Tylko dla Jezusa żyj

„Tylko dla Jezusa żyj” – pisała Anna Augustyn, kobieta, która skończyła siedem klas, czterdzieści trzy lata przeżyła w małżeństwie, urodziła dziewięcioro dzieci i całe życia pracowała na roli we wsi Ołpiny na Podkarpaciu.

Walczymy z pokusami, by lepiej poznawać, miłować i naśladować Jezusa

O ĆWICZENIACH DUCHOWNYCH NA BIAŁORUSI Z Józefem Augustynem SJ rozmawia ks. Jerzy Martinowicz W dniach 24 – 30 czerwca br. w domu Sióstr Nazaretanek w Nowogródku, już po raz trzeci, […]

Ks. Jan Ślęzak. Kazanie w czasie mszy świętej ślubnej

Ukochani w Chrystusie Panu, narzeczeni! Dobry Bóg  stworzył nas wszystkich,  stworzył człowieka. On go  otacza swoją opieką Ojcowską  od pierwszych chwil życia aż do ostatnich na tej ziemi. Bóg otacza […]

Tożsamość kapłańska na cywilizacyjnym zakręcie

Z  Józefem Augustynem SJ rozmawia Tomasz Królak. Fot. Mateusz Jagielski. Za: KAI. 8.5.2017.     Tomasz Królak (KAI): Od czasu do czasu dowiadujemy się o odejściu z szeregów kapłańskich jakiegoś […]

Rozmowa w Radiu Maryja na Ukrainie. Lwów 2014

Rozmowa w Radiu Maryja na Ukrainie nagrana we wrześniu 2014 roku we Lwowie w czasie spotkania osób konsekrowanych obrządku grekokatolickiego i rzymskokatolickiego