2007

 • Aby życie było szczęśliwe. Wywiady i czaty, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007, ss. 248.

 • Afryka – zraniony kontynent. Z Lusala lu ne Nkuka Luka rozmawia Józef Augustyn, Życie Duchowe”, 49/2007, s. 115-123.

 • Bez Boga ani do proga. Z Józefem Augustynem rozmawia Martyna Mazurek, „Gazeta Niedzielna”, Londyn, 3 VI 2007, s. 5.

 • By nie umilkło słowo Boże. Z Nguyen Huu Viet rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 51/2007, s. 111-120.

 • Cena ziemi obiecanej. Ze Stefanem Filipowiczem rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 51/2007, s. 135-142.

 • Chińska liturgia życia. Z Arturem Wardęgą rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 50/2007, s. 127-135.

 • Codzienna modlitwa, „Życie Duchowe”, 52/2007, s. 130-132.

 • Czas kryzysu, czas oczyszczenia. O reagowaniu na zło w Kościele z Józefem Augustynem SJ i Elżbietą Konderak rozmawia Alina Petry Mroczkowska, „Wiadomości KAI”, 5 VIII 2007, s. 11-13.

 • Daj mi jedynie miłość Twą, „Gazeta Niedzielna”, Londyn, 10 VI 2007, s. 2.

 • Dlaczego ciągle kłócimy się, „Gazeta Niedzielna”, Londyn, 29 VII 2007, s. 2.

 • Duchowość i sny. Z Józefem Augustynem, Kasprem Czechem oraz Tomaszem Jelonkiem rozmawiają Dominika Szczawińska i Sylwester Strzałkowski, „Życie Duchowe”, 50/2007, s. 117-126.

 • Duchowość Wcielenia. Z Józefem Augustynem rozmawia Milena Kindziuk, „Niedziela. Tygodnik”, 10 XI 2007.

 • Dwa narody na jednej ziemi. Z Romanem Mazurem rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 50/2007, s. 136-142.

 • Dzielimy się tym, co otrzymujemy. Z Józefem Augustynem rozmawia „Gazeta Niedzielna”, „Gazeta Niedzielna”, Londyn, 23 XII 2007, s. 6.

 • Filokomunizm i ludzie Kościoła. Z Antonio Caruso rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 51/2007, s. 129-134.

 • Gdybyśmy więcej rozmawiali z Bogiem, „Gazeta Niedzielna”, Londyn, 9 IX 2007, s. 3.

 • Homo homini frater, „Gazeta Niedzielna”, Londyn, 4 XI 2007, s. 1.

 • Homoseksualizm w oczach Kościoła, „Znak”, 11/2007, s. 10-15.

 • I nie tylko adidasy. Z Bejzymą Jodłowską rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 50/2007, s. 143-147.

 • Jak mógłbym im spojrzeć w oczy?, „Więź”, 6/2007, s. 58-59.

 • Jedno ostatnie ale… Wybrane zagadnienia z duchowej formacji katechetów, „Katecheta”, 6/2007, s. 51-55.

 • Jezuici w Chinach. Z Luisem F.M. Sequeirą rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 52/2007, s. 156-162.

 • Jezuita w wytartym swetrze. Z Bernardem Alterem rozmawia Józef Augustyn, „życie Duchowe”, 49/2007, s. 124-131. Przedruk: Notatnik Księdza Stanisława Musiała. Jezuita w wytartym swetrze, Wydawnictwo Literackie 2009, s. 87-100.

 • Józef Augustyn o sprawowaniu funkcji w Kościele, Serwis KAI, 5 I 2007.

 • Kazanie na Wielki Piątek, „Życie Duchowe”, 50/2007, s. 77-80.

 • Konflikt w konfesjonale, „Życie Duchowe”, 52/2007, s. 7-18.

 • Kościół katolicki wobec ludzkiej seksualności, [w:] Jerzy Rzepka (red.), Zdrowie seksualne, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach, Mysłowice 2007, s. 18-26.

 • Ludzie od czarnej roboty, „Gazeta Niedzielna”, Londyn, 16 XII 2007, s. 1.

 • Lustracja powinna nas czegoś nauczyć. Z Józefem Augustynem rozmawia Wojciech Zagrodzki, „Homo Dei”, 1/2007, s. 69-82.

 • Mam za co przepraszać, „Gość Niedzielny”, 18 III 2007, s. 26.

 • Moja ziemia obiecana, [w:] Józef Augustyn, Krzysztof Osuch (red.), Wierność dzisiaj. Powrót do korzeni, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007, s. 252-266.

 • Muzeum w willi zbrodniarza. Komentuje dla nas, „Gazeta Krakowska”, 27 IV 2007, s. 3.

 • Nietoksyczni rodzice, „Gazeta Niedzielna”, Londyn, 23 IX 2007, s. 3.

 • O dzieciach, które boją się własnego imienia. Z Danutą F. Rapacz rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 52/2007, s. 147-155.

 • O podatkach, „Życie Duchowe”, 52/2007, s. 163-166.

 • Obraźliwe słowa jak wiosenne kleszcze, „Gazeta Niedzielna”, Londyn, 22 VII 2007, s. 2.

 • Ojcostwo w kryzysie. Z Józefem Augustynem rozmawia Wojciech Zagrodzki, „Homo Dei”, 3/2007, s. 133-149.

 • Ojczyzna – wielkie wspólne dobro, „Gazeta Niedzielna”, Londyn, 14 X 2007, s. 1.

 • Opuścić przyjaciół dla rekolekcji. Z Józefem Augustynem i Krzysztofem Wonsem rozmawia Wojciech Węckowski, „Pastores”, 35/2007, s. 71-88.

 • Pobożność Żydów. Z Romanem Mazurem rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 52/2007, s. 139-146.

 • Pochwała przyjaźni, [w:] Baby i chłopy, praca zbiorowa, Wydawnictwo ATRYBUT, Wrocław 2006, s. 29-39.

 • Pożar kapłańskiego sumienia, „Tygodnik Powszechny”, 19 III 2007, s. 19.

 • Radość z seksu małżeńskiego. Z Józefem Augustynem rozmawia Bogumił Łoziński, „Dziennik”, 15 IX 2007, s. 22-23.

 • Recenzja książki: G.A. Maloney, Podróż w świat kontemplacji, Kraków 2007, „Życie Duchowe”, 52/2007, s. 184-185.

 • Recenzja książki: P. Pasquini, Życie po rozwodzie, Kraków 2006, „Życie Duchowe”, 49/2007, s. 180-181.

 • Recenzja książki: E. Wiesel, Noc, Kraków 2007, „Życie Duchowe”, 51/2007, s. 183-184.

 • Religijny wymiar wychowania seksualnego, „Wychowawca”, 7-8/2007, s. 7-10.

 • Stać się trzeźwym, „Jezuici. Nasze Wiadomości”, I/2007, s. 9-12.

 • Status quo w Bożym Grobie. Z Władysławem Brzezińskim rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 51/2007, s. 121-128.

 • To bardzo rzadki przypadek. Z Józefem Augustynem rozmawia Ewa K. Czaczkowska, „Rzeczpospolita”, 3 III 2007, s. 5A.

 • Trzydziestodniowe „Ćwiczenia duchowne”, „Życie Duchowe”, 49/2007, s. 91-95.

 • Tylko nie róbcie z nas świętych. Z Antonim Mrukiem rozmawia Józef Augustyn, Życie Duchowe”, 49/2007, s. 132-140.

 • W trosce o ludzką godność, [w:] Elżbieta Rutkowska (red.), Pracownik z niepełnosprawnością, Lublin 2007, s. 209-219.

 • Wielka próba wiary, „Gazeta Niedzielna”, Londyn, 17 VI 2007, s. 2.

 • Wprowadzenie; W drodze do Emaus; Kapłan a kierownictwo duchowe, [w:] Józef Augustyn, Jakub Kołacz (red.), Sztuka kierownictwa duchowego. Poradnik, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007, s. 5-10; 47-58; 483-494.

 • Wprowadzić młodych w świat piękna. Z Józefem Augustynem rozmawia Renata Krzyszkowska, „Przewodnik Katolicki”, 3 VI 2007, s. 27-28.

 • Wstęp, [w:] Józef Augustyn (red.), Duchowość kobiety, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, s. 5-9.

 • Wszyscy popełniliśmy błąd. Z Józefem Augustynem rozmawia Maciej Szulc, „Rzeczpospolita”, 8 I 2007, s. 5A.

 • Wypaleni i dlatego niewierni, [w:] Józef Augustyn, Krzysztof Osuch (red.), Wierność dzisiaj. Powrót do korzeni, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007, s. 119-132. Przedruk: Janusz Mółka, Grzegorz Łuszczak (red.), Docere et educare, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, s. 209-219.

 • Zbrodnia z nieśmiałości, „Gość Niedzielny”, 2 XII 2007.

 • Ziemia Jezusa. Z Ryszardem Kempiakiem rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 49/2007, s. 141-147.

 • Józef Augustyn (red.), Duchowość kobiety, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007, ss. 232.

 • Józef Augustyn, Jakub Kołacz (red.), Sztuka kierownictwa duchowego. Poradnik, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007, ss. 667.

 • Józef Augustyn, Krzysztof Osuch (red.), Wierność dzisiaj. Powrót do korzeni, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007, ss. 272.

2008

 • Chrześcijanin w obliczu judaizmu. Z Bernardem M. Alterem rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 56/2008, s. 126-134.

 • Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie. Granice przyjaźni i miłości, [w:] Adam Łuźniak (red.), Małżeństwo – wolność czy kajdany?, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 2008, s. 69-75.

 • Dialog międzyreligijny, „Tygodnik Powszechny”, 29 XI 2008, s. 18.

 • Duchowość mężczyzny, [w:] Encyklopedia Katolicka, Katolicki Uniwersytet Lubelski, t. 12, Lublin 2008, s. 759-760.

 • Duchowość singli, „Tygodnik Powszechny”, 10 VIII 2008, s. 14.

 • Gdyby tu była moja mama. Z Ludmiłą Kosiewą rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 55/2008, s. 132-138.

 • Gdybyśmy się więcej modlili, „Życie Duchowe”, 55/2008, s. 89-92.

 • Gej klerykiem? Lepiej nie. Z Józefem Augustynem rozmawia Katarzyna Wiśniewska, „Gazeta Wyborcza”, 29-30 XII 2008, s. 34-35.

 • Jego jest czas, „Familia. Miesięcznik Współczesnej Rodziny”, 10/2008, s. 66.

 • Jeśli to prawda, Kościół może ponieść niewyobrażalną szkodę. Z Józefem Augustynem rozmawia Ewa K. Czaczkowska, „Rzeczpospolita”, 11 III 2008, s. A5.

 • Jezuita o celibacie. Kobieta może się księdzu podobać. Z Józefem Augustynem rozmawia Dorota Steinhagen, „Gazeta Wyborcza. Częstochowa”, 9-10 VIII 2008, s. 2.

 • Kiedy nie umiemy się spowiadać, „Pastores”, 40/2008, s. 149-154. Przedruk: „Życie Duchowe”, 58/2009, s. 101-106.

 • Konflikt w konfesjonale, [w:] Poradnik spowiednika, Wydawnictwo Pastoralne, Warszawa 2008, C 4, s. 1-13.

 • Kościół w Australii. Z Eugeniuszem Ożogiem rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 56/2008, s. 135-141.

 • Kustodia Ziemi Świętej. Z Jerzym Krajem rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 53/2007, s. 148-155.

 • Łaska czwartego tygodnia „Ćwiczeń duchownych”, „Życie Duchowe”, 53/2007, s. 81-91.

 • Marksistowska utopia. Z Jean-Yves Calvesem rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 54/2008, s. 127-133.

 • Marzenia o kapłaństwie. Z Józefem Augustynem rozmawia Marcin Dudziak, „Nasz Prąd. Pismo Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego”, 2008.

 • Matka i syn, „Familia. Miesięcznik Współczesnej Rodziny”, 5/2008, s. 63.

 • Moralny radykał. O. Stanisław Musiał, „Gazeta Wyborcza”, 12-13 IV 2008, s. 34-35.

 • Muzyka baroku w redukcjach paragwajskich. Z Piotrem Nawrotem rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 55/2008, s. 121-124.

 • Nieśmiałość u źródeł zbrodni, „Życie Duchowe”, 56/2008, s. 172-176.

 • O tym, co w życiu ważne. Krótkie medytacje, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2008, ss. 112.

 • Odejścia z kapłaństwa i powroty. Rozmowa panelowa z udziałem abp. Kazimierza Nycza, Józefa Augustyna, Artura Radeckiego, Mirosława Cholewy i Marcina Przeciszewskiego, „Pastores”, 38/2008, s. 77-92.

 • Ojciec i syn, „Familia. Miesięcznik Współczesnej Rodziny”, 3/2008, s. 64; 4/2008, s. 64.

 • Ojcze mój, ja walczę o ciebie, „Familia. Miesięcznik Współczesnej Rodziny”, 12/2008, s. 68.

 • Pochopny osąd cudzego sumienia, „Gazeta Wyborcza”, 31 VII 2008, s. 19.

 • Przestrzeń zaufania. Z Józefem Augustynem rozmawia Andrzej Godyń, „Don Bosco. Magazyn Salezjański”, 11/2008, s. 8-9.

 • Ratunek na ludzką nędzę, „Życie Duchowe”, 54/2008, s. 93-97.

 • Recept na życie nie ma, ale są podpowiedzi. Z Józefem Augustynem rozmawia Łukasz Nowosielski i Krzysztof Wilczkiewicz, „Znak Łaski. Pismo Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie”, 12/2008.

 • Recenzja książki: G. Carrisi, Dzieci-żołnierze. Kalami idzie na wojnę, Kraków 2007, „Życie Duchowe”, 54/2008, s. 181-182.

 • Rozmowa matki z nauczycielem, „Familia. Miesięcznik Współczesnej Rodziny”, 11/2008, s. 64.

 • Rozmowa o Karmelu. Z Immakulatą Adamską rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 53/2007, s. 140-147.

 • Siłą sługi jest tylko Bóg. Wokół Listu do kapłanów na Wielki Czwartek 2008, „Homo Dei”, 3/2008, s. 115-121.

 • Spowiedź i życie, „Obecni. W religii, społeczeństwie, kulturze”, 1/2008, s. 82-87.

 • Święci nie chwalą się cudami. Z Józefem Augustynem rozmawia Bartłomiej Kuraś, „Gazeta Wyborcza. Duży Format”, 25 II 2008, s. 12-13.

 • Telefon komórkowy ojca, „Familia. Miesięcznik Współczesnej Rodziny”, 6/2008, s. 64.

 • Tylu jeszcze nie zna Chrystusa. Z Henrykiem Kowalskim rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 54/2008, s. 140-149.

 • Upadek komunizmu. Z Jean-Yves Calvesem rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 55/2008, s. 125-131.

 • Warunki uczestnictwa w rekolekcjach ignacjańskich; Miłość, która daje wolność; Jak kontynuować „Ćwiczenia duchowne”, [w:] Józef Augustyn (red.), Co zabrać ze sobą? Po fundamencie „Ćwiczeń duchownych”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, s. 29-37; 29-37; 38-45; 233-241.

 • Wobec pornografii, „Familia. Miesięcznik Współczesnej Rodziny”, 9/2008, s. 68.

 • Wspólnoty chrześcijańskie języka hebrajskiego. Z Apolinarym Szwedem rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 54/2008, s. 134-139.

 • Wstęp; Kontemplacja Ad amorem w codzienności życia, [w:] Wacław Królikowski (red.), Przyjąć miłość i we wszystkim miłować. Wokół Kontemplacji dla uzyskania miłości św. Ignacego Loyoli, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, s. 11-12; 230-241.

 • Wyszliśmy spod płaszcza Gogola. Z Leonidem Ostrowskim rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 56/2008, s. 116-125.

 • Zasłaniam się modlitwą niczym murem obronnym, „Życie Duchowe”, 56/2008, s. 89-92.

 • Zdobyć zaufanie, „Familia. Miesięcznik Współczesnej Rodziny”, 7-8/2008, s. 88.

 • Józef Augustyn (red.), Co zabrać ze sobą? Po fundamencie „Ćwiczeń duchownych”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, ss. 268. Wydanie II, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, ss. 274.

 • Józef Augustyn (red.), Duchowość mężczyzny, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, ss. 266.

 • Józef Augustyn, Krzysztof Osuch, Metoda medytacji ignacjańskiej, [w:] Józef Augustyn (red.), Co zabrać ze sobą? Po fundamencie „Ćwiczeń duchownych”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, s. 99-107.

 • Józef Augustyn, Lucyna Słup, Jak można zgodzić się na życie, [w:] Józef Augustyn (red.), Co zabrać ze sobą? Po fundamencie „Ćwiczeń duchownych”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, s. 77-85.

2009

 • Ambasadorowie wiary. Z Jerzym Białkiem rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 58/2009, s. 137-143.

 • Czystość, posłuszeństwo, ubóstwo; Metoda kontemplacji ewangelicznej, [w:] Józef Augustyn (red.), Co zabrać ze sobą? Po drugim tygodniu „Ćwiczeń duchownych”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009, s. 68-80; 117-126.

 • Deon.pl. Z Arturem Demkowiczem rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 60/2009, s. 150-156.

 • Duchowa oschłość Matki Teresy, „Życie Duchowe”, 57/2009, s. 21-27.

 • Dziurawy but enkawudzisty. Z Ryszardem Kaczorowskim rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 57/2009, s. 113-123.

 • Jak się modlić? Przewodnik, Wydawnictwo M, Kraków 2009, ss. 210.

 • Jerozolima – miasto trzech religii. Z Ryszardem Kempiakiem rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 60/2009, s. 139-145.

 • Jezuici w Drohiczynie. Z Eugeniuszem Beszta Borowskim rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 59/2009, s. 144-153.

 • Kapłaństwo to wysoka wieża. Z Józefem Augustynem rozmawia Milena Kindziuk, „Niedziela. Tygodnik”, 14 VI 2009, s. 14-16.

 • Kobieta ma mieć swoje życie. Z Józefem Augustynem rozmawiają Marta Wielek i Anna Dąbrowska, „List. Miesięcznik Katolicki”, 9/2009, s. 16-25.

 • Komediant księdzem. Z Witoldem Andrzejewskim rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 59/2009, s. 126-135.

 • Kościół, który powstaje z popiołów. Z Józefem Augustynem rozmawia Andrzej Obuchowski, „Sibirskaja Katoliczeskaja Gazjeta”, Nowosybirsk, Rosja, 11/2009, s. 9-11.

 • Kościół nie żąda heroizmu. Z Józefem Augustynem rozmawia Tomasz Stawiszyński, „Newsweek”, 18 X 2009, s. 26-27.

 • Mąż sprawiedliwy, [w:] Notatnik Księdza Stanisława Musiała. Jezuita w wytartym swetrze, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2009, s. 137-151.

 • Miłość i służba. Ze Stanisławem Pomykałą rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 57/2009, s. 124-132.

 • Nienawiść, siostra miłości. Z Józefem Augustynem rozmawia Dorota Krzemionka, „Charaktery”, 4/2009, s. 22-24.

