Rozmowa w Radiu Maryja na Ukrainie nagrana we wrześniu 2014 roku we Lwowie w czasie spotkania osób konsekrowanych obrządku grekokatolickiego i rzymskokatolickiego