Archive for listopad, 2016

Heroizm i cierpliwość. Z Jerzym Zakrzewskim SJ rozmawia Józef Augustyn SJ

Choroba, jak konsekwentnie powtarzasz, jest złem i nie można pokazywać jej jako dobra, dzięki któremu człowiek staje się lepszy. Dlaczego choroba jest złem?

Konferencja osób konsekrowanych we Lwowie w 2015 roku

W dniach 14-18 września 2015 roku we Lwowie na Ukrainie odbyło się historyczne spotkanie osób konsekrowanych obrządku łacińskiego i bizantyjsko-ukraińskiego, w którym wzięło udział ponad 600 uczestników z ogólnej liczby […]