 • O sztuce spowiadania. Z Elżbietą Sujak i Józefem Augustynem rozmawia Cezary Sękalski, „Życie Duchowe”, 57/2009, s. 141-148.

 • Odpowiedzialność moralna w służbach mundurowych – wybrane zagadnienia, [w:] Zbigniew Kępa, Andrzej Szerauc (red.), Ku etycznym zasadom służb mundurowych, Wydawnictwo Novum, Płock 2009, s. 37-46.

 • Pośród Trinitarios. Z Erykiem Katulskim rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 59/2009, s. 136-143.

 • Poznać zasadnicze motywy swojego działania; Spowiedź i życie, [w:] Józef Augustyn (red.), Co zabrać ze sobą? Po pierwszym tygodniu „Ćwiczeń duchownych”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009, s. 24-34. 145-156.

 • Recenzja książki: E. Bojanowski, Dziennik, Wrocław 2009, „Życie Duchowe”, 60/2009, s. 183-184.

 • Recenzja książki: J.A. Choroszy [zebrał i opracował], Ojcze nasz – nasz, t. 1-2, Wrocław 2008, „Życie Duchowe”, 58/2009, s. 172-174.

 • Recenzja książki: P. Dzedzej, Porzucone sutanny, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008, „Życie Duchowe”, 58/2009, s. 182-183.

 • Sumienia księży. Z Józefem Augustynem rozmawia Wojciech Węckowski, „Pastores”, 44/2009, s. 83-91.

 • Szanse kryzysu ojcostwa, „Opiekun. Dwutygodnik Diecezji Kaliskiej”, 19 IV – 2 V 2009, s. 13.

 • Sztuka czy prowokacja. Z Anną Markowską rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 58/2009, s. 130-136.

 • Szukając Boga i człowieka. Z Józefem Augustynem rozmawia Andrzej A. Klimek, „Opiekun. Dwutygodnik Diecezji Kaliskiej”, 22 III – 4 IV 2009, s. 22-23.

 • Świat chasydów. Z Marcinem Wodzińskim rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 60/2009, s. 127-138.

 • To było naprawdę piekło. Z Tadeuszem Spornym rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 59/2009, s. 117-125.

 • Viri Galilei. Z Ojcem Aleksandrem rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 58/2009, s. 123-129.

 • Warto pojechać do Jerozolimy. Z Józefem Augustynem rozmawia Małgorzata Iskra, „Gazeta Krakowska”, 5 III 2009, s. 21.

 • Wielki i szlachetny zamiar, ale bardzo wymagający. Z Józefem Augustynem rozmawia Michał Buraczewski, „Nasze Seminarium. Pismo Alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej”, 9/2009, s. 10-11.

 • Wstęp; O wiarygodności ludzi Kościoła dawniej i dzisiaj, [w:] Wacław Królikowski (red.), Miłość Kościoła dzisiaj. Wokół Reguł o trzymaniu z Kościołem św. Ignacego Loyoli, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009, s. 11-14; 171-179.

 • Józef Augustyn (red.), Co zabrać ze sobą? Po drugim tygodniu „Ćwiczeń duchownych”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009, ss. 276.

 • Józef Augustyn (red.), Co zabrać ze sobą? Po pierwszym tygodniu „Ćwiczeń duchownych”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009, ss. 306.

2010

 • Abyś długo żył…, „Życie Duchowe”, 63/2010, s. 4-6.

 • Apostolskie narzędzie, „Jezuici. Nasze Wiadomości”, 37/2010, s. 36-37.

 • Bez skrupułów – moda na cynizm, „Życie Duchowe”, 64/2010, s. 13-20.

 • Bez skrupułów – moda na cynizm, [w:] Wacław Królikowski, Świat moralnych lęków. Wokół Reguł o skrupułach św. Ignacego Loyoli, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010, s. 87-101.

 • Biskup i narkomani. Z bp. Antonim Długoszem rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 64/2010, s. 116-125.

 • Całe życie jest Bożą mową. Z Tomášem Halíkiem rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 61/2010, s. 115-122.

 • Eucharystia drogą do wolności i szkołą miłości; O walce z demonami na modlitwie; Integralna wizja człowieka, [w:] Józef Augustyn (red.), Co zabrać ze sobą? Po syntezie „Ćwiczeń duchownych”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010, s. 54-60; 85-90; 193-201.

 • Ikony poradzieckiego człowieka. Z Siergiejem Wandałowskim rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 62/2010, s. 151-158.

 • Jeżeli wywyższenie, to na krzyż. Medytacja o autentyczności kapłańskiej, „Archidiecezja Warszawska. Biuletyn Duszpasterski”, 3/2010, s. 70-85.

 • Kapłaństwo to nie umowa-zlecenie. Z Józefem Augustynem rozmawia Alina Petrowa-Wasilewicz, „Wiadomości KAI”, 11 III 2010, s. 12-14; 28 III 2010, s. 5-7.

 • Kolędy w markecie to nieporozumienie. Z Józefem Augustynem rozmawia Magdalena Guziak-Nowak, „Przewodnik Katolicki. Archidiecezja Krakowska”, 28 XI 2010, s. VII.

 • Medytacje jerozolimskie, „Życie Duchowe”, 62/2010, s. 118-124.

 • Niech pani ratuje żydowskie niemowlę. Z Romualdem Jakubem Wekslerem-Waszkinelem rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 63/2010, s. 133-141.

 • O walce z demonami na modlitwie, „Życie Duchowe”, 62/2010, s. 4-6.

 • O Wydawnictwie WAM. Z Henrykiem Pietrasem rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 61/2010, s. 138-147.

 • O życiu człowieka i psychologii komunikacji. Z Elżbietą Sujak rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 64/2010, s. 105-115.

 • Od nas zależy narodowe katharsis, „Życie Duchowe”, 63/2010, s. 73-76.

 • Ojcostwo dzisiaj, „Pedagogika Ojcostwa. Katolicki Przegląd Społeczno-Pedagogiczny. Czasopismo Katedry Pedagogiki Katolickiej”, KUL, 1/2010, s. 57-66.

 • Patriotyzm i duchowość polska. Z Wiesławem Słowikiem rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 61/2010, s. 129-137.

 • Piękno błota polnej drogi. Ze Stanisławem Jerzym Bryndalem rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 63/2010, s. 142-154.

 • Polscy jezuici w Chinach. Z Arturem Wardęgą rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 64/2010, s. 126-134.

 • Praca misyjna w Kirgistanie. Z Damianem Wojciechowskim rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 64/2010, s. 135-144.

 • Przed i po. Uwagi o rekolekcjach. Z Józefem Augustynem rozmawia Marcin Konik-Korn, „Niedziela. Tygodnik”, Dodatek: „Niedziela. Tygodnik Małopolska”, 3 I 2010, s. IV.

 • Recenzja książki: R. Follereau, Moje imię chrześcijanin, Częstochowa 2009, „Życie Duchowe”, 63/2010, s. 187-188.

 • Recenzja książki: M. Gallo, Pakt zabójców, Kraków 2010, „Życie Duchowe”, 64/2010, s. 190.

 • Recenzja książki: W. Grossman, Los i życie, Warszawa 2009, „Życie Duchowe”, 63/2010, s. 181-183.

 • Rozważania do tekstów Ewangelii na każdą niedzielę, [w:] Słowo życia, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010, s. 20, 226, 234, 244, 254, 264, 268, 288, 294, 302, 322, 332, 340, 352, 360.

 • Tam, gdzie wzmogła się krzywda, „Życie Duchowe”, 61/2010, s. 4-6.

 • Tej śmierci, która tak głęboko nas boli, nie wolno zmarnować, „Gazeta Krakowska”, 12 IV 2010, s. 3.

 • Ukryty za Synem. Z Józefem Augustynem rozmawia Paweł Kozacki, „W drodze”, 448/2010, s. 4-15.

 • Uzdrowienie z poczucia krzywdy, „Życie Duchowe”, 61/2010, s. 7-14.

 • W trosce o autentyczne życie duchowe, „Zeszyty Formacji Duchowej”, 47/2010, ss. 90.

 • Weryfikacja treści i metod formacji kapłańskiej. Wybrane zagadnienia, „Homo Dei”, 1/2010, s. 104-110.

 • Wprowadzenie, [w:] Ks. Marcin Nikodem, Zatarg z narodem żydowskim, „Życie Duchowe”, 63/2010, s. 65-69.

 • Wprowadzenie; Posługa rekolekcyjna kapłana wobec ludzi młodych; Weryfikacja treści i metod formacji kapłańskiej; Modlitwa o łaskę kapłańskiej wierności, [w:] Józef Augustyn (red.), Sztuka bycia księdzem, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010, s. 6-12; 449-457; 481-491; 687-688.

 • Wspomnienia kresowe. Z Tadeuszem Ślipko rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 62/2010, s. 131-142.

 • Wspomnienia o Stasiu. Z Marią Sułkowską i Barbarą Twaróg rozmawia Józef Augustyn, [w:] Listy ks. Stanisława Musiała do rodziny, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010, s. 307-330.

 • Wstęp, [w:] Wacław Królikowski (red.), Świat moralnych lęków. Wokół Reguł o skrupułach św. Ignacego Loyoli, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010, s. 11-14.

 • Za pokutę: spowiednik, „List. Miesięcznik Katolicki”, 3/2010, s. 28-31.

 • Zamieszkać w Biblii. Ze Stanisławem Haręzgą rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 63/2010, s. 124-132.

 • Zapytajcie Polaków. Oni wiedzą, „Gazeta Krakowska”, 14 IV 2010, s. 20.

 • Zdrowa męskość wiatrem w kapłańskie żagle. Z Józefem Augustynem rozmawia Józef Polak, „Serwis Radia Watykańskiego”, 1 IV 2010.

 • Zrozumieć sztukę współczesną. Z Iwoną Cisło rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 61/2010, s. 123-128.

 • Józef Augustyn (red.), Co zabrać ze sobą? Po syntezie „Ćwiczeń duchownych”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010, ss. 288.

 • Józef Augustyn (red.), Sztuka bycia księdzem, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010, ss. 702.

2011

 • Aby nas bolało cierpienie innych. Medytacje w codzienności życia, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, ss. 240.

 • Aby poszerzyło się nasze serce. Medytacje w codzienności życia, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, ss. 256.

 • Bo księżom ludzie powinni „przeszkadzać”. Z Wojciechem Zagrodzkim rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 66/2011, s. 127-135.

 • Bolesna lekcja kapłańskiej posługi. Z Józefem Augustynem rozmawia Alina Petrowa-Wasilewicz, „Wiadomości KAI”, 21 VIII 2011, s. 8-9.

 • Czy da się uczyć seksu bez moralności? [Redakcyjna dyskusja], „Gazeta Wyborcza”, 19-20 II 2011, s. 8-9.

 • Ćwicz się w pobożności. Z Józefem Augustynem rozmawia Małgorzata Szewczyk, „Przewodnik Katolicki”, 3 IV 2011, s. 18-21.

 • Ćwiczenia duchowne” jako podstawa pedagogiki ignacjańskiej, [w:] Anna Królikowska (red.), Pedagogika ignacjańska. Historia, teoria, praktyka, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, s. 13-22.

 • Drogowskazy. Z Józefem Augustynem rozmawia Bogumił Łoziński, „Gość Niedzielny”, 4 IX 2011, s. 21.

 • Egzamin z życia. Z Józefem Augustynem rozmawia Marta Wielek, „List. Miesięcznik Katolicki”, 11/2011, s. 16-21.

 • Ewangeliczna czystość serca, [w:] Jan Kochel (red.), Wychowanie do czystości – utopia czy zadanie, Wydawnictwo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011, s. 125-131.

 • Ewangeliczne ogołocenie, [w:] Józef Augustyn (red.), Co zabrać ze sobą? Po trzecim tygodniu „Ćwiczeń duchownych”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, s. 282-296.

 • Kochaj mnie, tato. Medytacje, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, ss. 224.

 • Ksiądz w relacji do kobiet, „Życie Duchowe”, 67/2011, s. 87-92.

 • Ludzie ciszy i ducha. Z Piotrem Dudkiem rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 68/2011, s. 120-127. Przedruk: „Misyjne Drogi”, styczeń – luty 2012, s. 37-39.

 • Łaska czwartego tygodnia „Ćwiczeń duchownych”; Kontemplacja Ad amorem w codzienności życia; O metodach prowadzenia życia duchowego, [w:] Józef Augustyn (red.), Co zabrać ze sobą? Po czwartym tygodniu „Ćwiczeń duchownych”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, s. 27-44; 104-119; 217-230.

 • Młodzi jezuici o swoim powołaniu. Z Wojciechem Bojanowskim, Bartłomiejem Hućko i Wojciechem Werhunem rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 67/2011, s. 141-150.

 • Młodzi w kontekście współczesnej kultury, „Horyzonty Wychowania”, 10/2011/19, s. 218-231.

 • Modlitwa do św. Józefa, „Życie Duchowe”, 66/2011, s. 110-112.

 • Moja Draganówka. Z Józefem Chromikiem rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 65/2011, s. 128-139.

 • Najwyższy szczyt wyobraźni. Z Janem Melą rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 65/2011, s. 140-149.

 • Nasłuchiwanie głosu Pana Boga. Z Józefem Augustynem rozmawia Urszula Pękala, „eSPe”, 3/2011, s. 10-16.

 • Nasza więź z Chrystusem, „Życie Duchowe”, 65/2011, s. 111-117.

 • Nie bądź niewolnikiem wspomnień. Z Józefem Augustynem rozmawiają Urszula Jagiełło i Joanna Pastuszek, „List. Numer specjalny”, 7/2011, s. 24-29.

 • Nie ma gotowych rozwiązań. Z Józefem Augustynem rozmawia Monika Grudzińska, „Echo Katolickie. Tygodnik”, 20 VI 2011, s. 17.

 • O duchowości prawosławia. Z Ojcem Aleksandrem rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 68/2011, s. 128-136.

 • O przyczynach pasywności w seminarium, „Pastores”, 50/2011, s. 145-148.

 • O tożsamości kapłańskiej, „Życie Duchowe”, 65/2011, s. 80-87.

 • Odczułem silny uścisk jego dłoni. Świadectwo, [w:] Marian Zawada, Karmelitański Papież. Księga pamiątkowa z okazji beatyfikacji Jana Pawła II, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2011, s. 67.

 • Ojcowie i dzieci. Rozmowa na Dzień Ojca. Z Józefem Augustynem rozmawia Andrzej Kozioł, „Dziennik Polski. Magazyn Piątek”, 24 VI 2011, s. C10.

 • Ojcowska przyjaźń, „Wychowawca. Miesięcznik Nauczycieli i Wychowawców Katolickich”, 1/2011, s. 16-17.

 • Panie, ratuj, giniemy, „Życie Duchowe”, 68/2011, s. 99-104.

 • Perełki św. Ignacego Loyoli. Wybór i opracowanie: Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 67/2011, s. 92-98.

 • Recenzja książki: S. Dąbski, Egzekutor, Warszawa 2010, „Życie Duchowe”, 66/2011, s. 186-187.

 • Recenzja książki: S. Ryżko, Z Panem Bogiem w Łagrach, Lublin 2010, „Życie Duchowe”, 67/2011, s. 189-190.

 • Rewolucja w Egipcie 2011. Z Ryszardem Wtorkiem rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 67/2011, s. 123-131.

 • Widziałam, wiedziałam, milczałam. Z Anną Stretowicz-Garbolińską rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 65/2011, s. 119-127.

 • Wielkie serce Kardynała. Z Markiem Flisem rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 68/2011, s. 113-119.

 • Wokół faktów odejścia z kapłaństwa. Z Józefem Augustynem rozmawia Wojciech Zagrodzki, „Homo Dei”, 1/2011, s. 76-83.

 • Z realizmem o Rosji. Z Leonidem Ostrowskim rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 67/2011, s. 132-140.

 • Zamiast figur i portretów. Z Piotrem Słabkiem rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 65/2011, s. 150-156.

 • Żydowskie korzenie chrześcijaństwa. Z Danielem W. Stabryłą rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 66/2011, s. 136-143.

 • Józef Augustyn (red.), Co zabrać ze sobą? Po czwartym tygodniu „Ćwiczeń duchownych”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, ss. 288.

 • Józef Augustyn (red.), Co zabrać ze sobą? Po trzecim tygodniu „Ćwiczeń duchownych”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, ss. 308.

2012

 • Bez oskarżeń i uogólnień. O lobby homoseksualnym w Kościele. Z Józefem Augustynem rozmawia Tomasz Królak, Serwis KAI, 24 III 2012; Portal Onet.pl, 25 III 2012.

 • Bliskość Boga jest bliskością szukającą, [w:] Piotr Szyrszeń (red.), Głos z pustyni. Homilie z Centrum Formacji Duchowej, Wydawnictwo Salvator, Kraków 2012, s. 163-164.

 • Czy w internecie obowiązuje moralność?, Serwis KAI, 8 III 2012.

 • Czysto biologiczne przywiązanie matki do dziecka bywa źródłem tragedii. Z Józefem Augustynem rozmawia Marta Brzezińska, Portal internetowy „Fronda”, 2 II 2012.

 • Duchowość ignacjańska, „Przegląd Religioznawczy. The Religious Studies Review”, Warszawa, 2/244 (2012), s. 121-136.

 • Intymne relacje z Jezusem, „Życie Duchowe”, 73/2012, s. 96-101.

 • Iskierki obecności Boga, „Życie Duchowe”, 70/2012, s. 110-113.

 • Jarzmo ojcostwa jest słodkie, „Życie Duchowe”, 71/2012, s. 61-67.

 • Jezus najwyższym wzorem wolności, „Eleuteria. Kwartalnika Krucjaty Wyzwolenia Człowieka”, V 2012.

 • Kapłaństwo. Duchowość i posługa – współczesne wyzwania, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2012, ss. 294.

 • Każde porzucenie kapłaństwa to dla Kościoła krzywda i nadużycie zaufania, „Dziennik Bałtycki”, 18 I 2013, s. 2.

 • Koniec wojny i powrót do domu. Z Janem Sikorskim rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 71/2012, s. 141-148.

 • Konieczny jest dialog. Z Józefem Augustynem rozmawia Alina Petrowa-Wasilewicz, Serwis KAI, 25 VII 2012. Przedruk: „Idziemy. Tygodnik”, 5 VIII 2012.

 • Kościół na Ukrainie. Z Władyką Ihorem Isiczenko rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 69/2012, s. 130-142.

 • Kościół nie zmienia zdania, „Express Bydgoski”, 21 VI 2012.

 • Kościół pokazał wolę rozwiązania problemu. Z Józefem Augustynem rozmawia Alina Petrowa-Wasilewicz, Serwis KAI, 11 II 2012.

 • Księża pod presją, „Rzeczpospolita”, 16 V 2012, s. 13A.

 • Ku uzdrowieniu i odnowie Kościoła. Z Hansem Zollnerem rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 71/2012, s. 115-126. Drukowany również [w:] Kościelna omerta, „Rzeczpospolita”, 20 IV 2012; Nie byliśmy najlepszym przykładem, Serwis KAI, 20 IV 2012.

 • Lekarstwo na chorujące człowieczeństwo. Z Józefem Augustynem rozmawia Piotr Hensel, „Głos Karmelu. Dwumiesięcznik Poświęcony Życiu Duchowemu”, 1/2012, s. 25-27.

 • Leksykon pisarzy katolickich. Z Wiesławem Wilkiem rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 69/2012, s. 117-129.

 • Łaska może umrzeć. Z Józefem Augustynem rozmawia Artur Sporniak i Marcin żyła, „Tygodnik Powszechny”, 27 I 2013, s. 5-6.

 • Medytacja ignacjańska, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, ss. 68.

 • Milion zdjęć Jana Pawła II. Z Grzegorzem Gałązką rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 72/2012, s. 140-146.

 • Modlitwa i życie. Medytacje, Edycja św. Pawła, Częstochowa 2012, ss. 94.

 • Modlitwa o wolność, „Życie Duchowe”, 71/2012, s. 96-98.

 • Nie banalizujmy grzechu. Z Józefem Augustynem rozmawia Alina Petrowa-Wasilewicz, „Wiadomości KAI”, 19 II 2012, s. 2. 5.

 • Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, Serwis KAI, 22 IX 2012.

 • Niebezpieczny eksperyment, „Gość Niedzielny”, 23 IX 2012, s. 32-33; Serwis KAI, 6 IX 2012.

 • Ojcowskie wychowanie do wolności, twórczej pracy i dobra wspólnego podstawą obywatelskich postaw w życiu dorosłym młodego pokolenie, [w:] Senat Rzeczpospolitej Polskiej, List do taty, Kancelaria Senatu, Warszawa 2012, s. 39-45, 55-57. Przedruk: Stanisław Kowolik (red.), Od sprawiedliwości do państwa prawa. XI Sympozjum Tarnogórskie, Tarnowskie Góry 2012, s. 47-52.

 • Picie, terapia, a gdzie nawrócenie, „Rzeczpospolita”, 27 X 2012.

 • Polscy dominikanie na Ukrainie. Z Mariuszem Woźniakiem OP rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 71/2012, s. 127-134.

 • Polski ksiądz w Czechach. Z Arturem Matuszkiem rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 72/2012, s. 131-139.

 • Przekażcie sobie znak pokoju, „Życie Duchowe”, 70/2012, s. 39-42.

 • Recenzja książki: L. Brown, Sprzedane. Ile kosztuje człowiek?, Warszawa 2009, „Życie Duchowe”, 69/2012, s. 184-185.

 • Recenzja książki: Ch. de Chargé, Ludzie Boga, Warszawa 2011, „Życie Duchowe”, 70/2012, s. 175-176.

 • Recenzja książki: A. Olej-Kobus, K. Kobus, S. Kryciński, Zabytki kultury żydowskiej w Polsce. Przewodnik, Warszawa 2011, „Życie Duchowe”, 70/2012, s. 184-186.

 • Recenzja książki: M. Seed, Niczyje dziecko, Warszawa 2010, „Życie Duchowe”, 69/2012, s. 182-183.

 • Rozczarowanie maluczkich boli najbardziej. Z Józefem Augustynem rozmawia Marcin Mindykowski, „Gazeta Krakowska”, 19-20 I 2013, s. 9.

 • Sam nigdy nie wytrzeźwieję. Z Waldemarem Krajewskim rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 70/2012, s. 136-146.

 • Samobójstwa księży, Serwis KAI, 16 V 2012.

 • Synku, łososia zjemy po wojnie. Z Janem Sikorskim rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 70/2012, s. 125-135.

 • Świeccy nie powinni częstować księdza alkoholem, Portal internetowy „Areopag XXI”, 28 X 2012.

 • Uwaga cynik, „List. Miesięcznik Katolicki”, V 2012, s. 42-45.

 • Uzdrowienie z poczucia krzywdy. Rozważania rekolekcyjne oparte na „Ćwiczeniach duchownych” św. Ignacego Loyoli. Fundament, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, ss. 314.

 • W Kościele nie ma homoherezji, Serwis KAI, 16 IX 2012.

 • W miłości nie ma lęku. Medytacje, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2013, ss. 184.

 • W obronie kobiety. Otwarty list do eksksiędza Romana Kotlińskiego, Serwis KAI, 15 IV 2012, „Rzeczpospolita”, 15 IV 2012, s. 17.

 • Wolimy podziwiać Jana Pawła II, niż naśladować go w życiu, „Gazeta Krakowska”, 16 X 2012, s. 3.

 • Wprowadzenie, [w:] Ks. Jan ślęzak, Notatki z rekolekcji seminaryjnych, „Homo Dei”, 4/2012, s. 115-116.

 • Wprowadzenie; Naśladować Jezusa w konfesjonale; Zdrowa psychologia a sakrament pojednania; Choćbym miał biegnąć za szczenięciem. Kilka uwag o skrupułach, [w:] Józef Augustyn (red.), Sztuka spowiadania. Poradnik. Wydanie III, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, s. 11-16; 253-262; 495-504; 531-536.

 • Wstęp, [w:] Wacław Królikowski (red.), świat ludzkich głodów. Wokół Reguł służących do zaprowadzenia ładu w jedzeniu św. Ignacego Loyoli, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, s. 8-12.

 • Wstęp, [w:] Jan ślęzak, Byle tylko zdobyć świętość, „Życie Duchowe”, 73/2012, s. 149.

 • Wyjście z Egiptu, czyli droga przez niepewność. Z Józefem Augustynem rozmawiają Anna Dąbrowska i Sławomir Rusin, „Biblia Krok po Kroku”, VII/2012.

 • Żyj i pozwól żyć innym. Z Józefem Augustynem rozmawia Marta Brzezińska, Portal internetowy „Fronda”, 4 II 2012.

 • Józef Augustyn (red.), Sztuka spowiadania. Poradnik. Wydanie III, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, ss. 630.

2013

 • Afryka wołająca o pomoc. Z Władysławem Gągolskim rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 74/2013, s. 131-137.

 • Bł. Stefan W. Frelichowski, „Życie Duchowe”, 73/2013, s. 115-120.

 • Cierpienie w teologii i duchowości judeochrześcijańskiej, [w:] Dominik M. Krzyżanowski, Malcolm Payne, Andrzej M. Fal (red.), Ból i cierpienie – ujęcie interdyscyplinarne. żyć godnie do końca, PRESSCOM, Wrocław 2013, s. 449-468.

 • Czystość serca, „Życie Duchowe”, 76/2013, s. 9-16.

 • Ćwiczenia duchowne” w praktyce. Uwagi odnoszące się do udzielania i odprawiania Ćwiczeń duchownych św. Ignacego Loyoli z pełnym milczeniem i z indywidualnym prowadzeniem, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013, ss. 96.

 • De imitatione Christi” Tomasza a Kempis, „życie Duchowe”, 75/2013, s. 97-103. Przedruk fragmentu: Wszystko znosić chętnie dla miłości Boga. Świadectwo o książeczce „De imitatione Christi”, „Jezuici. Nasze Wiadomości”, 43/2013, s. 28-32.

 • Droga do szczęścia. Rozmowy, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2013, ss. 344.

 • Formacja duchownych a problem wykorzystania seksualnego, „Wiadomości KAI”, 8 IX 2013, s. 10-12. Przedruk: Formacja seminarzystów a problem wykorzystania seksualnego w dzieciństwie, „Pastores”, 62/2014, s. 149-154.

 • Gender jak marksizm. Z Józefem Augustynem rozmawia Bogumił Łoziński, „Gość Niedzielny”, 28 VII 2013, s. 30-31.

 • Homoseksualizm, [w:] Ryszard Kamiński, Grzegorz Pyźlak, Jacek Goleń (red.), Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność Pastoralna, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 217-228.

 • Jeżeli coś robicie, trzeba robić to solidnie. Z Józefem Augustynem rozmawia Jerzy Żegaryn, „Słowo Życia. Gazeta Diecezji Grodzieńskiej”, Białoruś, IX 2013.

 • Kapłańskie ojcostwo, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013, ss. 102. Wydanie II poszerzone, Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, ss. 140.

 • Krótka historia Mozambiku. Z Mirosławem Matyją rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 73/2013, s. 132-140.

 • Lniany pas Jeremiasza, „Życie Duchowe”, 74/2013, s. 91-94.

 • Misyjne serce. Z Janezem Mihelčičem rozmawia Józef Augustyn, „życie Duchowe”, 76/2013, s. 133-142.

 • Na przymusowych robotach w Niemczech. Z Franciszkiem Wodą rozmawia Józef Augustyn, „życie Duchowe”, 75/2013, s. 115-123.

 • Nie dam Tobie pocałunku jak Judasz, „Życie Duchowe”, 76/2013, s. 101-106.

 • Nie mówcie nikomu, że macie maturę. Z Wiesławem Słowikiem rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 73/2013, s. 121-131.

 • Odpowiedzialne spojrzenie na seksualność. Z Józefem Augustynem rozmawia Jolanta Tęcza-ćwierz, „Wychowawca”, 7-8/2013, s. 29-31.

 • Pan moim Pasterzem, „Życie Duchowe”, 73/2013, s. 99-104.

 • Recenzja książki: C. Casey (red.), Tato, jakiego potrzebują dzieci, Ustroń 2012, „Życie Duchowe”, 73/2013, s. 178-179.

 • Recenzja książki: I. Czistiakow, Strażnik gułagu. Dziennik, Warszawa 2012, „Życie Duchowe”, 75/2013, s. 179-180.

 • Rola uczuć w ignacjańskich „Ćwiczeniach duchownych”, „Horyzonty Wychowania”, 12/23/2013, s. 195-216. Przedruk [pod zmienionym tytułem]: Pojęcie „uczucia” należy do dziedzictwa chrześcijańskiego, [w:] Wacław Królikowski (red.), Kierownictwo duchowe według św. Ignacego Loyoli, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013, s. 137-158.

 • Skrucha, pokuta, modlitwa. Z Józefem Augustynem rozmawia Tomasz Królak, „Wiadomości KAI”, 27 X 2013, s. 2. 6-7.

 • Sto lat Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Z Jerzym Świerkowskim rozmawia Józef Augustyn, „życie Duchowe”, 75/2013, s. 124-129.

 • Szansa na wyzwolenie wewnętrzne. Towarzyszenie indywidualne w pierwszym tygodniu Ćwiczeń duchownych, [w:] Wacław Królikowski (red.), Kierownictwo duchowe według św. Ignacego Loyoli, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013, s. 159-171.

 • Szeroko zakrojona inwazja na polskie szkoły, Serwis KAI, 11 VI 2013. Przedruk: Józef Augustyn SJ: europejskie lobby gender planuje szeroko zakrojoną inwazję na polskie szkoły, Onet.pl, 10 VI 2013; Inwazja na szkoły, „Idziemy. Tygodnik”, Wydawnictwo Diecezji Warszawsko-Praskiej, 16 VI 2013, s. 16-17.

 • Świeccy katechiści w Ameryce Łacińskiej. Z Ginterem Piotrem Rychlikowskim rozmawia Józef Augustyn, „życie Duchowe”, 75/2013, s. 141-147.

 • Uwierzyć w Bożą miłość. Z Józefem Augustynem rozmawia Lucyna Słup, „Z Niepokalaną”, 4/2013, s. 11-13.

 • W Chmielnickim na Greczanach. Z Henrykiem Dziadoszem rozmawia Józef Augustyn, „Życie Duchowe”, 74/2013, s. 138-141.

 • Wprowadzenie; W drodze do Emaus; Wychowanie do kapłańskiego ojcostwa; Problematyka integracji seksualnej w kierownictwie duchowym; Kapłan a kierownictwo duchowe, [w:] Józef Augustyn (red.), Sztuka kierownictwa duchowego. Wydanie II, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013, s. 15-23; 85-96; 115-124; 451-458; 497-508.

 • Wszyscy musimy pracować na miłość, „Franciszkański Biuletyn Informacyjny”, 3/2013, s. 12-13.

 • Zagrożenia dla naszej wiary. Rozważania na Rok Wiary, „Homo Dei”, 3/2013, s. 32-41. Przedruk: „Dobry Pasterz. Czasopismo Komisji Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa”, XXXVIII/2013, s. 156-165.

 • Zaskoczeni nowym pontyfikatem, „życie Duchowe”, 75/2013, s. 66-72.

 • Józef Augustyn (red.), Sztuka kierownictwa duchowego. Poradnik. Wydanie II, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013, s. 720.

2014

 • Bibliodrama. Z Krystyną Sztuką rozmawia Józef Augustyn, „życie Duchowe”, 77/2014, s. 133-141.

 • Bóg daje im czas. Z Józefem Augustynem rozmawia Małgorzata Szewczyk, „Przewodnik Katolicki”, 26 X 2014, s. 20-21.

 • Bóg ma się w świecie bardzo dobrze. Z Józefem Augustynem rozmawiali Piotr Palka i Michał Grzesik, „Franciszkański Biuletyn Informacyjny”, 32/2014, s. 10-11.

 • Brak formacji – brak księży. Konferencja z udziałem bp. Zbigniewa Kiernikowskiego, Józefa Augustyna, Mirosława Cholewy, Kazimierza Peka, Pawła Bielińskiego, „Pastores”, 64/2014, s. 85-96.

 • Czy i na ile kapłan powinien być także psychologiem? Serwis KAI, 17 IV 2014.

 • Czym żyją alumni?, [w:] Trudne przestrzenie formacji seminaryjnej. 49. Ogólnopolska Konferencja Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych, Wydawnictwo Unum, Kraków 2014, s. 77-85. Przedruk: „Homo Dei”, 2/2014, s. 48-57.

 • Czyste serce, myśli, słowa, gesty i relacje, „Homo Dei” 1/2014, s. 108-114.

 • Dopóki do ciebie nie strzelają, nie wiesz, kim jesteś. Z Józefem Augustynem rozmawia Karolina Anna Kwaśniewska, „Nasza Służba”, 17/2014, s. 10-11.

 • Droga Krzyżowa, „życie Duchowe”, 78/2014, s. 89.

 • Droga Krzyżowa. Rozważania, Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, ss. 64.

 • Ikona świętości Boga, „życie Duchowe”, 78/2014, s. 5-8.

 • Kapłańskie świadectwo wiary w duszpasterstwie, „Dobry Pasterz. Czasopismo Komisji Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa”, XXXIX/2014, s. 34-42. Przedruk: „Homo Dei”, 1/2015, s. 62-70.

 • Korzenie powołania misyjnego Jana Beyzyma. Z Ludwikiem Grzebieniem rozmawia Józef Augustyn, „życie Duchowe”, 77/2014, s. 123-132.

 • Medytacja ignacjańska, [w:] Józef Augustyn, Jan Paweł Konobrodzki, Adalberte de Vogue, Włodzimierz Zatorski, Marian Zawada, Powiew Boga. Medytacja chrześcijańska w tradycji benedyktyńskiej, karmelitańskiej i ignacjańskiej, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2014, s. 115-165.

 • Mówili o nas: Partisanen! Banditen! Z Janiną Chmielińską rozmawia Józef Augustyn, „życie Duchowe”, 79/2014, s. 113-123.

 • Na misjach w Zambii i Malawi. Z Józefem Oleksym rozmawia Józef Augustyn, „życie Duchowe”, 80/2014, s. 115-121.

 • Niepełnosprawni w społeczeństwie, „życie Duchowe”, 77/2014, s. 64-72.

 • O dzieciństwie w Kazachstanie. Z Jerzym Lewińskim rozmawia Józef Augustyn, „życie Duchowe”, 80/2014, s. 122-129.

 • O integralnym wychowaniu seksualnym, [w:] Paweł Mąkosa (red.), Kobietą i mężczyzną stworzył ich. Edukacja seksualna w katechezie, Wydawnictwo Natan, Lublin 2014, s. 223-235.

 • O procesach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych. Z Hieronimem Fokcińskim rozmawia Józef Augustyn, „życie Duchowe”, 78/2014, s. 122-131.

 • O sumieniu. W trosce o dobre sumienie i czystość serca, Wydawnictwo Ikona, Szydłówek – Toruń 2014, ss. 48.

 • O wypaleniu, „życie Duchowe”, 79/2014, s. 73-83.

 • Ojciec Święty ci błogosławi. Ze Zbigniewem Góreckim rozmawia Józef Augustyn, „życie Duchowe”, 78/2014, s. 115-121.

 • Papież Franciszek a Kościół w Polsce. Spotkanie z udziałem Józefa Augustyna, Piotra Sikory, Piotra Żyłki, Elżbiety Wiater, „życie Duchowe”, 79/2014, s. 103-112.

 • Pokuta za grzechy nikogo nie zgorszy, „życie Duchowe”, 77/2014, s. 105-108.

 • Poszukiwanie sensu cierpienia, „życie Duchowe”, 79/2014, s. 43-49.

 • Przygotowanie do sakramentu pojednania, [w:] „List. Numer specjalny”, 2014, s. 26-31.

 • Rachunek sumienia, „życie Duchowe”, 80/2014, s. 12-16.

 • Tajemnica ludzkiego cierpienia, „życie Duchowe”, 80/2014, s. 85-94.

 • Wprowadzenie; Miłość siebie zakorzeniona w miłości Boga; Pochwała przyjaźni; Duchowość mężczyzny i kobiety; Dziesięć przykazań dojrzałego ojcostwa; Jak nie należy kochać dzieci; Wychowanie do życia w rodzinie; Homoseksualizm; Ideologia gender, [w:], Józef Augustyn (red.), Sztuka relacji międzyludzkich. Miłość, małżeństwo, rodzina, Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, s. 7-12, 63-66, 89-94, 225-234, 401-406, 487-498, 515-521, 551-560, 656-671.

 • Józef Augustyn (red.), Sztuka relacji międzyludzkich. Miłość, małżeństwo, rodzina, Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, ss. 584.

2015

 • Co nam pozostało do realizacji z nauczania św. Jana Pawła II o kapłaństwie, Serwis KAI, 2 IV 2015.

 • Co wolno w Wielkim Poście. Z Józefem Augustynem rozmawia Hanna Dębska, „Idziemy. Tygodnik”, 22 II 2015, s. 14-15.

 • Człowiek jest całością. Z Józefem Augustynem rozmawia Magdalena Urlich, „Tryby. Katolicki Miesięcznik Studencki”, 1/2015, s. 8-9.

 • Duchowy przewodnik. Jak rozumieć siebie i innych, Wydawnictwo M, Kraków 2015, ss. 352.

 • Duszpasterstwo w Kirgistanie. Z Remigiuszem Kalskim rozmawia Józef Augustyn, „życie Duchowe”, 81/2015, s. 127-133. Przedruk: „W Akcji. Biuletyn Informacyjny Jezuickiego Centrum Społecznego”, 6/2016, s. 4-8.

 • Gorzka lekcja Księdza Charamsy. Z Józefem Augustynem rozmawia Tomasz Królak, Serwis KAI, 4 X 2015; „Wiadomości KAI”, 11 X 2015, s. 28-30.

 • Intymne relacje z Jezusem; Przekażcie sobie znak pokoju; Według skinienia Bożego. O braterskim upomnieniu; Duchowa oschłość Matki Teresy; Poszukiwanie sensu cierpienia. W teologii i duchowości judeochrześcijańskiej, [w:] Józef Augustyn (red.), Sztuka modlitwy. Życie duchowe w praktyce, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015, s. 93-98; 173-176; 321-327; 493-500; 569-582.

 • Każdego ranka gotuję się do walki, „Przewodnik Katolicki”, 29 III 2015, s. 19-20.

 • Każdy ksiądz spowiada tak, jak sam się spowiada, Serwis KAI, 1 IV 2015.

 • Kryzysy kapłańskie: szansa czy zagrożenie?, „Homo Dei”, 3/2915, s. 11-26.

 • Maryja najlepszą Uczennicą swojego Syna, „życie Duchowe”, 81/2015, s. 91-98.

 • Miłosierdzie i pobłażanie. Z Józefem Augustynem rozmawia Iwona Żurek, „Idziemy. Tygodnik”, 10 V 2015, s. 14-15.

 • Myśli na każdy dzień roku, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015, ss. 408.

 • Niech każda pracuje nad dobrym odprawieniem rozmyślania. Uwagi o ignacjańskiej metodzie rozmyślania w książce „Rozmyślania” Urszuli Ledóchowskiej”, [w:] Małgorzata Krupecka, Wojciech Misztal, Św. Urszula Ledóchowska. Kobieta w Kościele i w społeczeństwie, Wydawnictwo św. Jan Pawła II, Kraków 2015, s. 33-53. Przedruk: Rozmyślanie – najważniejszą podstawą życia duszy, „Życie Konsekrowane”, 115/2015, s. 100-114.

 • O miłosierdziu, Serwis KAI, 12 XII 2015.

 • Piotr Skarga i jego wyobraźnia miłosierdzia, „Okno Wiary. Kwartalnik «Opiekuna»”, Kalisz, 1/5/2015, s. 12-16.

 • Rekolekcje ignacjańskie. Klasyczna propozycja rekolekcyjna dla kapłanów, „Formatio Permanens. Sekcja Stałej Formacji Kapłańskiej przy Komisji Duchowieństwa Konferencji Episkopatu Polski”, 15/2015, s. 47-56.

 • Rok Miłosierdzia szczególnie ważny dla hierarchii i księży, Serwis KAI, 14 III 2015.

 • Rozeznawanie powołania kapłańskiego i zakonnego, „Okno Wiary. Kwartalnik «Opiekuna»”, Kalisz , 2/2015, s. 42-47. Przedruk: „Opiekun. Dwutygodnik Diecezji Kaliskiej”, 7 III 2015, s. 42-47.

 • Spragnieni ojcowskiej miłości. Pytania i odpowiedzi, „życie Duchowe”, 82/2015, s. 69-75.

 • Święty Józef wzorem duchowego rozeznania, „Okno Wiary. Kwartalnik «Opiekuna»”, Kalisz, 3/2015, s. 132-138.

 • Trzy dekady w Afryce. Z Gerardem Karasem rozmawia Józef Augustyn, „życie Duchowe”, 84/2015, s. 123-130.

 • Współczesne areopagi dla misji osób konsekrowanych, „Życie Konsekrowane”, 114/2015, s. 87-98.

 • Z Jezusem w drodze na Golgotę, [w:] Jezuickie Drogi Krzyżowe, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015, s. 67-84.

 • Józef Augustyn (red.), Sztuka modlitwy. Życie duchowe w praktyce, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015, ss. 652.

2016

 • Etapy „Ćwiczeń duchownych”. Adnotacja czwarta, [w:] Wacław Królikowski (red.), Podstawy ignacjańskiego kierownictwa duchowego. Wokół Adnotacji do „Ćwiczeń duchowych” św. Ignacego Loyoli, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016, s. 111-124.

 • Kampania LGBT nie przyniesie pokoju. Z Józefem Augustynem rozmawia Tomasz Królak, Serwis KAI, 15 IX 2016.

 • Konferencja na rozpoczęcie spotkania osób konsekrowanych obrządku łacińskiego i bizantyjsko-ukraińskiego. Stadion Arena. Lwów, 15 IX 2015, „Życie Konsekrowane”, styczeń – luty 2016, s. 98-115.

 • Konferencja na zakończenie spotkania osób konsekrowanych obrządku łacińskiego i bizantyjsko-ukraińskiego. Stadion Arena. Lwów, 17 IX 2015, „Życie Konsekrowane”, styczeń – luty 2016, s. 116-121.

 • Ksiądz spowiada tak, jak sam się spowiada, [w:] Michał Borda (red.), Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, Kuria Diecezjalna, Sosnowiec 2016, s. 137-149.

 • Mam obowiązek zostać świętym. Kazanie z okazji stulecia urodzin Księdza Jana Ślęzaka, [w:] Jan Ślęzak, Notatki rekolekcyjne alumna. 1935-1937, Wydawnictwo M, Kraków 2016, s. 71-82. Wydanie II, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2017, s. 71-82.

 • Mocne wezwanie Franciszka dla księży do rachunku sumienia. Z Józefem Augustynem rozmawia Alina Petrowa-Wasilewicz, Serwis KAI, 6 VI 2016.

 • Odnalezione klucze, [w:] Cuda świętego Antoniego. Świadectwa i modlitwy, oprac. Elżbieta Polak, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016, s. 45-48.

 • Pisanie wyssałem z mlekiem matki. Z Józefem Augustynem rozmawia Piotr Bugiel, „Jezuici. Nasze Wiadomości, 50/2017, s. 26-28.

 • Przedmowa, [w:] Dominika Krupińska, Wędrówka do wolności. Katolicki poradnik dla dorosłych dzieci alkoholików, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016, s. 5-6.

 • Siła dobranego słowa. O kwartalniku „Pastores”, o formacji kapłańskiej i potrzebie odkrywania przez Kościół wciąż na nowo swojej misji. Z Józefem Augustynem rozmawia Dariusz Sonak, „Biuletyn Edukacji Medialnej”, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2/2016, s. 160-169.

 • W prostocie jest prawda, Serwis KAI, 15 XII 2016.

 • Wymowna przestroga papieża Franciszka przed dwulicowością księży, Serwis KAI, 30 VII 2016.

 • Wszystko jest w sercu. Z Józefem Augustynem rozmawiają Mirosław Cholewa i Wojciech Bartkowicz, „Pastores”, 73/2016, s. 93-106.

 • Zawsze kochałem życie. O miłości do Boga i ludzi, o cierpieniu i kapłaństwie. Z Jerzym Zakrzewskim rozmawia Józef Augustyn, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016, ss. 208. Wydanie II, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2017, ss. 208.

 • Zawsze kochałem życie – życie i duchowość Jerzego Zakrzewskiego, Serwis KAI, 7 XII 2016.

 • Żarliwie sławię Go za wszystkie dobra. Homilia o wdzięczności, „Życie Duchowe”, 85/2016, s. 117-119.

 • Życie duchowe w listach Anny, [w:] Anna Augustyn, Listy Matki. Wydanie na użytek rodziny, Ołpiny 2016, s. 11-40.

2017

 • Bądź uczciwy i niczego się nie bój. Z Józefem Augustynem rozmawia Mirosław Cholewa, „Pastores”, 74/2017, s. 99-110.

 • Dzieje grzechu. Na czym polega dobra spowiedź, „W drodze”, III 2017, s. 8-17.

 • Miłosierdzie Boga i ludzi. Rozmowy i komentarze, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2017.

 • Zamach na prawdę już był. Z Józefem Augustynem rozmawia Tomasz Cukiernik, „Opcja na Prawo. Kwartalnik”, 4/145/2017, s. 140-149.

 • Zasada tantum quantum w „Ćwiczeniach duchownych” św. Ignacego Loyoli, [w:] Wacław Królikowski (red.), Droga duchowego uporządkowania i miłości. Podstawowe pojęcia w duchowości ignacjańskiej, Wydawnictwo WAM, Kraków 2017, s. 129-138.

 • Życie duchowe w listach Anny, [w:] Anna Augustyn, Listy Matki, Wydawnictwo WAM, Kraków 2017, s. 13-51.

 • Za Jezusem na Drodze Krzyżowej. Droga Krzyżowa na dzień modlitw ogłoszony przez Episkopat Polski w intencji ofiar pedofilii duchownych, 3 III 2017. http://cod.ignatianum.edu.pl

 • W naszej słabości będziemy zbawieni. Z Józefem Augustynem rozmawia Lidia Molak, „Idziemy. Tygodnik”, 12 III 2017.

 • W Jego ranach jest nasze zdrowie. Droga Krzyżowa, [w:] Rafał S. Pujsza CP (red.), Via crucis. Droga Krzyżowa. Historia i duchowość nabożeństwa oraz antologia współczesnych rozważań, Zgromadzenie Męki Jezusa Chrystusa, Warszawa 2017, s.117-129.

 • *Tożsamość kapłańska na cywilizacyjnym zakręcie. Z Józefem Augustynem rozmawia Tomasz Królak, Serwis KAI, 8 V 2017.
 • *Sw. Ignacy Loyola o myślach, Kurs Duchowości Ignacjańskiej, 2016. W przygotowaniu.

 

 

 • RUBRYKI W PRASIE

Posłaniec Serca Jezusowego”

Rekolekcje ignacjańskie

1/1989, s. 10; 2/1989, s. 27; 3/1989, s. 50; 4/1989, s. 66; 5/1989, s. 83; 6/1989, s. 106; 7/1989, s. 122; 8-9/1989, s. 155; 10/1989, s. 170; 11/1989, s. 186; 12/1989, s. 202. 1/1990, s. 10; 2-3/1990, s. 32; 4/1990, s. 46; 5-6/1990, s. 72; 7/1990, s. 91; 8/1990, s. 107; 9/1990, s. 124; 10/1990, s. 139; 11/1990, s. 157; 12/1990, s. 170. 1/1991, s. 4; 2/1991, s. 33; 3/1991, s. 64; 4/1991, s. 90; 5/1991, s. 117; 6/1991, s. 140; 7/1991, s. 164; 8/1991, s. 188; 9/1991, s. 212; 10/1991, s. 236; 11/1991, s. 258; 12/1991, s. 283. 1/1992, s. 20; 2/1992, s. 13; 3/1992, s. 20; 4/1992, s. 20; 5/1992, s. 19; 6/1992, s. 20; 7-8/1992, s. 40; 9/1992, s. 20; 10/1992, s. 20; 11/1992, s. 18; 12/1992, s. 20. 1/1993, s. 19; 2/1993, s. 19; 3/1993, s. 20; 4/1993, s. 19; 5/1993, s. 19; 6/1993, s. 15; 7-8/1993, s. 35.

Posłaniec”

Słowo życia – medytacja ignacjańska

 • Adwentowy post, 12/2006, s. 12.

 • Bóg jest jedynym dobrem, 11/2007, s. 15.

 • Brat Powszechny, 10/2006, s. 9.

 • Chrzest Jezusa, 1/2007, s. 11.

 • Ewangeliczna miłość siebie samego, 11/2006, s. 9.

 • Jezusowe savoir-vivre, 9/2007, s. 19.

 • Odkrywanie wszystkiego w Jezusie, 7/2007, s. 16.

 • Panie, przymnóż nam wiary, 10/2007, s. 11.

 • Pieśń nowa, 5/2007, s. 14.

 • Religijność czysta i bez skazy, 8/2007, s. 16.

 • Twarz Słońca, 3/2007, s. 14.

 • W Tobie jest źródło, 2/2007, s. 14.

 • Wezwani do Królestwa, 4/2007, s. 14.

 • Wspólna modlitwa, 6/2007, s. 15.

 • Złodziej, który jest Panem, 12/2007, s. 11.

 • Znaki święte, 9/2006, s. 14.

Nasz Głos”

Pytania i odpowiedzi

2/2002; 3/2002; 4/2002; 5/2002; 8/2002; 10/2002; 11/2002; 12/2002. 1/2003; 2/2003; 3/2003; 4/2003; 5/2003; 6/2003; 10/2003; 11/2003; 12/2003. 1/2004; 2/2004; 3/2004; 5/2004; 6/2004; 8-9/2004; 10/2004; 11/2004; 12/2004. 1/2005; 2/2005; 3/2005; 5/2005; 6/2005; 8/2005; 10/2005; 11/2005. 1/2006; 2/2006; 3/2006; 4/2006; 5/2006; 6/2006; 7/2006; 8-9/2006; 10/2006; 11/2006; 12/2006. 1/2007; 2/2007; 3/2007; 4/2007.

Niedziela. Tygodnik”

Kwadrans szczerości

8 III 1992; 15 III 1992; 22 III 1992; 29 III 1992; 14 V 1992; 17 V 1992; 24 V 1992; 14 VI 1992; 28 VI 1992; 12 VII 1992; 26 VII 1992; 9 VIII 1992; 6 IX 1992; 4 X 1992; 25 X 1992; 15 XI 1992; 3 I 1993.

Dzień Pański. Biuletyn Liturgiczny”

Wokół Słowa Bożego

 • Bądź wola Twoja na ziemi i w niebie. Ojcze nasz (4), 11 VII 1999.

 • Bóg bliski człowiekowi. Tajemnica Wcielenia (1), 28 XI 1999.

 • Dar chleba. Ojcze nasz (5), 18 VII 1999.

 • Dar przebaczenia. Ojcze nasz (6), 25 VII 1999.

 • Bóg otrze z ich oczu wszelką łzę. Ojcze nasz (8), 8 VIII 1999.

 • Dla Boga wszystko jest możliwe. Tajemnica Wcielenia (3), 12 XII 1999.

 • Jałmużna jest darem, 7 III 1999.

 • Modlitwa – radosne przebywanie z Bogiem, 28 II 1999.

 • Nawrócenie darem Bożej łaski, 21 IV 1999.

 • Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Ojcze nas (2), 27 VI 1999.

 • Panie, naucz nas się modlić. Ojcze nasz (1), 20 VI 1999.

 • Pełnia łaski w kruchości serca. Tajemnica Wcielenia (2), 5 XII 1999.

 • Post – „modlitwą ciała”, 14 III 1999.

 • Przyjdź Królestwo Twoje. Ojcze nasz (3), 4 VII 1999.

 • Służba i radość. Tajemnica Wcielenia (4), 19 XII 1999.

 • Zachowaj nas od złego. Ojcze nasz (7), 1 VIII 1999.

List. Miesięcznik Katolicki”

Pytania i odpowiedzi

5/1992; 6/1992; 7/1992; 9/1992; 10/1992; 11/1992; 12/1992. 1/1993; 3/1993; 4/1993; 5/1993; 6/1993; 7/1993; 9/1993; 10/1993; 11/1993; 12/1993. 1/1994; 2/1994; 3/1994; 4/1994; 5/1994; 6/1994; 7/1994; 9/1994; 10/1994; 11/1994; 12/1994. 1/1995; 3/1995; 4/1995; 5/1995; 6/1995; 7/1995; 9/1995; 10/1995; 11/1995; 12/1995. 1/1996; 3/1996; 4/1996; 5/1996; 6/1996; 7/1996; 9/1996; 10/1996; 11/1996; 12/1996. 1/1997; 2/1997; 3/1997; 4/1997; 5/1997; 6/1997; 7/1997; 9/1997; 10/1997; 11/1997; 12/1997. 1/1998; 2/1998; 3/1998; 4/1998; 5/1998; 6/1998; 7/1998; 9/1998; 10/1998; 11/1998; 12/1998. 1/1999; 2/1999; 3/1999; 4/1999. 1/2000; 2/2000; 3/2000; 5/2000; 7/2000; 9/2000; 11/2000. 1/2001; 2/2001; 4/2001; 5/2001; 6/2001; 7/2001; 9/2001; 12/2001. 1/2002; 2/2002; 3/2002; 4/2002; 5/2002; 6/2002; 9/2002; 10/2002; 11/2002; 12/2002. 1/2003; 2/2003; 3/2003; 4/2003; 6/2003; 10/2003; 11/2003; 12/2003. 1/2004; 2/2004; 4/2004; 5/2004; 6/2004; 9/2004; 11/2004. 1/2005; 3/2005; 10/2005.

List. Miesięcznik Katolicki”

Pielgrzymka do jednej ziemi

 • Al-Khalil – Przyjaciel Boga, 10/2006, s. 50.

 • Bazylika światła, 5/2007, s. 49.

 • Brama spowiedzi, 3/2010, s. 49.

 • Cena za życie Ewangelią, 9/2009, s. 49.

 • Chwalcie Boga w waszym ciele, 12/2006, s. 47.

 • Gdyby Twoje prawo nie było rozkoszą…, 11/2006, s. 51.

 • Dające więcej niż wszyscy, 4/2009, s. 49.

 • Jak młodzieniec zachowa ścieżkę swą w czystości, 4/2008, s. 49.

 • Jak światła choinki, 10/2007, s. 49.

 • Który z nich mógłby być Jezusem, 9/2006, s. 48.

 • Młodzi Beduini, 9/2007, s. 50.

 • Msza w meczecie, 12/2008, s. 49.

 • Na policzkach łzy, 10/2008, s. 49.

 • Nic Cię nie obchodzi, że giniemy, 5/2008, s. 51.

 • Nieustanna modlitwa to nieustanna miłość, 6/2008, s. 49.

 • O małym ziarnie twórczej myśli, które nie zginęło w błocie, 11/2008, s. 49.

 • O równości wszystkich ludzi w Jerozolimie, 5/2012, s. 50.

 • Pan zapłakał, 1/2008, s. 49.

 • Śladami św. Józefa, 9/2008, s. 51.

 • Ta sama łaska powołania, ale dwa odmienne serca, 2/2009, s. 51.

 • Trzy pytania, 2/2007, s. 51.

 • To był prawdziwy cud, 6/2009, s. 51.

 • W co wierzą ci mali, 2/2008, s. 49.

 • Z miłości i wierności, 3/2008, s. 49.

 • Zaułki Judasza, 1/2009, s. 52.

Gazeta Krakowska”

Słowo na niedzielę

2004

3 VII 2004, s. 31; 10 VII 2004, s. 31; 17 VII 2004, s. 31; 24 VII 2004, s. 31; 31 VII 2004, s. 31; 7 VIII 2004, s. 31; 14 VIII 2004, s. 31; 21 VIII 2004, s. 31; 28 VIII 2004, s. 31; 4 IX 2004, s. 31; 11 IX 2004, s. 31; 18 IX 2004, s. 31; 25 IX 2004, s. 31; 2 X 2004, s. 31; 9 X 2004, s. 31; 16 X 2004, s. 29; 23 X 2004, s. 11; 30 X 2004, s. 11; 6 XI 2004, s. 11; 13 XI 2004, s. 11; 20 XI 2004, s. 11; 27 XI 2004, s. 11; 4 XII 2004, s. 11; 11 XII 2004, s. 11; 18 XII 2004, s. 11; 27 XII 2004, s. 12.

2005

8 I 2005, s. 11; 15 I 2005, s. 11; 22 I 2005, s. 11; 29 I 2005, s. 11; 5 II 2005, s. 11; 12 II 2005, s. 12; 19 II 2005, s. 11; 26 II 2005, s. 11; 5 III 2005, s. 11; 12 III 2005, s. 11; 19 III 2005, s. 11; 26 III 2005, s. 13; 9 IV 2005, s. 11; 16 IV 2005, s. 10; 23 IV 2005, s. 11; 30 IV 2005, s. 11; 7 V 2005, s. 14; 14 V 2005, s. 20; 21 V 2005, s. 15; 28 V 2005, s. 20; 4 VI 2005, s. 20; 11 VI 2005, s. 20; 18 VI 2005, s. 20; 25 VI 2005, s. 20; 2 VII 2005, s. 20; 9 VII 2005, s. 20; 16 VII 2005, s. 20; 23 VII 2005, s. 20; 30 VII 2005, s. 16; 6 VIII 2005, s. 16; 13 VIII 2005, s. 18; 20 VIII 2005, s. 16; 27 VIII 2005, s. 16; 3 IX 2005, s. 16; 10 IX 2005, s. 16; 17 IX 2005, s. 16; 24 IX 2005, s. 16; 1 X 2005, s. 16; 8 X 2005, s. 31; 15 X 2005, s. 16; 22 X 2005, s. 16; 29 X 2005, s. 16; 5 XI 2005, s. 16; 12 XI 2005, s. 16; 19 XI 2005, s. 16; 26 XI 2005, s. 16; 3 XII 2005, s. 16; 10 XII 2005, s. 16; 17 XII 2005, s. 16; 24 XII 2005, s. 16; 31 XII 2005, s. 16.

2006

7 I 2006, s. 16; 14 I 2006, s. 16; 21 I 2006, s. 16; 28 I 2006, s. 16; 4 II 2006, s. 14; 11 II 2006, s. 14; 18 II 2006, s. 14; 25 II 2006, s. 14; 4 III 2006, s. 14; 11 III 2006, s. 14; 18 III 2006, s. 14; 25 III 2006, s. 14; 1 IV 2006, s. 14; 8 IV 2006, s. 14; 15 IV 2006, s. 18; 22 IV 2006, s. 14; 29 IV 2006, s. 17; 6 V 2006, s. 14; 13 V 2006, s. 14; 20 V 2006, s. 12; 27 V 2006, s. 12; 3 VI 2006, s. 12; 10 VI 2006, s. 12; 17 VI 2006, s. 12; 24 VI 2006, s. 12; 1 VII 2006, s. 12; 8 VII 2006, s. 12; 15 VII 2006, s. 12; 22 VII 2006, s. 12; 29 VII 2006, s. 12; 5 VIII 2006, s. 12; 12 VIII 2006, s. 12; 19 VIII 2006, s. 12; 26 VIII 2006, s. 12; 2 IX 2006, s. 12; 9 IX 2006, s. 12; 16 IX 2006, s. 12; 23 IX 2006, s. 12; 30 IX 2006, s. 12; 7 X 2006, s. 12; 14 X 2006, s. 12; 21 X 2006, s. 12; 28 X 2006, s. 12; 4 XI 2006, s. 12; 18 XI 2006, s. 12; 25 XI 2006, s. 12; 2 XII 2006, s. 12; 9 XII 2006, s. 12; 16 XII 2006, s. 12; 23 XII 2006, s. 12; 30 XII 2006, s. 12.

2007

6 I 2007, s. 6; 13 I 2007, s. 6; 20 I 2007, s. 6; 27 I 2007, s. 6; 3 II 2007, s. 6; 10 II 2007, s. 6; 17 II 2007, s. 6; 24 II 2007, s. 6; 3 III 2007, s. 6; 10 III 2007, s. 6; 17 III 2007, s. 6; 24 III 2007, s. 6; 31 III 2007, s. 6; 7 IV 2007, s. 2; 14 IV 2007, s. 6; 21 IV 2007, s. 6; 28 IV 2007, s. 6; 5 V 2007, s. 6; 12 V 2007, s. 6; 19 V 2007, s. 6; 26 V 2007, s. 6; 2 VI 2007, s. 6; 9 VI 2007, s. 6; 16 VI 2007, s. 6; 23 VI 2007, s. 6; 30 VI 2007, s. 6; 7 VII 2007, s. 6; 14 VII 2007, s. 6; 21 VII 2007, s. 6; 28 VII 2007, s. 6; 4 VIII 2007, s. 6; 11 VIII 2007, s. 6; 18 VIII 2007, s. 6; 25 VIII 2007, s. 6; 1 IX 2007, s. 6; 8 IX 2007, s. 6; 15 IX 2007, s. 6; 22 IX 2007, s. 6; 29 IX 2007, s. 6; 6 X 2007, s. 6; 13 X 2007, s. 6; 27 X 2007, s. 23; 3 XI 2007, s. 23; 10 XI 2007, s. 23; 17 XI 2007, s. 23; 24 XI 2007, s. 23; 1 XII 2007, s. 23; 8 XII 2007, s. 23; 15 XII 2007, s. 23; 22 XII 2007, s. 23; 29 XII 2007, s. 23.

2008

5 I 2008, s. 23; 12 I 2008, s. 23; 19 I 2008, s. 23; 26 I 2008, s. 23; 2 II 2008, s. 23; 9 II 2008, s. 24; 16 II 2008, s. 23; 23 II 2008, s. 25; 1 III 2008, s. 26; 8 III 2008, s. 22; 15 III 2008, s. 26; 22 III 2008, s. 22; 29 III 2008, s. 27; 5 IV 2008, s. 25; 12 IV 2008, s. 23; 19 IV 2008, s. 25; 26 IV 2008, s. 26; 2 V 2008, s. 16; 10 V 2008, s. 26; 17 V 2008, s. 25; 24 V 2008, s. 26; 31 V 2008, s. 25; 7 VI 2008, s. 21; 14 VI 2008, s. 23; 21 VI 2008; s. 23; 28 VI 2008, s. 23; 5 VII 2008, s. 31; 12 VII 2008, s. 31; 19 VII 2008, s. 31; 26 VII 2008, s. 30; 2 VIII 2008, s. 30; 9 VIII 2008, s. 33; 16 VIII 2008, s. 33; 23 VIII 2008, s. 33; 30 VIII 2008, s. 26; 6 IX 2008, s. 2; 13 IX 2008, s. 26; 20 IX 2008, s. 25; 27 IX 2008, s. 26; 4 X 2008, s. 27; 11 X 2008, s. 27; 18 X 2008, s. 27; 25 X 2008, s. 25; 31 X 2008, s. 2; 8 XI 2008, s. 26; 15 XI 2008, s. 26; 22 XI 2008, s. 26; 29 XI 2008, s. 26; 6 XII 2008, s. 26; 13 XII 2008, s. 27; 20 XII 2008, s. 26; 27 XII 2008, s. 26.

2009

3 I 2009, s. 27; 10 I 2009, s. 26; 17 I 2009, s. 22; 24 I 2009, s. 23; 31 I 2009, s. 22; 7 II 2009, s. 21; 14 II 2009, s. 21; 21 II 2009, s. 23; 28 II 2009, s. 22; 7 III 2009, s. 20; 14 III 2009, s. 21; 21 III 2009, s. 21; 28 III 2009, s. 21; 4 IV 2009, s. 21; 11 IV 2009, s. 20; 18 IV 2009, s. 21; 25 IV 2009, s. 21; 2 V 2009, s. 22; 9 V 2009, s. 22; 16 V 2009, s. 22; 23 V 2009, s. 22; 30 V 2009, s. 21; 6 VI 2009, s. 19; 13 VI 2009, s. 19; 20 VI 2009; s. 19; 27 VI 2009, s. 19; 4 VII 2009, s. 19; 11 VII 2009, s. 19; 18 VII 2009, s. 19; 25 VII 2009, s. 19; 1 VIII 2009, s. 19; 8 VIII 2009, s. 19; 22 VIII 2009, s. 19; 29 VIII 2009, s. 19; 5 IX 2009, s. 19; 12 IX 2009, s. 19; 19 IX 2009, s. 19; 26 IX 2009, s. 19; 3 X 2009, s. 19; 10 X 2009, s. 2; 17 X 2009, s. 2; 24 X 2009, s. 2; 31 X 2009, s. 2; 7 XI 2009, s. 2; 14 XI 2009, s. 2; 21 XI 2009, s. 2; 28 XI 2009, s. 2; 5 XII 2009, s. 2; 12 XII 2009, s. 2; 19 XII 2009, s. 2; 24 XII 2009, s. 2; 31 XII 2009, s. 2.

2010

2 I 2010, s. 2; 9 I 2010, s. 2; 16 I 2010, s. 2; 23 I 2010, s. 2; 30 I 2010, s. 2; 6 II 2010, s. 2; 13 II 2010, s. 2; 20 II 2010, s. 2; 27 II 2010, s. 2, 6 III 2010, s. 2; 13 III 2010, s. 2; 20 III 2010, s. 2; 27 III 2010, s. 2; 3 IV 2010, s. 2; 10 IV 2010, s. 2; 24 IV 2010, s. 2; 30 IV 2010, s. 2; 8 V 2010, s. 2; 15 V 2010, s. 2; 22 V 2010, s. 2; 29 V 2010, s. 2; 5 VI 2010, s. 2; 12 VI 2010, s. 2; 19 VI 2010, s. 2; 26 VI 2010, s. 2; 3 VII 2010, s. 2; 10 VII 2010, s. 2; 17 VII 2010, s. 2; 24 VII 2010, s. 2; 31 VII 2010, s. 2; 7 VIII 2010, s. 2; 14 VIII 2010, s. 2; 21 VIII 2010, s. 2; 28 VIII 2010, s. 2; 4 IX 2010, s. 2; 11 IX 2010, s. 2; 18 IX 2010, s. 2; 25 IX 2010, s. 2; 2 X 2010, s. 2; 9 X 2010, s. 8; 16 X 2010, s. 2; 23 X 2010, s. 2; 30 X 2010, s. 2; 6 XI 2010, s. 2; 13 XI 2010, s. 2; 20 XI 2010, s. 2; 27 XI 2010, 2; 4 XII 2010, s. 2; 11 XII 2010, s. 2; 18 XII 2010, s. 2; 24 XII 2010, s. 10; 31 XII 2010, s. 9.

2011

8 I 2011, s. 2; 15 I 2011, s. 10; 22 I 2011, s. 2; 29 I 2011, s. 2; 5 II 2011, s. 2; 12 II 2011, s. 2; 19 II 2011, s. 2; 26 II 2011, s. 2; 5 III 2011, s. 2; 12 III 2011, s. 2; 19 III 2011, s. 2; 26 III 2011, s. 2; 2 IV 2011, s. 2; 9 IV 2011, s. 2; 16 IV 2011, s. 2; 23 IV 2011, s. 2; 30 IV 2011, s. 16; 7 V 2011, s. 2; 14 V 2011, s. 2; 21 V 2011, s. 2; 28 V 2011, s. 2; 4 VI 2011, s. 2; 11 VI 2011, s. 2; 18 VI 2011; s. 2; 25 VI 2011, s. 2; 2 VII 2011, s. 2; 9 VII 2011, s. 2; 16 VII 2011, s. 2; 23 VII 2011, s. 2; 30 VII 2011, s. 10; 6 VIII 2011, s. 2; 13 VIII 2011, s. 2; 20 VIII 2011, s. 2; 27 VIII 2011, s. 2; 3 IX 2011, s. 2; 10 IX 2011, s. 2; 10 IX 2011, s. 2; 17 IX 2011, s. 2; 24 IX 2011, s. 2; 1 X 2011, s. 2; 8 X 2011, s. 2; 15 X 2011, s. 2; 22 X 2011, s. 2; 29 X 2011, s. 2; 5 XI 2011, s. 2; 12 XI 2011, s. 2; 19 XI 2011, s. 10; 26 XI 2011, s. 2; 3 XII 2011, s. 2; 10 XII 2011, s. 2; 17 XII 2011, s. 2; 24 XII 2011, s. 2; 31 XII 2011, s. 2.

2012

7 I 2012, s. 2; 14 I 2012, s. 2; 21 I 2012, s. 2; 28 I 2012, s. 2; 4 II 2012, s. 2; 11 II 2012, s. 2; 18 II 2012, s. 2; 25 II 2012, s. 2; 3 III 2012, s. 2; 10 III 2012, s. 2; 17 III 2012, s. 2; 24 III 2012, s. 2; 31 III 2012, s. 11; 7 IV 2012, s. 2; 14 IV 2012, s. 2; 21 IV 2012, s. 9; 28 IV 2012, s. 9; 5 V 2012, s. 9; 12 V 2012, s. 9; 19 V 2012, s. 7; 26 V 2012, s. 9; 2 VI 2012, s. 9; 9 VI 2012, s. 9; 16 VI 2012, s. 9; 23 VI 2012, s. 9; 30 VI 2012, s. 9; 7 VII 2012, s. 9; 14 VII 2012, s. 9; 21 VII 2012, s. 9; 28 VII 2012, s. 9; 4 VIII 2012, s. 9; 11 VIII 2012, s. 9; 18 VIII 2012, s. 9; 25 VIII 2012, s. 9; 1 IX 2012, s. 9; 8 IX 2012, s. 9; 15 IX 2012, s. 9; 22 IX 2012, s. 9; 29 IX 2012, s. 10; 6 X 2012, s. 12; 13 X 2012, s. 9; 20 X 2012, s. 9; 27 X 2012, s. 9; 3 XI 2012, s. 9; 10 XI 2012, s. 9; 17 XI 2012, s. 9; 24 XI 2012, s. 13; 1 XII 2012, s. 9; 8 XII 2012, s. 8; 15 XII 2012, s. 9; 22 XII 2012, s. 9; 29 XII 2012, s. 8.

2013

5 I 2013, s. 9; 12 I 2013, s. 9; 19 I 2013, s. 9; 26 I 2013, s. 9; 2 II 2013, s. 2; 9 II 2013, s. 9; 16 II 2013, s. 9; 23 II 2013, s. 9; 2 III 2013, s. 9; 9 III 2013, s. 9; 16 III 2013, s. 20; 23 III 2013, s. 9; 30 III 2013, s. 9; 6 IV 2013, s. 9; 13 IV 2013, s. 9; 20 IV 2013, s. 9; 27 IV 2013, s. 9; 4 V 2013, s. 9; 11 V 2013, s. 9; 18 V 2013, s. 2; 25 V 2013, s. 2; 1 VI 2013, s. 12; 8 VI 2013, s. 2; 15 VI 2013; s. 2; 22 VI 2013, s. 2; 29 VI 2013, s. 2.

Kurier Ateński”, Ateny

Słowo na niedzielę

Stały przedruk z „Gazety Krakowskiej”

Gość Niedzielny”

Szkoła modlitwy

 • A myśmy się spodziewali, 10 III 1996.

 • Aby radość wasza była pełna, 19 II 1995.

 • Abyście się wzajemnie miłowali, 5 II 1995.

 • Bezgraniczne zaufanie, 19 VI 1994.

 • Bóg bliski człowiekowi, 24 III 1996.

 • Chrześcijaństwo jest drogą, 25 II 1996.

 • Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć?, 21 IV 1996.

 • Jak nieskore są wasze serca do wierzenia, 7 IV 1996.

 • Jezus najwyższym wzorem wolności, 1 X 1995.

 • Jezusowe pytania, 15 XII 1996.

 • Jeżeli chcesz więcej Go kochać, 22 I 1995.

 • Królowanie Boga na ziemi, 3 XI 1996.

 • Łamanie chleba, 19 V 1996.

 • Mów Panie, Twój sługa słucha, 8 V 1994.

 • Nazwałem was Przyjaciółmi, 25 XII 1994.

 • Nie bój się, 5 VI 1994.

 • Nie jesteśmy sierotami, 10 IV 1994.

 • Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz, 27 III 1994.

 • Ojcze nasz, 27 X 1996.

 • Panie, Tyś naszym Ojcem, 24 IV 1994.

 • Pełnia życia, 22 V 1994.

 • Potrzeba chleba i przebaczenia, 10 XI 1996.

 • Potrzeba ciszy, 9 I 1994.

 • Radosne oblicze Maryi, 3 VII 1994.

 • Sukces i niepowodzenie, 4 XII 1994.

 • Trud i odpoczynek, 6 III 1994.

 • Wierny przyjaciel, 8 I 1995.

 • Wolność Jezusa wobec ludzkiej miłości, 12 XI 1995.

 • Wolność Jezusa wobec potrzeb ciała, 29 X 1995.

 • Wolność Jezusa wobec życia doczesnego, 15 X 1995.

 • Wrócili do Jerozolimy, 2 VI 1996.

 • Zbawienie od złego, 17 XI 1996.

 • Zostać „sam jeden”, 20 II 1994.

 • Zostań, Panie, z nami, 5 V 1996.

Rodzina. Miesięcznik Katolickiego Studia Młodych”, Toronto

Szkoła modlitwy

Przedruk z „Gościa Niedzielnego”

 • A myśmy się spodziewali, V/1999, s. 19.

 • Bóg bliski człowiekowi, V/1999, s. 19.

 • Chrześcijaństwo jest drogą, IV/1999, s. 18.

 • Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć?, X/1999, s. 15.

 • Jak nieskore są wasze serca do wierzenia, IX/1999, s. 11.

 • Łamanie chleba, XII/1999, s. 12.

 • Wrócili do Jerozolimy, I/2000, s. 18-19.

 • Zostań, Panie, z nami, XI/1999, s. 15.

III. TŁUMACZENIA

Tłumaczenia na język czeski

 • Bolest křivdy a radost odpuštění [Ból krzywdy, radość przebaczenia, 1998], přel. Jindra Hubková, Karmelitánské Nakladatelství, Kostelní Vydrí 2000, ss. 136. Vydání II, Karmelitánské Nakladatelství, Kostelní Vydrí 2013, ss. 136.
 • Být otcem. Aspekty pedagogické a duchovní [Ojcostwo. Aspekty pedagogiczne i duchowe, 1999], přel. Zora Turková, Karmelitánské Nakladatelství, Kostelní Vydrí 2004, ss. 235.
 • Celibát. Jeho duchovní předpoklady a bohatství a jak k němu správně vychovávat [Celibat. Aspekty pedagogiczne i duchowe, 1999], přel. Jindra Hubková, Karmelitánské Nakladatelství, Kostelní Vydrí 2002, ss. 235.
 • Čtvrthodinka upřímnosti. Úvod do modlitby denního zpytování svědomí [Kwadrans szczerości. Wprowadzenie do modlitwy codziennego rachunku sumienia, 1992], přel. Jiří Hrdý, Karmelitánské Nakladatelství, Kostelní Vydrí 1995, ss. 60. Vydání II, Karmelitánské Nakladatelství, Kostelní Vydrí 1999, ss. 70. Vydání III, Karmelitánské Nakladatelství, Kostelní Vydrí 2014, ss. 69.
 • Dar celibátu, otcovství a mateřství, „Budoucnost Církve”, Čechy, 1/2009, s. 9-22.
 • Dej Mi napít. Rozjímáni na základě „Duchovních cvičení“ svatého Ignáce z Loyoly. Druhý týden [Daj Mi pić. Rozważania rekolekcyjne oparte na „Ćwiczeniach duchownych” św. Ignacego Loyoli. Drugi tydzień, 1996], přel. Jindra Hubková, Karmelitánské Nakladatelství, Kostelní Vydří 1999, ss. 230.
 • Duchowvní boj. Rekolekce, MP3, Arcibiskupství pražské – Pastorační sředisko, Praha, Čechy, 2015.

 • Duchovní chlad Matky Terezie, „Apoštol Božího Milosrdenství”, 4/2010, s. 15-19.
 • Emoce a vášně. Rozhovor s Józefem Augustynem, „Naše rodina. Česky tydeník”, 4 I 2005, s. 12-13. 21.
 • Hledání Boha. Duchovní cvičení svatého Ignáce z Loyoly [O udzielaniu „Ćwiczeń duchownych” św. Ignacego Loyoli, książka przygotowana dla wydawcy czeskiego], přel. Jindra Hubková, Karmelitánské Nakladatelství, Kostelní Vydrí 2004, ss. 140.
 • Hluboce zraněni. Církev a fenomén sexuálního zneužívání [Głęboko wstrząśnięci. Samooczyszczenie Kościoła, 2002], přel. Jindra Hubková, Karmelitánské Nakladatelství, Kostelní Vydrí 2003, ss. 93.
 • Jak hledat a nalézat Boží vůli [Jak szukać i znajdować wolę Bożą, 1993], přel. Jindra Hubková, Karmelitánské Nakladatelství, Kostelní Vydrí 1997, ss. 119.
 • Jak se zpovídat. úvod do svátosti smíření [Dojrzałość wiary. Wprowadzenie do sakramentu pojednania, 1992], přel. Marie Benešová, Nakladatelství Velehrad, Olomouc 1994, ss. 48.
 • Jeruzalémské meditace. Svědectví poutníka [Medytacje Jerozolimskie. Świadectwo pielgrzyma, 2010], přel. Jindra Houbková, Karmelitánské Nakladatelství, Kostelní Vydrí 2009, ss. 254.
 • Kde jsi, Adame? Rozjímání na základě Duchovních cvičení svatého Ignáce z Loyoly. První týden [Adamie, gdzie jesteś? Rozważania rekolekcyjne oparte na „Ćwiczeniach duchowych” św. Ignacego Loyoli. Pierwszy tydzień, 1996], přel. Jindra Hubková, Karmelitánské Nakladatelství, Kostelní Vydrí 1998, ss. 296.
 • Kdo je můj bližní? Otázky a odpovědi [Kto jest moim bliźnim? Pytania i odpowiedzi, 1995], přel. Marko Berezovský, Karmelitánské Nakladatelství, Kostelní Vydrí 1997, ss. 135.
 • Kousek cesty s Józefem Augustynem, „Naše rodina. Česky týdeník, 1 XII 2006, s. 12.
 • Krásny dům Panny Marie, „Svatá Hora”, Čechy, 6/2004, s. 13.
 • Krůta na sladko, „Katolický týdeník”, Praha, Čechy, 19 XII 2006, s. 3.
 • Křivda, odpuštění, smíření [Krzywda, przebaczenie, pojednanie], přel. Jindra Hubková, Karmelitánské Nakladatelství, Kostelní Vydrí 2000, ss. 95.
 • Mají nám co říct? Rozhovory vedené Józefem Augustynem [Miloslav Vlk, Jan Graubner, Václav Malý, Jan Pavlík, Karel Pilík, Michael Slavík…], přel. Jindra Hubková, Karmelitánské Nakladatelství, Kostelní Vydrí 2003, ss. 141.
 • Modlitba bohoslovce a kněze, „Fermentum. Texty pro homiletiku a kněžskou spiritualitu”, Pro liturgickou Kostelmisi CBK, Olomouc, 5/1999, s. 142-150.
 • Nejkrásnější z lidských synů. Křížová cesta [Najpiękniejszy z ludzkich synów. Droga krzyżowa, 2006], přel. Jindra Hubková, Karmelitánské Nakladatelství, Kostelní Vydrí 2013, ss. 31.
 • O citech a dalších složitých věcech člověka. Otázky a odpovědi [O uczuciach i innych trudnych ludzkich sprawach. Poradnik. Pytania i odpowiedzi, 2004], přel. Jindra Hubková, Nakladatelství Cesta, Brno 2016, ss. 151.
 • O duchovním životě a o modlitbě. Otázky a odpovědi [O życiu duchowym i o modlitwie. Poradnik. Pytania i odpowiedzi, 2004], přel. Jindra Hubková, Nakladatelství Cesta, Brno 2016, ss. 144.
 • O lásce, manželství a rodinu. Otázky a odpovědi [O miłości, małżeństwie i rodzinie. Poradnik. Pytania i odpowiedzi, 2004], přel. Jindra Hubková, Nakladatelství Cesta, Brno 2017.
 • O otcovství s Józefem Augustynem [Przewodnik po ojcostwie, 2003], přel. Petr Žebrák, Karmelitánské Nakladatelství, Kostelní Vydrí 2001, ss. 92.
 • O přátelství s Józefem Augustynem [Przewodnik po przyjaźni, 2002], přel. Jindra Hubková, Karmelitánské Nakladatelství, Kostelní Vydrí 2003, ss. 92.
 • O tom co je v životě důležité [O tym, co w życiu ważne. Krótkie medytacje, 2008], přel. Jindra Hubková, Karmelitánské Nakladatelství, Kostelní Vydři 2007, ss. 112.
 • O újmy, odpuštění a svátosti pokání. Otázky a odpovědi [O krzywdzie, przebaczeniu i spowiedzi. Poradnik. Pytania i odpowiedzi, 2004], přel. Jindra Hubková, Nakladatelství Cesta, Brno 2017.
 • Oni nás stvořili. Józef Augustyn v rozhovoru s Janem Paulasem a Cezarym Sekalskim [Oni nas stworzyli. Z Józefem Augustynem rozmawiają Jan Paulas i Cezary Sękalski, 2002], přel. Jindra Hubková, Karmelitánské Nakladatelství, Kostelní Vydři 2003, ss. 280.
 • Osm duchů zla. Rekolekce, MP3, Arcibiskupství pražské – Pastorační sředisko, Praha, Čechy, 2014.
 • Otcovství není populární téma. Internetový rozhovor s Józefem Augustynem, portral „Víra”, Čechy, 13 V 2004.
 • Pomáhat žít v pravdě, „Effata. Pro Katolickou Charismatickou Obnovu a Evangelizaci. Magazin”, Praha, Čechy, 4/1997, s. 10-11.
 • Praxe duchovního vedení [Praktyka kierownictwa duchowego, 1993], přel. Jindra Hubková, Nakladatelství Velehrad, Olomouc 1997, ss. 115.
 • Předmluva, [w:] Etty Hillesum, Přervaný život. Deníky Etty Hillesum. 1941-1943, Karmelitánské Nakladatelství, Kostelní Vydrí 2005, s. 5-10.
 • Příprava na svátost smíření [Kiedy serce nas oskarża. Przygotowanie do sakramentu pojednania, 2000], přel. Růžena Kouřimová, Karmelitánské Nakladatelství, Kostelní Vydrí 2001, ss. 44.
 • Přivádět k prameni živé vody. Exkluzivní rozhovor pro Effatu s Józefem Augustynem na prahu jubilejního milostivého léta 2000, „Effata. Pro Katolickou Charismatickou obnovu a Evangelizaci. Magazin”, 4/1999, s. 8-11.
 • S Józefem Augustynem o výzvách dnešního svĕta. Připravil Jan Regner SJ, „Jezuité. Bulletin”, Čechy, 5/XV/2006, s. 24-29.
 • Sexualita v našem životě. Průvodce při poznávání a formování vlastní sexuality [Integracja seksualna. Przewodnik w poznawaniu i kształtowaniu własnej seksualności, 1995], přel. Zora Turková, Karmelitánské Nakladatelství, Kostelní Vydrí 1995, ss. 216. Vydání II, Karmelitánské Nakladatelství, Kostelní Vydrí 2005, ss. 301.
 • Sexuální výchova v rodině a ve škole. Cíle, zásady, metody [Wychowanie seksualne w rodzinie i w szkole, 1997], přel. Jindra Hubková, Karmelitánské Nakladatelství, Kostelní Vydří 1998, ss. 80.
 • Svátost smíření. Inspirace nejen pro zpovědníky [Sakrament pojednania, 1996], přel. Růžena Kouřimová, Karmelitánské Nakladatelství, Kostelní Vydrí 2001, ss. 94.
 • Svět citů. Emocionalita o duchovní život [Świat naszych uczuć. Mały przewodnik w poznaniu i kształtowaniu ludzkich uczuć, 2001], přel. Jindra Hubková, Karmelitánské Nakladatelství, Kostelní Vydrí 2004, ss. 127.
 • Tradice bychom měli uchovávat, „Katolický týdeník”, Praha, Čechy, 51/2007, 22 XII 2007.
 • Uzdrovení z pocitu křivdy, MP3, Karmelitánské Nakladatelství, Kostelní Vydři 2012.
 • Uzdravení z pocitu zranĕní na základě evangelia. Rekolekce, MP3, Arcibiskupství pražské – Pastorační sředisko, Praha, Čechy, 2013.
 • V Česku je větší svěžest víry. S Józefem Augustynem o otcovství, celibátu a knihách do batohu A. Palán, „Katolický týdeník”, Praha, Čechy, 12 III 2004, s. 12.
 • V Jeho ranách. Rozjímaní na základě Duchovních cvičení svatého Ignáce z Loyoly. Třetí týden [W Jego ranach. Rozważania rekolekcyjne oparte na „Ćwiczeniach duchownych” św. Ignacego Loyoli. Trzeci tydzień, 1996], přel. Jindra Hubková, Karmelitánské Nakladatelství, Kostelní Vydrí 2000, ss. 217.
 • Vedeni Bohem. Praxe duchovního vedení [Prowadzeni przez Boga. Praktyka kierownictwa duchowego, 1999], přel. Jindra Hubková, Karmelitánské Nakladatelství, Kostelní Vydrí 2000, ss. 188.
 • Viděli jsme Pána. Rozjímání na základě Duchovních cvičení svatého Ignáce z Loyoly. Čtvrtý týden [Widzieliśmy Pana. Rozważania rekolekcyjne oparte na „Ćwiczeniach duchownych” św. Ignacego Loyoli. Czwarty tydzień, 1996], přel. Jindra Hubková, Karmelitánské Nakladatelství, Kostelní Vydrí 2001, ss. 246.
 • Zástupy žasly nad jeho učením. Rozjímání na základě Duchovních cvičení svatého Ignáce z Loyoly. Syntéza, přel. Jindra Hubková, Karmelitánské Nakladatelství, Kostelní Vydrí 2003, ss. 245.
 • Józef Augustyn, Aleš Opatrný (red.), Umění zpovídat. O svátosti smíření z pohledu různých disciplín [Józef Augustyn (red.), Sztuka spowiadania. Poradnik, 2012], přel. Jindra Hubková, Karmelitánské Nakladatelství, Kostelní Vydrí 2010, ss. 309.
 • Józef Augustyn, Lucyna Słup, Umět přijmout vlastní život [Józef Augustyn, Lucyna Słup, Jak zgadzać się na własne życie?, 1995], přel. Zora Turková, Karmelitánské Nakladatelství, Kostelní Vydrí 1999, ss. 61.
 • Józef Augustyn, Jean Vanier, Deprese. City. Strach [Jean Vanier, Józef Augustyn, Depresja, uczucia, lęk, 1992], přel. Terezie Brichtová, Jiří Hrdý, Karmelitánské Nakladatelství, Kostelní Vydrí 1995, ss. 62.

Tłumaczenia język francuski

 • Le dynamisme de la première Semaine des Exercices spirituels donnés individuellement, „Cahiers de Spiritualité Ignatienne”, Québec, XII/1988, s. 277.
 • C’est une opportunité de réconciliation, „Famille Chrétienne, 17-23 IV 2010, s. 9.

Tłumaczenie na język litewski

 • Tmogaus jausme pasaulis [Świat ludzkich uczuć], „Розарий Bažnyčios žinios. Lietuvos Katalike Baţnyčios Informacijos Centro Leidinys”, 30 balandţio, 8/1997.

Tłumaczenia na język rosyjski

 • Адам, где ты? Реколекционные размышления, опирающиеся на «Духовные упражнения» св. Игнатия Лойолы. Первая неделя [Adamie, gdzie jesteś? Rozważania rekolekcyjne oparte na pierwszym tygodniu „Ćwiczeń duchownych” św. Ignacego Loyoli, 2005], пер. Ирина Бурлак, Людмила Бурлевич, Издательство Pro Christo, Минск 2014 г., сс. 382.
 • Боль обиды, радость прощения [Ból krzywdy, radość przebaczenia, 2000], пер. Анна Стретович-Гарболинска, Кайрос Доминиканское издательство Киевского Колледжа Католической Теологии, Киев 2011, сс. 184.
 • Дай мне пить. Реколекционные размышления, опирающиеся на «Духовные упражнения» св. Игнатия Лойолы. Вторая неделя [Daj Mi pić. Rozważania rekolekcyjne oparte na „Ćwiczeniach duchownych” św. Ignacego Loyoli. Tydzień drugi, 2012], пер. Ирина Бурлак, Людмила Бурлевич, Издательство Pro Christo, Минск 2014 г., сс. 341.
 • Духовные упражнения на практике. Примечания, касающиеся проведения «Духовных упражнений» св. Игнатия Лойолы с полным молчание и индивидуальным духовным руководством и участия в них [„Ćwiczenia duchowne” w praktyce. Uwagi odnoszące się do udzielania i odprawiania „Ćwiczeń duchownych” św. Ignacego Loyoli z pełnym milczeniem i indywidualnym prowadzeniem, 2013], Гродненская Римско-католическая Церкви в Республике Беларусь, Гродно 2016 г., сс. 91.
 • В его раны. Реколекционные размышления, опирающиеся на «Духовные упражнения» св. Игнатия Лойолы. третий неделя [W Jego ranach. Rozważania rekolekcyjne oparte na „Ćwiczeniach duchownych” św. Ignacego Loyoli. Trzeci tydzień, 2012], пер. Ирина Бурлак, Людмила Бурлевич, Издательство Pro Christo, Минск 2017.
 • Жаждущие любви [Spragnieni miłości, 2005]. пер. Анна Стретович-Гарболинска, Новосибирск 2008 г., сс. 129.
 • Жизнь и Евхаристия [Życie i Eucharystia, 1993], пер. Лидия Жибарова, Лидия Холевинская, Кайрос Доминиканское издательство Киевского Колледжа Католической Теологии св. Фомы Аквинского, Киев 1994 г., сc. 99.
 • Исцеление от чувства обиды. Реколекционные размышления, опирающиеся на «Духовные упражнения» св. Игнатия Лойолы. Основание и начало [Uzdrowienie z poczucia krzywdy. Rozważania rekolekcyjne oparte na „Ćwiczeniach duchownych” św. Ignacego Loyoli. Fundament, 2012], пер. Юлии Щедько, Издательство Pro Christo, Минск 2014 г., сс. 358.
 • Как любить детей? [Jak kochać dzieci? 12 zasad rodzicielskiej miłości, 2002], пер. Анна Стретович-Гарболинска, Новосибирск 2008 г., сс. 59.
 • Как любить детей? [Jak kochać dzieci? 12 zasad rodzicielskiej miłości, 2002], пер. Анна Стретович-Гарболинска, Издательсво Кайрос, Киев 2011 г., сс. 70.
 • О духовной жизни и молитве [O życiu duchowym i o modlitwie. Pytania i odpowiedzi, 2004], пер. Анна Стретович-Гарболинска, Издательсво Кайрос, Киев 2011 г., сс. 207.
 • О нанесенных обидах, прощении и исповеди [O krzywdzie, przebaczeniu i spowiedzi, 2004], пер. Анна Стретович-Гарболинска, Издательство Кайрос, Киев 2011 г., сс. 73.
 • О супружеской и семенной любви [O miłości, małżeństwie i rodzinie, 2004], пер. Анна Стретович-Гарболинска, Новосибирск 2008 г., сс. 164.
 • По великой милости твоей [Ojciec wzruszył się głęboko. Rekolekcje oparte na „Ćwiczeniach duchownych” św. Ignacego Loyoli, 1994], Издательство Кайрос, Киев 1994 г., сс. 240. Издание II с диском MP3, Издательство Кайрос, Киев 2011 г., cс. 236. Издание фонографическое, студия Cana, Новосибирск, 12 кассет, 1997 г. издание II, диск МР3, Издательство WAM, Краков 2012 г.
 • Путеводитель по лабиринтам молодости [Przewodnik po rozterkach młodości, 2005], пер. Анна Стретович-Гарболинска, Новосибирск 2008 г., сc. 95.
 • Путеводитель по лабиринтам молодости [Przewodnik po rozterkach młodości. Krótkie medytacje z praktycznymi ćwiczeniami, 2008], пер. Анна Стретович-Гарболинска, Издательство Pro Christo, Минск 2012 г., сс. 119.
 • Путеводитель по отцовству [Przewodnik po ojcostwie. 40 medytacji dla ojców, 2003], пер. Анна Стретович-Гарболинска, Новосибирск 2008 г., сc. 73.
 • Путеводитель по отцовству [Przewodnik po ojcostwie. 40 medytacji dla ojców, 2003], пер. Анна Стретович-Гарболинска, Издательство Pro Christo, Минск 2012 г., сс. 95.
 • Пятнадцать минут искренности [Kwadrans szczerości. Wprowadzenie do modlitwy codziennego rachunku, 1992; Dojrzałość wiary. Wprowadzenie do sakramentu pojednania, 1992], пер. Войчех Езеницкий, Доминиканское издательство Киевского Колледжа Католической Теологии св. Фомы Аквинского, Киев 1992 г., сс. 104. Издание II, Издательство Кайрос, Киев 2005 г., сc. 140.
 • Розарий – секрет жизненного успеха в 20 главах, „Сибирская католическая газета”, Новосибирск, Россия, октябрь 2008 г., с. 12-13.
 • цветы духовности появляются в выжженной господством атеизма пустынеб, „Сибирская католическая газета”, Новосибирск, Россия, ноябрь 2009 г., с. 9-11.
 • Четверть часа искренности. Введение в молитву ежедневного испытания совести [Kwadrans szczerości, 1992], пер. Ирина Бурлак, Людмила Бурлевич, Издательство Pro Christo, Минск 2013 г., сс. 124.

Tłumaczenia na język słowacki

 • Ako milovat’ deti? 12 pravidiel rodičovskej lásky [Jak kochać dzieci? 12 zasad rodzicielskiej miłości, 2002], preklad Kamila Ondicová, Vydavateľstvo LÚČ, Bratisislava 2010, ss. 54.

 • Ako sa zmierit’ so životom? [Jak zgadzać się na własne życie?], preklad Vladimír Šimo, Vydavateľstvo Dobrá kniha, Trnava 1997, ss. 85.

 • Boh, svet a my [Świat, Bóg i my, 1996], preklad Jozef Šuppa, Vydavatel’svo Dobrá kniha, Trnava 1999, ss. 146.

 • Bolest’ krivdy, radost’ odpustenia [Ból krzywdy, radość przebaczenia, 2000], preklad Slavomír Ondica, Vydavatel’svo Dobrá kniha, Trnava 2005, ss. 186.

 • Bolo mu ho l’úto… Exercície opierajúce sa o Duchovné cvičenia sv. Ignáca z Loyoly [Ojciec wzruszył się głęboko, 1994], preklad Bernadeta Matejovská, Vydavatel’svo Dobrá kniha, Trnava 1996, ss. 304.

 • Cesta k Bohu vedie cez úprimnosť, „Katolícke noviny”, 23 júla 2006, s. 16-17.

 • Depresívni l‘udia sú prorokami našich čias. S Jozefom Augustínom sa zhovára Jana Martinková, „Katolícke noviny”, 15 IV 2009.

 • Duchovné cvičenia v praxi [„Ćwiczenia duchowne” w praktyce, 1993], preklad Jozef Mydla, Vydavatel’svo Dobrá kniha, Trnava 1996, ss. 63.

 • Duchovné vedenie [Praktyka kierownictwa duchowego, 1993], preklad Slavomír Ondica, Vydavatel’svo Dobrá kniha, Trnava 1999, ss. 112.

 • Duchovný život a modlitba [O życiu duchowym i o modlitwie. Pytania i odpowiedzi, 2004], preklad Jana Domsová, Vydavatel’svo Dobrá kniha, Trnava 2010, ss. 140.

 • Evanjeliové rady nielen pre rehol’níkov. Chudoba, čistota, poslušnost’ [Rady ewangeliczne. Nie tylko dla osób zakonnych. Ubóstwo, czystość, posłuszeństwo, 2002], preklad Jozef Šuppa, Vydavatel’svo Dobrá kniha, Trnava, 2005, ss. 58.

 • K slovenskému vydaniu, [w:] Etty Hillesum, Pretrhnutýŷ život. Denníky z rokov 1941-1943, Karmelitánské Nakladatelství, Bratislava 2012, s. 15-22.

 • Keď nám srdce niečo vyčíta. Príprava na sviatosť zmierenia [Kiedy serce nas oskarża. Przygotowanie do sakramentu pojednania, 2000], preklad Jana Domsová, Karmelitánské Nakladatelství, Bratislava 2009, ss. 52.

 • Kiežby sme denne prijímali Ježiša. Rozhovor s Jozefom Augustynom, „Boromeo. Časopis košickych bohoslovcov”, II. Číslo občastníka, 2004, s. 15-17.

 • Kňazstvo. Spiritualita a služba – súčasné výzvy [Kapłaństwo. Duchowość i posługa – współczesne wyzwania, 2012], preklad Peter Labant, Redemptoristi, Vydavateľstvo Misionár, Michalovce 2013, ss. 262.

 • Kristus nás veria. S pátrom Augustynom hovorí Lenka Horáková, „Brána. Katolícky časopis farnosti Poprad”, Słowacja, 11/2008.

 • Krivda, odpustenie, zmierenie. Sviatost’ zmierenia [O krzywdzie, przebaczeniu i spowiedzi, 2004], preklad Jana Domsová, Vydavatel’svo Dobrá kniha, Trnava 2009, ss. 144.

 • Mladost’. Malý sprievodca [Przewodnik po rozterkach młodości, 2005], preklad Jana Domsová, Vydavatel’svo Dobrá kniha, Trnava 2005, ss. 79.

 • Myšlienky na každý deň v roku [Myśli na każdy dzień roku, 2015], preklad Slavomír Ondica, Vydavateľstvo Georg, Žilina 2015, ss. 224.

 • Nemám nič okrem modlitby, „Katolícke noviny”, 11 XII 2005, s. 16-17.

 • O láske, manželstve a rodine [O miłości, małżeństwie i rodzinie, 2004], preklad Jana Domsová, Vydavatel’svo Dobrá kniha, Trnava 2006, ss. 132. Druhé vydanie, Vydavatel’svo Dobrá kniha, Trnava 2011, ss. 152.

 • O povolaní človeka k št’astiu. S pátrom Augustynom hovorí Anton Oparty, „Brána. Katolícky časopis farnosti Poprad”, Słowacja, 8/2008, s. 13-14.

 • Otcovstvo. Pedagogické a duchovné aspekty [Ojcostwo. Aspekty pedagogiczne i duchowe, 1999], preklad Slavomír Ondica, Vydavatel’svo Dobrá kniha, Trnava 2002, ss. 326.

 • Podaj mi ruku, otecko. Úvahy o otcovstve [Kochaj mnie, tato. Medytacje, 2011], preklad Kamila Wojnar Ondicová, Vydavatel’stvo Anima, Trnava 2015, ss. 212.

 • Rodina potrebuje prítomnosť otca. Venované Dňu otcov, „Katolícke noviny”, 15 VI 2006.

 • Smädní po láske. Meditácie z rekolekcií [Spragnieni miłości, 2005], preklad Jana Domsová, Vydavatel’svo Dobrá kniha, Trnava 2005, ss. 120.

 • Svet našich pocitov. Človek v ťažkých situáciách [O uczuciach i innych trudnych ludzkich sprawach, 2004], preklad Jana Domsová, Vydavatel’svo Dobrá kniha, Trnava 2008, ss. 148.

 • Sviatosť zmierenia. Inšpirácia nielen pre spovedníkov [Sakrament pojednania, 1996], preklad Vendelín Pleva, Spolok svätého Vojtecha, Trnava 2002, ss. 101. Druhé vydanie, Spolok svätého Vojtecha, Trnava 2015, ss. 86.

 • Štvrt’hodina úprimnosti. Uvedenie do modlitby každodenného spytovania svedomia [Kwadrans szczerości, 1992], preklad Jozef Šuppa, Vydavatel’svo Dobrá kniha, Trnava 1998, ss. 96.

 • Učitel’, kde bývaš? [Rabbi, gdzie mieszkasz?, 1993], preklad Terézia Szalayová, Vydavatel’svo Dobrá kniha, Trnava 1998, ss. 256.

 • Uzdravenie z pocitu krivdy. Úvahy opierajúce sa o fundament Duchovných cvičení Ignáca z Loyoly [Uzdrowienie z poczucia krzywdy. Rozważania rekolekcyjne oparte na „Ćwiczeniach duchownych” św. Ignacego Loyoli. Fundament, 2012], preklad Slavomír Ondica, Vydavateľstvo ZAEX, Náboženská literatúra, Doľany 2016, ss. 216.

 • Zastavenia krížovej cesty [Przewodnik po drodze krzyżowej, 2005], preklad Jana Domsová, Vydavateľstvo Dobrá kniha, Trnava 2008, ss. 80.

 • Zodpovedne do manželstva. Malý poradca pre snúbencov a mladomanželov [Sakrament małżeństwa. Mały poradnik dla narzeczonych i młodych małżonków, 2001], preklad Slavomír Ondica, Vydavateľstvo Georg, Žilina 2015, ss. 83.

 • Jozef Augustyn, Krzysztof Jedliński, Jacek Santorski, Terapia a pastorácia [Józef Augustyn, Krzysztof Jedliński, Jacek Santorski, Terapia a duszpasterstwo, 1995], preklad Ladislav Košč, Vydavatel’svo Dobrá kniha, Trnava 1999, ss. 46.

 • Jozef Augustyn (red.), Umenie spovedať. Poradca pre kňazov aj laikov [Józef Augustyn (red.), Sztuka spowiadania. Poradnik, 2012], preklad Dominik Brňák, Kamila Wojnar Ondicová, Vydavateľstvo Dobrá kniha, Spolok svätého Vojtecha, Trnava 2010, ss. 436.

Tłumaczenia na język ukraiński

 • 15 хвилин щирости. Про щоденний іспит сумління [Kwadrans szczerości. Wprowadzenie do modlitwy codziennego rachunku, 1992], пер. Олег Кривобочок, Видавництво „Свічадо”, Львів 2013, сс. 64.

 • Адаме, де ти? Ігнатіянські реколекції. Тиждень перший [Adamie, gdzie jesteś? Rozważania rekolekcyjne oparte na „Ćwiczeniach duchownych” św. Ignacego Loyoli. Pierwszy tydzień, 2001], пер. Олег Кривобочок, Видавництво Свічадо”, Львів 2012, сс. 248.

 • Бути батьком. аспект педагогічний і духовний [Ojcostwo. Aspekty pedagogiczne i duchowe, 1999], пер. Олег Кривобочок, Видавництво „Свічадо”, Львів 2017.

 • Вступ, [в:] Анна Стретович-Гарболінська, Естафета віри, Видавничий відділ „Свічадо”, Львів 2014, сс. 7-14.

 • Дай мені пити. Ігнатіянські реколекції. Тиждень другий [Daj Mi pić. Rozważania rekolekcyjne oparte na Ćwiczeniach duchownych” św. Ignacego Loyoli. Drugi tydzień, 2001], пер. Олег Кривобочок, Видавництво „Свічадо”, Львів 2013, сс. 224.

 • Духовне керівництво [Kierownictwo duchowe, 1992], Sursum Corda, Теребовля 2011.

 • Духовний провід та віднова душпастирства, „Львівські Архиєпархіальні Вісті”, Львів, 5/2006, сс. 37-49.

 • Духовне керівництво [Kierownictwo duchowe, 1992], пер. Олег Кривобочок, Кайрос, Київ 2015, сс. 52.

 • Духовне розпізнавання [Rozeznawanie duchowe, 1992], пер. Олег Кривобочок, Видавництво Sursum Corda, Теребовля 2011. Wydanie II, Кайрос, Київ 2015, сс. 58.

 • Зцілення зраненої любови. Християнський погляд на гомосексуалізм [Homoseksualizm a miłość, 2006], Видавництво „Свічадо”, Львів 2013, сс. 168.

 • Зцілення почуття кривди. Ігнатіянські реколекції. Фундамент [Uzdrowienie z poczucia krzywdy. Rozważania rekolekcyjne oparte na „Ćwiczeniach duchownych” św. Ignacego Loyoli. Fundament, 2012], пер. Олег Кривобочок, Видавництво „Свічадо”, Львів 2012, сс. 248.

 • Ігнатіянська медитація. Генеза і практика, [Medytacja ignacjańska. Geneza i praktyka, 2012], пер. Олег Кривобочок, Кайрос, Київ 2015, сс. 59.

 • Коли нас обвинувачує серце. Приготування до таїнства покаяння та примирення [Kiedy serce nas oskarża. Przygotowanie do sakramentu pojednania, 2000], пер. Галина Теодорович, Видавничий відділСвічадо”, Львів 2004, сс. 38.

 • Люби мене, тату? Роздуми про батьківство [Kochaj mnie, tato. Medytacje, 2011], пер. Роксолана Задорожна, Видавництво Апостол”, Івано-Франківськ 2015, сс. 126.

 • Ми бачили Господа. Ігнатіянські реколекції. Тиждень четвертий [Widzieliśmy Pana. Rozważania rekolekcyjne oparte na „Ćwiczeniach duchownych” św. Ignacego Loyoli. Czwarty tydzień, 2001], пер. Олег Кривобочок, Видавництво Свічадо”, Львів 2014, сс. 216.

 • Нагірна проповідь. Синтез [Kazanie na Górze. Rozważania rekolekcyjne oparte na „Ćwiczeniach duchownych” św. Ignacego Loyoli. Synteza, 2001], пер. Олег Кривобочок, Видавництво Свічадо”, Львів 2014, сс. 222.

 • Непотрібні слуги Божого милосердя. З Юзефем Авґустином розмовляє Володимир Мамчин, портал Духовна Велич Львова, 2015.

 • Практика духовного керівництва [Prowadzeni przez Boga. Praktyka kierownictwa duchowego, 1999], пер. Олег Кривобочок, Кайрос, Київ 2015, сс. 176.

 • Про любов. З Юзефем Авґустином розмовляє Вікторія Семенова, „Католицький Вісник”, Київ, Україна, 20/2014, с. 8-9.

 • Путівник для батька. 40 роздумів [Przewodnik po ojcostwie. 40 medytacji dla ojców, 2003], пер. Тарас Різун, Видавництво „Свічадо”, Львів 2015, сс. 86.

 • Розмова про духовне життя. З Юзефем Авґустином розмовляє Руслана Ткаченко, портал Інформаційний Ресурс Української Греко-Католицької Церкви, 2015.

 • Світ наших почуттів. Короткий путівник для пізнання й виховання почуттів [Świat naszych uczuć, 2000], пер. Галина Теодорович, Видавничий відділ „Свічадо”, Львів 2006, сс. 93. Видання II, Видавничий відділ „Cвічадо”, Львів 2011, сс. 96.

 • Сексуальна інтеграція. Путівник для пізнання і формування власної сексуальності [Integracja seksualna. Przewodnik w poznawaniu i kształtowaniu własnej seksualności, 1995], пер. Зореслава Городенчук, Видавничий відділ „Свічадо”, Львів 1999, сс. 198. Видання II, Видавництво „Свічадо”, Львів 2012, сс. 198.

 • Секуляризація. З Юзефем Авґустином розмовляють Лідія Мідик і Анатолій Бабинський, „Патріархат”, Львів, Україна, 6/439/2013, с. 8-11.

 • таїнство примирення [Sakrament pojednania, 2016], Видавництво Свічадо”, Львів 2017.

 • У Його ранах. Ігнатіянські реколекції. Тиждень третій [W Jego ranach. Rozważania rekolekcyjne oparte na „Ćwiczeniach duchownych” św. Ignacego Loyoli. Trzeci tydzień, 2001], пер. Олег Кривобочок, Видавництво Свічадо”, Львів 2013, сс. 214.

 • У любові немає страху [W miłości nie ma lęku. Medytacje, 2013], пер. Тарас Різун, Видавництво Свічадо”, Львів 2015, сс. 111.

 • Час не є нашою власністю. З Юзефем Авґустином розмовляє Олеся Колос [Czas nie jest naszą własnością. Z Józefem Augustynem rozmawia Olesia Kołos], „слово. Християнський журнал”, левів, 20 VIII 2012.

 • Щоденний рахунок сумління. З Юзефем Авґустином розмовляє Іванка Рудакевич [Codzienny kwadrans szczerości. Z Józefem Augustynem rozmawia Iwanka Rubakiewicz], Видавництво Свічадо”, Україна, інтернет-портал Віра”, 14 III 2012.

 • Як приготуватися до сповіді [Kiedy serce nas oskarża. Przygotowanie do sakramentu pojednania, 2000], пер. Галина Теодорович, Видавничий відділ Свічадо”, Львів 2012, сс. 40.

 • Як шукати і знаходити волю Божу [Jak szukać i znajdować wolę Bożą, 2015], пер. Олег Кривобочок, Видавництво Свічадо”, Львів 2017.

 • Юзеф Авґустин [ред.], Мистецтво сповіді. Порадник [Józef Augustyn (red.), Sztuka spowiadania. Poradnik, 2012], пер. Надія Марків, Монастир Редемптористів, Видавництво Скриня, Львів 2014, сс. 498.

Tłumaczenia na język włoski

 • Comunisti e cattolici oggi. Intervista con P. Antonio Caruso SJ fatta da Józef Augustyn, „Rinascimento Popolare. Organo Ufficiale del Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo”, 2/2006, p. 6-8.
 • Ruolo delle emozioni nel discernimento della vocazione, Ancora, „Vita Consacrata”, Settembre-Ottobre 1998, p. 499-508.

IV. PUBLIKACJE FONOGRAFICZNE


REKOLEKCJE, SESJE, KONFERENCJE

 • Aby się nie lękać. Pokonywać nasze lęki dzisiaj, 3 kasety, Studio Inigo, Kraków 2002. Wydanie II, 3 płyty CD, Studio Inigo, Kraków 2007.

 • Adamie, gdzie jesteś? Wprowadzenie do pierwszego tygodnia „Ćwiczeń duchownych”, 12 kaset, Wydawnictwo M, Kraków 1995. Wydanie II, 12 kaset, Studio Inigo, Kraków 1999. Wydanie III, 12 płyt CD, Studio Inigo, Kraków 2006. Wydanie IV, MP3, Studio Inigo, Kraków 2010.

 • Adoracja Jezusa źródłem uzdrowienia z poczucia krzywdy. Skupienie rekolekcyjne w parafii Dąbrowa Tarnowska, MP3, Studio Inigo, Kraków 2014.

 • Adoracja źródłem miłości, pokoju i ładu. Skupienie rekolekcyjne w parafii Niskowa, MP3, Studio Inigo, Kraków 2013.

 • Bez miłości byłbym niczym. Spotkanie z ludźmi biznesu, 3 kaset, Studio Inigo, Kraków 2002.

 • Będziesz miłował, 1 kaseta, Studio Inigo, Kraków 1994.

 • Ból krzywdy – radość przebaczenia, 3 kasety, Studio Inigo, Kraków 1998. Wydanie II, 3 płyty CD, Studio Inigo, Kraków 2006. Wydanie III, MP3, Studio Inigo, Kraków 2012. Płyta dołączona do „Życia Duchowego”, 73/2013.

 • Być blisko Chrystusa. Jak stawać się dobrym księdzem i zakonnikiem, 15-16 III 2002, 3 kasety, Studio Inigo, Kraków 2002.

 • Być dobrym człowiekiem. Rekolekcje dla misjonarzy polskich, Cochabamba – Boliwia, 15-17 I 2003, 8 kaset, Studio Inigo, Kraków 2003. Wydanie II, 8 płyt CD, Studio Inigo, Kraków 2006.

 • Codzienny rachunek sumienia. Według metody św. Ignacego Loyoli, MP3, Studio Inigo, Kraków 2013.

 • Czy miłujesz mnie więcej? Rozważania o św. Piotrze, który pomaga nam poznawać, miłować i naśladować Mistrza, 3 kasety, Studio Inigo, Kraków 2001.

 • Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie? Skupienie w Domu Rekolekcyjnym w Czechowicach-Dziedzicach, 14-15 XI 2003, 3 kasety, Studio Inigo, Kraków 2003. Wydanie II, 3 płyty CD, Studio Inigo, Kraków 2006.

 • Daj Mi pić. Wprowadzenie do drugiego tygodnia „Ćwiczeń duchownych”, 12 kaset, Wydawnictwo M, Kraków 1995. Wydanie II, 12 kaset, Studio Inigo, Kraków 1999. Wydanie III, 12 płyt CD, Studio Inigo, Kraków 2006. Wydanie IV, MP3, Studio Inigo, Kraków 2010.

 • Dobrem ukoić ból krzywdy. Sesja rekolekcyjna w Domu Rekolekcyjnym w Czechowicach Dziedzicach, 13-14 XII 2002, Studio Inigo, Kraków 2002. Wydanie II, 3 płyty CD, Studio Inigo, Kraków 2006.

 • Dojrzewanie do ludzkiej miłości. Wychowanie seksualne w rodzinie i w szkole. Integracja seksualna, 3 kasety, Studio Inigo, Kraków 1999. Wydanie II, 3 płyty CD, Studio Inigo, Kraków 2006.

 • Droga do szczęśliwego życia. Medytacje Kazania na Górze, Zakopane, MP3, Studio Inigo, Kraków 2014.

 • Droga Krzyżowa. Rozważania, 1 płyta CD, Studio Inigo, Kraków 2006.

 • Duchovni vedeni a doprowadzeni. Pastoracni stredisko, 1 kaseta, Karmelitanske Nakladatelstvi, Praha, Čechy, 1997.

 • Duchowość kontemplacji Ad amorem w codziennym życiu chrześcijanina; Homilia, [w:] Przyjąć miłość i we wszystkim miłować. Wokół kontemplacji dla uzyskania miłości. Kurs Duchowości Ignacjańskiej, MP3, Studio Inigo, Kraków 2007.

 • Dynamika życia duchowego, 5 kaset, Wydawnictwo M, Kraków 1997. Wydanie II, Studio Inigo, Kraków 1998.

 • Eucharystia, spowiedź, rodzina. Rekolekcje dla ateńskiej Polonii, 14-16 IV 2005, 3 kasety, Studio Inigo, Kraków 2005. Wydanie II, 3 płyty CD, Studio Inigo, Kraków 2006.

 • Gdy się modlicie. Kazanie na Górze zaproszeniem do modlitwy. Skupienie rekolekcyjne w Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym Arka w Gródku nad Dunajcem, 17-19 XI 2006, 4 płyty CD, Studio Inigo, Kraków 2006.

 • Integracja seksualna, 1 kaseta, Wydawnictwo M, Kraków 1993. Wydanie II, Studio Inigo, Kraków 1998.

 • Intymne spotkanie z Jezusem. W trosce o Kościół, MP3, Wydawnictwo homo Dei, Kraków 2013.

 • Intymność i wolność w spotkaniu z Jezusem. Rekolekcje wygłoszone w klasztorze karmelitanek w Charkowie na Ukrainie w 2011 roku, MP3, Studio Inigo, Kraków 2011.

 • Istota ludzkiej seksualności – kaseta I; Formacja sumienia w dziedzinie seksualności – kaseta VI, [w:] Wychowanie seksualne dzieci i młodzieży. Anna Stelmaszczyk; Krzysztof Dyrek; Józef Augustyn, 8 kaset, Studio Inigo, Kraków 1996. Wydanie II, 6 kaset, Studio Inigo, Kraków 1997.

 • Jak rozeznawać powołania?, 3 kasety, Studio Inigo, Kraków 1999.

 • Jak szukać i znajdować wolę Bożą?, 4 kasety, Studio Inigo, Kraków 1995. Wydanie II, 3 płyty CD, Studio Inigo, Kraków 2007. Wydanie III, MP3, Studio Inigo, Kraków 2012.

 • Jak walczyć z duchem gniewu, smutku, acedii, wyniosłości i pychy. Według Ojca Pustyni Ewagriusza z Pontu. Skupienie rekolekcyjne, MP3, Studio Inigo, Kraków 2015.

 • Jak zgadzać się na własne życie?, 3 kasety, Studio Inigo, Kraków 1994. Wydanie II, Studio Inigo, Kraków 1997.

 • Jak zmierzyć się z życiem. O więziach z Bogiem jako Ojcem, z bliźnimi i z sobą samym. Rekolekcje akademickie dla KUL-u, 3 kasety, Wielki Post 1998. Wydanie II, Studio Inigo, Kraków 1998.

 • Jak żyć dobrze i pięknie? Rekolekcje wielkopostne dla studentów w ośrodku akademickim ojców redemptorystów w Toruniu, 17-20 II 2002, 3 kasety, Studio Inigo, Kraków 2002.

 • Jeruzalémské meditace, 4 płyty CD, Arcibiskupství Pražské Pastorační středisko, Praha, Čechy, 2009.

 • Jezus kocha i czeka. Skupienie rekolekcyjne poświęcone adoracji Najświętszego Sakramentu w parafii Dąbrowa Tarnowska, MP3, Studio Inigo, Kraków 2013.

 • Kazanie na Górze. Rekolekcje wygłoszone z okazji Wielkiego Jubileuszu w Centrum Duchowości w Częstochowie, 8 kaset, Studio Inigo, Kraków 1999.

 • Kazanie na Górze. Rozważania rekolekcyjne oparte na „Ćwiczeniach duchownych” św. Ignacego Loyoli. Synteza, 12 płyt CD, Studio Inigo, Kraków 2006. Wydanie II, MP3, Studio Inigo, Kraków 2010.

 • Kiedy krzywda bardzo boli. Skupienie w Domu Rekolekcyjnym w Czechowicach-Dziedzicach, 24-26 XI 2000, 3 kasety, Studio Inigo, Kraków 2000.

 • Kierownictwo duchowe i dojrzewanie uczuciowe. Sesja w Centrum Formacji Duchowej Księży Salwatorianów w Krakowie, Studio Inigo, Kraków 2003. Wydanie II, Świat ludzkich uczuć. Sesja w Centrum Formacji Duchowej Księży Salwatorianów w Krakowie, 6 kaset, Studio Inigo, Kraków 2003. Wydanie III, 6 płyt CD, Studio Inigo, Kraków 2006.

 • Kochać samego siebie. Skupienie rekolekcyjne w Centrum Duchowości w Częstochowie 2010, MP3, Studio Inigo, Kraków 2010.

 • Kochaj mnie, tato. Medytacje o ojcostwie, MP3, Studio Inigo, Kraków 2011.

 • Komu oddać swoje życie? Skupienie rekolekcyjne w Domu Rekolekcyjnym w Czechowicach-Dziedzicach, 1-3 XI 2000, 3 kasety, Studio Inigo, Kraków 2000.

 • Krivda, odpusteni, smireni. Zvukowy zaznam rekolekcje, 3 kasety, Karmelitanske Nakladatelstvi, Praha, Čechy, 2001.

 • Kwadrans szczerości. Ignacjański rachunek sumienia, 3 kasety, Wydawnictwo M, Kraków 1994. Wydanie II, 2 kasety, Wydawnictwo M, Kraków 1996. Wydanie III, 3 kasety, Studio Inigo, Kraków 2005. Wydanie IV, 3 płyty CD, Studio Inigo, Kraków 2007. Wydanie V, MP3, Studio Inigo, Kraków 2012. Płyta dołączona do „Życia Duchowego”, 69/2012.

 • Laská necouvá zapátky, 1 kaseta, Karmelitanske Nakladatelstvi, Praha, Čechy, 2004.

 • Łaska czwartego tygodnia, [w:] Radość ze Zmartwychwstałym Jezusem. Wokół treści czwartego tygodnia „Ćwiczeń Duchowych” św. Ignacego Loyoli. Kursu Duchowości Ignacjańskiej 2005. Część pierwsza, 3 kasety, Studio Inigo, Kraków 2006.

 • Maryja Mistrzynią modlitwy, MP3, Studio Inigo, Kraków 2012.

 • Matka Pięknej Miłości. Maryja darem i Ikoną Boga, wzorem miłości i modlitwy. Skupienie rekolekcyjne w Domu Rekolekcyjnym w Czechowicach-Dziedzicach, 8-10 XII 2006, 5 płyt CD, Studio Inigo, Kraków 2007.

 • Milovat sám sebe, 4 płyty CD, Arcibiskupství Pražské Pastorační středisko, Praha, Čechy, 2009.

 • Miłosierdzie Boże – ufamy Tobie. Świadectwo św. Siostry Faustyny. Skupienie rekolekcyjne w klasztorze sióstr kanosjanek w Gosławicach, MP3, Studio Inigo, Kraków 2013.

 • Miłość Boża a ludzkie życie, 4 kasety, Wydawnictwo M, Kraków 1996.

 • Miłość do Jezusa w centrum kapłańskiej posługi. Rekolekcje nie tylko dla księży, Grodno, Białoruś, MP3, Wydawnictwo homo Dei, Kraków 2014.

 • Miłość do Kościoła, [w:] Miłość do Kościoła dzisiaj według św. Ignacego Loyoli. Kurs Duchowości Ignacjańskiej, Studio Inigo, Kraków 2007.

 • Miłość jest wszystkim. Skupienie rekolekcyjne w parafii Niskowa, MP3, Studio Inigo, Kraków 2014.

 • Miłość ludzka źródłem szczęścia i życia. Sesja dla ludzi młodych, 5-7 XI 1999, 6 kaset, Studio Inigo, Kraków 1999.

 • Miłość rośnie wraz z człowiekiem. Sesja w Jezuickim Centrum Milenijnym w Chicago, 16-18 V 2003, 8 kaset, Studio Inigo, Kraków 2003. Wydanie II, 8 płyt CD, Studio Inigo, Kraków 2006.

 • Modlitba a meditace. Otazky a odpowiedi, 1 kaseta, Karmelitanske Nakladatelstvi, Praha, Čechy, 1998.

 • Modlitwa, która leczy duszę. Według Ojców pustyni. Skupienie rekolekcyjne w Centrum Duchowości w Częstochowie, MP3, Studio Inigo, Kraków 2010.

 • Moje życie. Nadzieje, zaangażowanie, odpowiedzialność. Sesja dla młodzieży, 29-31 X 1999, 5 kaset, Studio Inigo, Kraków 1999.

 • Myśli na każdy dzień. Minuta mądrości, MP3, Studio Inigo, Kraków 2015.

 • Na miłosierdzie trzeba pracować. Skupienie w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach w Krakowie, 3-4 XII 2004, 3 kasety, Studio Inigo, Kraków 2004. Wydanie II, 3 płyty CD, Studio Inigo, Kraków 2006.

 • Niepokalanie Poczęta. Najlepsza Uczennica Jezusa. Skupienie rekolekcyjne w Domu Rekolekcyjnym w Czechowicach Dziedzicach, MP3, Studio Inigo, Kraków 2016.

 • O adoracji. Człowiek żyje tym, co kontempluje. Skupienie dla duchownych i świeckich w Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym Arka w Gródku nad Dunajcem, 20-23 XI 2006, 6 płyt CD, Studio Inigo, Kraków 2006.

 • O czystości serca i codziennej modlitwie. Konferencja, [w:] Kto może pojąć, niech pojmuje. Kryteria dojrzałości kandydatów do seminariów i zgromadzeń zakonnych, MP3, Studio Inigo, Kraków 2007.

 • O krzywdzie i przebaczeniu w świetle „Testamentu” Jana Pawła II. Skupienie modlitewne dla ateńskiej Polonii, 12-14 IV 2005, 3 kasety, Studio Inigo, Kraków 2005. Wydanie II, 4 płyty CD, Studio Inigo, Kraków 2006.

 • O modlitwie i walce duchowej. Rekolekcje Jerozolimskie. Rekolekcje wygłoszone w Nowym Domu Polskim w Jerozolimie w 2010 roku, MP3, Studio Inigo, Kraków 2010.

 • O umiłowaniu słowa Bożego. Skupienie w Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym w Gródku nad Dunajcem, 10-12 IX 2004, 3 kasety, Studio Inigo, Kraków 2004. Wydanie II, 4 płyty CD, Studio Inigo, Kraków 2006.

 • O uporządkowaniu naszych uczuć. Według Ojca Pustyni Ewagriusza z Pontu, MP3, Studio Inigo, Kraków 2012.

 • Odwaga życia. Skupienie rekolekcyjne w Domu Rekolekcyjnym w Zakopanem, 27-29 X 2000, 3 kasety, Studio Inigo, Kraków 1999.

 • Ojcostwo dzisiaj. Sesja w Centrum Formacji i Kultury Chrześcijańskiej w Krakowie, 6 kaset, Kraków 1997.

 • Otazky a odpovedi, Pastoracni stredisko, 1 kaseta, Karmelitanske Nakladatelstvi, Praha, Čechy, 1999.

 • Pasja życia dla Jezusa. Skupienie rekolekcyjne, MP3, Studio Inigo, Kraków 2015.

 • Perełki św. Ignacego Loyoli, wybór i opracowanie Józef Augustyn, audiobook CD, Studio Inigo, Kraków 2011.

 • Piękna miłość do Jezusa. Rozważania nie tylko dla księży, Konstancin Jeziorna, MP3, Studio Inigo, Kraków 2014.

 • Po velikoj milosti tvoej. Rekolekcii na osnove pervoj nedeli „Duhovnyh uprazhnenij” sv’atogo Ignati’a Lojoly. 13 kaset, Studio Kana, Novosibirsk, Rassia 2004. Wydanie II, MP3, Kairos, Kijów 2011.

 • Poznanie samego siebie owocem życia duchowego. Z inspiracji Ewagriusza z Pontu, MP3, Studio Inigo, Kraków 2016.

 • Priatel’stvo. Mladost’. Smädni po láske, 1 płyta CD, Vydavatel’stvo Dobra Kniha, Trnava 2005.

 • Rozeznanie duchowe w codzienności naszego życia. Sesja o rozeznawaniu duchowym, 3 kasety, Studio Inigo, Kraków 2000.

 • Sakrament pojednania, 1 kaseta, Wydawnictwo M, Kraków 1992.

 • Spragnieni miłości. Sesja w Domu Rekolekcyjnym w Zakopanem, 4-6 X 2002, 3 kasety, Studio Inigo, Kraków 2003.

 • Spragnieni ojcowskiej miłości. Skupienie rekolekcyjne w Centrum Duchowości w Częstochowie w 2011, MP3, Studio Inigo, Kraków 2011.

 • Sztuka budowania przyjaźni. Sesja w Centrum Duchowości w Częstochowie, 14-16 X 2006, 3 płyty CD, Studio Inigo, Kraków 2006.

 • Śladami Jana Pawła II. Nad „Testamentem” Jana Pawła II w piątą rocznicę śmierci. Płyta dołączona do „Życia Duchowego”, 62/2010, MP3, Studio Inigo, Kraków 2010. Wydanie II, MP3, Studio Inigo, Kraków 2010.

 • Śladami Jezusa na Ziemi Świętej. Rekolekcje Jerozolimskie. Rekolekcje wygłoszone w Nowym Domu Polskim w Jerozolimie w 2008 roku, MP3, Studio Inigo, Kraków 2008.

 • Środowisko cywilizacyjne naszych spowiedzi; Spowiedź – najtrudniejsza i najpiękniejsza posługa, [w:] Najtrudniejsza i najpiękniejsza posługa. Sympozjum w Centrum Rekolekcyjno-Formacyjnym w Gródku nad Dunajcem, 18-20 XI 2004; 6 kaset, Studio Inigo, Kraków 2004.

 • Świat ludzkich uczuć, 1 kaseta, Wydawnictwo M, Kraków 1992.

 • Świat ludzkich uczuć. Kierownictwo duchowe i dojrzewanie uczuciowe, 6 płyt CD, Studio Inigo, Kraków 2006.

 • Trud i zmagania. Miłość i szczęście, MP3, Studio Inigo, Kraków 2012.

 • Uzdrowienie ludzkich uczuć, 1 kaseta, Studio Inigo, Kraków 1994.

 • Uzdrowienie z poczucia krzywdy. Rozważania rekolekcyjne oparte na „Ćwiczeniach duchownych” św. Ignacego Loyoli. Fundament, MP3, Studio Inigo, Kraków 2010.

 • W codziennej bliskości z Jezusem. Rekolekcje nie tylko dla kleryków, MP3, Studio Inigo, Kraków 2014.

 • W Jego ranach. Wprowadzenie do trzeciego tygodnia „Ćwiczeń duchownych”, 12 kaset, Wydawnictwo M, Kraków 1995. Wydanie II, 12 kaset, Studio Inigo, Kraków 1999. Wydanie III, 12 płyt CD, Studio Inigo, Kraków 2006. Wydanie IV, MP3, Studio Inigo, Kraków 2010.

 • W rękach Pana. Nad „Testamentem” Jana Pawła II. Sesja w Cochabamba – Boliwia, 17-19 I 2006, 5 płyt CD, Studio Inigo, Kraków 2006.

 • Walka duchowa. Skupienie rekolekcyjne, Zakopane, MP3, Studio Inigo, Kraków 2014.

 • Widzieliśmy Pana. Wprowadzenie do czwartego tygodnia „Ćwiczeń duchownych”, 12 kaset, Wydawnictwo M, Kraków 1995. Wydanie II, 12 kaset, Studio Inigo, Kraków 1999. Wydanie III, 12 płyt CD, Studio Inigo, Kraków 2006. Wydanie IV, MP3, Studio Inigo, Kraków 2010.

 • Wola Boża w naszej codzienności. Jezuickie Centrum Milenijne w Chicago, 25-28 V 2003 oraz Parafia Matki Bożej w Sterling Heights – USA, 31 V – 1 VI 2003, 8 kaset, Studio Inigo, Kraków 2003. Wydanie II, 6 płyt CD, Studio Inigo, Kraków 2006.

 • Wychowanie seksualne w rodzinie, 1 kaseta, Studio Inigo, Kraków 1995.

 • Wychowanie seksualne w rodzinie i w szkole, 2 kasety, Wydawnictwo M, Kraków 1997.

 • Wypaleni nie tylko na polu zawodowym, MP3, Studio Inigo, Kraków 2008. Płyta dołączona do „Życia Duchowego”, 54/2008. Wydanie II, 3 płyty CD, Studio Inigo, Kraków 2008.

 • Wypłyń na głębię. Rekolekcje dla misjonarzy polskich, Cochabamba – Boliwia, 14-16 I 2004, 6 kaset, Studio Inigo, Kraków 2003. Wydanie II, 6 płyt CD, Studio Inigo, Kraków 2006.

 • Zmęczenie, wypalenie, kryzys. Jak pomóc sobie i innym? Sesja w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, 19-21 II 2010, MP 3, Fonetyka Centrum Formacji Duchowej, Kraków 2011.

 • Życie w prawdzie. Wprowadzenie do medytacji, 3 kasety, Wydawnictwo M, Kraków 1994. Wydanie II, 2 kasety, Wydawnictwo M, Kraków 1996. Wydanie III, 3 kasety, Studio Inigo, Kraków 1998.

 • Józef Augustyn, Jakub Kołacz, Miłość i życie. Skupienie rekolekcyjne w Centrum Duchowości w Częstochowie, 1-3 III 2002, 3 kasety, Studio Inigo, Kraków 2002.

 • Józef Augustyn, Leon Nieścior, Ewagriusz z Pontu. Osiem duchów. Skupienie w Domu Rekolekcyjnym w Czechowicach-Dziedzicach, MP3, Studio Inigo, Kraków 2016.

 • Józef Augustyn, Andrzej Sarnacki, Pokusa ateizmu. Sesja w Centrum Duchowości w Częstochowie, 3-5 IV 2008, MP3, Studio Inigo, Kraków 2009.

 • Józef Augustyn SJ, Piotr Słabek, Świat ludzkich myśli. Aktualność przesłania Ewagriusza z Pontu i innych Ojców Pustyni, MP3, Studio Inigo, Kraków 2016.

 • Anna Augustyn, Listy Matki, MP3, oprac. Józef Augustyn, Studio Inigo, Kraków 2017.

 • Józef Augustyn SJ, ks. Mariusz Wedziuk, Nasze szukanie Boga. Rekolekcyjne Rozmowy Wielkopostne, MP3, Radio Warszawa 2017.